W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej. Raport.

23 / 03 / 2018

Przedkładamy Państwu publikację badawczą Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pn. W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej. Raport jest rezultatem procesu diagnostycznego w projekcie operatorkultury.pl realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”. Książka ta kontynuuje, zainicjowane przez Instytut w 2012 roku, działania na rzecz synergicznego wykorzystania potencjałów szkół i instytucji kultury w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży.

szczegóły

Samorządowa Karta dla Kultury - otwarte konsultacje!

31 / 01 / 2018

W imieniu Rady Programowej III NieKongresu Animatorów Kultury zapraszamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnośnie Samorządowej Karty Kultury - narzędzia zbierającego różnorodne doświadczenia i oczekiwania animatorów i edukatorów kulturowych odnośnie współpracy i współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego. Każda opinia jest dla nas niezwykle cenna!

szczegóły

Śląskie Digitarium - Mobilne Centrum Digitalizacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

22 / 12 / 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest beneficjentem projektu Śląskie Digitarium - projektu partnerskiego Biblioteki Śląskiej (lidera), Instytucji Filmowej "Silesia Film", Opery Śląskiej oraz samego Instytutu. Śląskie Digitarium to kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zasobów kulturowych województwa śląskiego. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach zarządzać będzie Mobilnym Centrum Digitalizacji, w ramach którego dokonać będzie można cyfryzacji zasobów kulturowych w dowolnym miejscu w regionie. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach priorytetu Śląskie Cyfrowe w latach 2018-2022.

szczegóły

Programy MKiDN 2018

20 / 12 / 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił Programy na 2018 rok. Najistotniejszą zmianą jest termin zakończenia naboru wniosków, który upływa 31 stycznia przyszłego roku.

szczegóły

Bardzo Młoda Kultura - podsumowanie programu w województwie śląskim - 29 listopada 2017 r.

22 / 11 / 2017

Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące projekt operatorkultury.pl, realizowany w województwie śląskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”. Spotkanie rozpocznie się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach przy ul. Teatralnej 4 w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 10:30. Obowiązuje rejestracja! Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły w rozwinięciu aktualności.

szczegóły

Konferencja popularno-naukowa „Dziedzictwo Sarmackie”

02 / 11 / 2017

Wydarzenie, organizowane w przeddzień obchodów Święta Niepodległości, ma za zadanie przybliżyć odbiorcom wybrane zagadnienia dotyczące dziedzictwa sarmackiego. Konferencja organizowana jest we współpracy z Towarzystwem Kultury Szlacheckiej „Sarmatia Ars Bendzinensis” w Będzinie. Konferencja odbędzie się 8 listopada 2017 r. w siedzibie RIK przy Tetralnej 4 w Katowicach.

szczegóły

Sprawdź tę sprawczość - spotkanie wokół tematu sprawczości

04 / 10 / 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego zapraszają na wydarzenie towarzyszące otwarciu nowej siedziby Instytutu, ogólnodostępnej przestrzeni poświęconej wspólnej Refleksji I Kreacji, w samym centrum Katowic.

szczegóły

HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS

08 / 09 / 2017

Zapraszamy do udziału w Heritage in Changing Environments - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach. Konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

szczegóły

RÓWNAĆ SZANSE

28 / 08 / 2017

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

szczegóły

HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

17 / 08 / 2017

Ministerstwo Rozwoju (MR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

szczegóły

Polskie miasta zostały ocenione! Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej – ranking.

08 / 08 / 2017

DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego są autorami zestawienia kreatorów rozwoju kultury miejskiej. 100 polskich miast ocenionych zostało biorąc pod uwagę kluczowe dla badaczy dane liczbowe dotyczące istotnych obszarów polityki kulturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem. Katowice są w czołówce!

szczegóły

Program Niepodległa - NABÓR TRWA DO 16.08.2017 r.!

14 / 07 / 2017

Biuro Programu "Niepodległa" ogłosiło zasady ubiegania się o dofinansowanie w jednym z dwóch modułów Programu. Chodzi o Program Dotacyjny Niepodległa. W ciągu najbliższych dni zostaną ogłoszone terminy naborów. Dziś wiemy, że planowane projekty będą musiały odbyć się między 1 września a 30 listopada 2017 roku.

szczegóły

Nowości Badawcze (2/2017) – kwartalnik Narodowego Centrum Kultury

13 / 07 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjnym numerem kwartalnika Narodowego Centrum Kultury „Nowości Badawcze” (2/2017). Wydawnictwo to doskonały przegląd wiedzy na temat badań nad kulturą – zarówno z kraju jak i ze świata. W numerze wakacyjnym między innymi: świeże informacje na temat autorskich badań NCK, o stanie czytelnictwa w Polsce, diagnozie w lokalnych centrach kultury, a także o nowoczesnych praktykach edukacyjnych, dziedzictwie – również w ujęciu cyfrowym. Więcej informacji na temat numeru w rozwinięciu wiadomości!

szczegóły

Call For Artist - program "Sztuka Zaangażowania" poszukuje wrażliwych społecznie artystów!

06 / 06 / 2017

Jeśli jesteś artystą, któremu bliska jest działalność odpowiedzialna społecznie, do 19 czerwca zgłoś się na płatną rezydencję do programu "Sztuka Zaangażowania" prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. ​Więcej szczegółów w rozwinięciu wiadomości!

szczegóły

VII Ogólnopolska Giełda Projektów - nabór projektów! Zgłoś się do 9 lipca 2017 r.

24 / 05 / 2017

Rozpoczął się nabór projektów do VII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest "ANIMACJA + WODA". Termin naboru to 22 maj - 9 lipca 2017 roku. Wybranych zostanie 20 najlepszych projektów, których reprezentanci wezmą udział w szkoleniu z wystąpień publicznych i będą mieli szansę zaprezentowania się przed ogólnopolską publicznością! Formularz zgłoszeniowy znajduje się w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Chcesz współorganizować Festiwal Teatralny? Zgłoś się - zostań wolontariuszem - Maszynistą!

18 / 05 / 2017

Lubisz wyzwania? Chcesz współtworzyć festiwal? Teatralna Maszyna Pszczyna wraz z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach zapraszają do udziału w projekcie szkoleniowo-wolontariackim Maszynownia Wszechstronne Ćwiczenia 2017! Festiwal rusza pełną parą 15 czerwca i trwa do 18 czerwca. Aby zostać wolontariuszem do 26 maja wypełnij formularz zgłoszeniowy!

szczegóły

XII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Chorzowskim Centrum Kultury!

11 / 05 / 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają na XII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego "Kino za Rogiem – kino dla przyjaciół"! Spotkanie odbędzie się już 16.05.2017 Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 Chorzów. Szczegóły i program w rozwinięciu aktualności!

szczegóły

Badania w kulturze - wymiar ogólnopolski, wymiar lokalny

12 / 04 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami o diagnozie w sektorze kultury. Proponujemy publikację Narodowego Centrum Kultury pod redakcją prof. Marka Krajewskiego i Agaty Skórzyńskiej pt. "Diagnoza w kulturze" oraz wydawnictwo Agencji Artystycznej GAP pn. "Lokalne centra kultury: działania a diagnozy". Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Badania szlaków kulturowych - Szlak Zabytków Techniki w ogólnopolskiej publikacji

23 / 03 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolską publikacją badawczą pn. „Szlaki kulturowe jako medium znak w kulturze” – przedmiotem badań dwuletniego badania był m.in. Szlak Zabytków Techniki znajdujący się w Województwie Śląskim. Projekt badawczy finansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Obszary identyfikowane jako istotne w kontekście wpływu istnienia szlaków kulturowych to: przestrzeń kulturowa, przestrzeń społeczna oraz społeczeństwo obywatelskie. Badanie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

szczegóły

Teatr Polska

09 / 03 / 2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór do pierwszego etapu 9. edycji programu "Teatr Polska". W ramach programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektaklu w małych miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego, ale które posiadają infrastrukturę umożliwiającą prezentację przedstawienia.

szczegóły

Unijne pieniądze na dziedzictwo kulturowe w województwie śląskim.

03 / 03 / 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego stwarza możliwości otrzymania grantu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz dla obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki.

szczegóły

Liderzy PAFW

21 / 02 / 2017

Program Liderzy PAFW jest wyjątkową propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk. Liderzy PAFW od ponad 10 lat wspiera liderów w ich rozwoju. Dla wielu z nich Program stał się początkiem nowej drogi: rozwinęli swoją organizację, która obecnie działa z wielkim powodzeniem, wystartowali w wyborach i zostali wójtami, burmistrzami, zrealizowali wymarzony projekt.

szczegóły

Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej

20 / 02 / 2017

Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami i lepsze wzajemne poznanie się.

szczegóły

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

09 / 02 / 2017

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu. Jego celem jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

szczegóły

Rocznik Kultury Polskiej 2016 - opracowanie Narodowego Centrum Kultury

31 / 01 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem Rocznik Kultury Polskiej 2016 opracowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Publikacja to przekrojowe spojrzenie na sektor kultury finansowany ze środków rządowych i samorządowych. W publikacji wykorzystany został raport badawczy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach z badania "Podnoszenie kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury" zrealizowanego w latach 2014-2015.

szczegóły

operatorkultury.pl - publikacja podsumowująca współpracę kultury i oświaty dla edukacji kulturowej w 2016 roku

20 / 01 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się publikacją podsumowującą najistotniejsze wątki współpracy sektorów edukacji i kultury na rzecz edukacji kulturowej skierowanej do dzieci i młodzieży w projekcie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach - operatorkultury.pl. Podejmowane zagadnienia to: edukacja kulturowa w edukacji formalnej, bezpieczeństwo dzieci w realizacji edukacji kulturowej, współpraca z samorządem na rzecz edukacji kulturowej oraz dobre praktyki. Publikacja powstała dzięki programowi "Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski, wieloletni program wsparcia edukacji kulturowej realizowanej we współpracy sektorów kultury i edukacji.

szczegóły

Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych - IV edycja

09 / 01 / 2017

Zapraszamy do udziału w IV edycji Sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, który rozpoczął się w 2016 roku. Celem programu jest: rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta Sosnowca, inspirowanie społeczności lokalnej do odbioru i aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciach kulturalnych, promocji walorów artystyczno-kulturalnych miasta Sosnowca, rozwoju inwencji twórczej w dziedzinie kultury, wspierania przedsięwzięć kulturalnych o charakterze lokalnym.

szczegóły

INDUSTRIADA 2017 - obiekt zaprzyjaźniony - konkurs

05 / 01 / 2017

Konkurs adresowany jest do właścicieli lub prawnych zarządców obiektów/miejsc poprzemysłowych lub przemysłowych o autentycznym charakterze, które w dniu odbywania się festiwalu „INDUSTRIADA” tj. 10 czerwca 2017 r. zrealizują w obiekcie/miejscu wydarzenie(a) o charakterze specjalnym tj. realizowane celowo z okazji tego festiwalu, wykorzystujące dziedzictwo przemysłowego województwa śląskiego.

szczegóły

XI Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Cieszynie!

02 / 01 / 2017

Zapraszamy na XI spotkanie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, tym razem do Cieszyna już 18.01.2017 r. Tematem przewodnim spotkania będzie: „Kuźnia animatorów. Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam?”.

szczegóły

"Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki"

30 / 12 / 2016

Konferencja podsumowująca Program „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim w roku 2016 r.

szczegóły

Erasmus+ - EDUKACJA DOROSŁYCH - spotkanie informacyjno-szkoleniowe

28 / 11 / 2016

Spotkanie informacyjne dla organizacji zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych odbędzie się 7 grudnia w Warszawie w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w godzinach od 10:30 do 16:00. Zapraszamy do uczestnictwa i rejestracji przez formularz zgłoszeniowy!

szczegóły

„Autorskie programy edukacji kulturowej” w wychowaniu pozaszkolnym

15 / 11 / 2016

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych oraz wszystkich zainteresowanych z regionu. Seminarium to kontynuacja rozmowy o edukacji kulturowej, uwzględniająca głos oraz dorobek praktyków i organizacji, które wyznaczają standardy pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy do rejestracji!

szczegóły

Konwent beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - województwo śląskie

20 / 10 / 2016

Zaproszenie kierowane ze szczególnym uwzględnieniem do animatorów i dyrektorów pracujących w domach kultury będących beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Regionalne Obserwatorium Kultury wielokrotnie wspierało domy kultury w realizacji działań diagnostycznych w poszczególnych instytucjach. Aktywnie wspiera też sieciowanie się podmiotów i osób z różnych części kraju po zrealizowaniu u siebie działań w programie.

szczegóły

Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego - podsumowanie

11 / 10 / 2016

Dobiega końca realizacja dwuletniego etnograficznego projektu badawczego „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”, którego Regionalne Obserwatorium Kultury było koordynatorem. „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” to pierwsze od kilkudziesięciu lat tak kompleksowe badanie kultury tradycyjnej Zagłębia Dąbrowskiego. Podsumowanie projektu obędzie się 18 października w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki w Sosnowcu o godzinie 12.00.

szczegóły

X Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

27 / 09 / 2016

Zapraszamy na kolejne, X spotkanie członków Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Tym razem gościć będziemy w C. K. Teatrze Sztuk w Jaworznie w ramach „II FORUM KULTURY”. Spotkanie odbędzie się 6 października 2016 roku w C. K. Teatr Sztuk w Jaworznie ul. A. Mickiewicza 2 w godzinach 10:00 - 15.00.

szczegóły

Ogólnopolska Giełda Projektów 12/13 grudnia 2016 roku – Lublin – NABÓR PROJEKTÓW DO KONKURSU!

19 / 09 / 2016

Zapraszamy do zgłaszania swoich projektów z zakresu animacji kultury w przestrzeni „animacja + generacje” oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego. Autorzy 20 najlepszych projektów będą mogli zaprezentować swoje działania w trakcie pierwszego dnia wydarzenia, a autorski ich opis znajdzie się w ogólnopolskiej publikacji podsumowującej Giełdę. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w rozwinięciu wiadomości. Zapraszamy!

szczegóły

Sektor kultury a perspektywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

06 / 09 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem Studia Ekonomiczne nr 256/16 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który w całości poświęcony został zagadnieniom z przestrzeni sektora kultury. Artykuły zawarte w publikacji są istotnym ogniwem zdobywania i uzupełniania swojej wiedzy i kompetencji dla wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną.

szczegóły

Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach jest wojewódzkim operatorem programu Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura, realizując projekt operatorkultury.pl

16 / 08 / 2016

Po wybraniu partnerstw i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego, przyszedł czas na kolejny etap - przeprowadzenie wizji lokalnych, które odbędą się pomiędzy 16 a 31 sierpnia. Podczas wizji przedstawiciele Regionalnego Instytutu Kultury porozmawiają z partnerstwami na temat ich koncepcji działań edukacji kulturowej; wymienią się pomysłami, zainspirują się nawzajem i zmotywują. Ważnym elementem spotkania będzie miejsce realizacji projektu – udając się tam, poznamy bliżej jego specyfikę i zrozumiemy koncepcję.

szczegóły

Młodzież a instytucje kultury – badania i nowoczesne metody edukacji

25 / 07 / 2016

Młodzież to grupa docelowa, która jest szczególnie istotna w funkcjonowaniu instytucji kultury. O ile angażowanie dzieci do wieku gimnazjalnego zwykle nie sprawia organizacjom kultury większego problemu, tak włączanie i angażowanie młodzieży jest często trudniejsze. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami polskimi i europejskimi, których znajomość może przyczynić się do pełniejszego zrozumienia budowania relacji z młodzieżą, ale też wzbogacenia swojego warsztatu w zakresie pracy z tą grupą docelową. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi powyższej tematyki.

szczegóły

Cyber Academy/Cyber Akademia - zespół Obserwatorium w kolaboracji!

20 / 07 / 2016

Od 13 do 16 lipca uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych w Katowicach w ramach projektu Cyber Academy/Cyber Akademia. Działanie to jest międzynarodowym projektem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 rozwijającym kompetencje medialne i komunikacyjne, dedykowane polskim i zagranicznym kadrom kultury. Głównym celem cyklu jest przygotowanie uczestników z całej Europy – blogerów, radiowców, PR-owców, marketingowców, menedżerów kultury, krytyków sztuki, dziennikarzy i redaktorów – do świadomego korzystania z zasobów nowych mediów, używania najbardziej aktualnych narzędzi oraz tworzenia procesów ułatwiających komunikację i przepływ informacji.

szczegóły

Regionalne Obserwatorium Kultury partnerem Narodowego Centrum Kultury w trakcie II NieKongresu Animatorów Kultury

11 / 07 / 2016

Maciej Zygmunt z Regionalnego Obserwatorium Kultury poprowadził dwie debaty w trakcie II NieKongresu Animatorów Kultury w strefie organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Tematem przewodnim dyskusji były instrumenty wspierania animacji i animatorów. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Industriada 2016 - relacja filmowa ze Święta Szlaku Zabytków Techniki - polecamy!

27 / 06 / 2016

Wśród autorów produkcji znalazł się przyjaciel obserwatorium, muzyk i producent - Szymon Padoł!

szczegóły

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach przekształcił się w Regionalny Instytut Kultury w Katowicach!

01 / 06 / 2016

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, w ramach którego funkcjonuje Regionalne Obserwatorium Kultury, połączył się ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, tworząc nową instytucję kultury – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach! Przekształcenie nastąpiło 1 czerwca 2016 roku.

szczegóły

II NieKongres Animatorów Kultury, 7-9 lipca 2016, Lubiąż - REJESTRACJA!

31 / 05 / 2016

Zapraszamy wszystkich animatorów kultury do udziału w II NieKongresie Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2016 roku w Lubiążu. REJESTRACJA JEST OBOWIĄZKOWA! Formularz znajduje się w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Zapraszamy na 3 edycję przeglądu Poruszenie!

27 / 04 / 2016

Poruszenie czyli Przegląd Etiud Wydziału Teatru Tańca PWST ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swym zakresem przegląd etiud stworzonych przez studentów WTT, warsztaty ruchowe prowadzone przez studentów dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka w Radzionkowie, a także działania w tkance miejskiej.

szczegóły

operatorkultury.pl - inauguracja!

15 / 04 / 2016

Projekt operatorkultury.pl, realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura", wystartował! Trzyletnie, kompleksowe zadanie w latach 2016-2018 będzie realizowało działania: diagnostyczne, szkoleniowe i wspierające za pomocą konkursu grantowego lokalne działania na rzecz edukacji kulturowej. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj!

szczegóły

OperatorKultury.pl - konkurs na inicjatywy edukacji kulturowej - nauczycielu, animatorze, zgłoś się i zdobądź 7 tysięcy złotych na realizację pomysłu!

05 / 04 / 2016

Zapraszamy nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych do konkursu na inicjatywy edukacji kulturowej na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim. Aby skutecznie promować konkurs w różnych częściach województwa odbędą się spotkania promocyjno-informacyjne. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 14.04.2016r. w Muzeum Miejskim w Tychach przy ul. Katowickiej 9. Zachęcamy do rejestracji przy użyciu formularza online! Zadanie realizowane jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, którego wojewódzkim operatorem na lata 2016-2018 jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

szczegóły

I Ogólnopolskie Warsztaty PR

23 / 03 / 2016

Warsztaty poświęcone będą rozmowom o tym, jak samorządy i instytucje kultury mogą wykorzystać w kreowaniu swojego wizerunku wydarzenia kulturalne. Warsztaty odbędą się w dniach 6-8 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim. Udział w warsztatach jest odpłatny.

szczegóły

Akademia Menedżerów Kultury – cykl szkoleń dla menedżerów kultury

17 / 03 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa w szkoleniach w programie „Akademia Menedżerów Kultury” organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatywa na przełomie od kwietnia do czerwca 2016 roku. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Tandem Turkey 2016-17

10 / 03 / 2016

Tandem Turkey to międzynarodowy program wymiany skierowany do menedżerów kultury. Program wspiera długoterminową współpracę oraz rozwój wiedzy. Celem programu jest łączenie i inspirowanie menedżerów kultury poprzez wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń ponad granicami geograficznymi i kulturowymi.

szczegóły

Wyniki naboru do programu MKiDN "Obserwatorium Kultury"

04 / 03 / 2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikował wyniki naboru do programu "Obserwatorium Kultury" - priorytetu badawczego w kulturze. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

operatorkultury.pl

03 / 02 / 2016

Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura" na lata 2016-2018

szczegóły

Dofinansowanie dla sektora kultury w Województwie Śląskim

19 / 01 / 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

szczegóły

Sztuka współczesna a młodzi ludzie z rejonu Śląska - raport badawczy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

08 / 01 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej z projektu naukowo-badawczego "Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury". Projekt był realizowany w 2015 roku przy współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach był oficjalnym partnerem projektu.

szczegóły

Badawcze podsumowanie roku 2015

30 / 12 / 2015

Do podsumowania zapraszamy za tegorocznymi wydaniami "Nowości badawczych Obserwatorium Kultury”. Kwartalnika wydawanego przez Narodowe Centrum Kultury prezentującego najnowsze trendy w badaniach w sektorze kultury w Polsce i zagranicą

szczegóły

Kierunek Śląskie 3.0

11 / 12 / 2015

Ujęte w programie działania zakładają rozwój województwa w pięciu kluczowych obszarach tematycznych, w oparciu o jego potencjały i atuty. To, co wyróżnia dokument, to jego otwartość – program ma pobudzić i rozpocząć dyskusję o przyszłości regionu.

szczegóły

Bardzo Młoda Kultura

08 / 10 / 2015

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

szczegóły

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne!

15 / 09 / 2015

Wszystkie osoby zainteresowane innym spojrzeniem na fotografię zapraszamy na warsztaty fotograficzne. Trwają one 9 miesięcy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 września o 18.00 w Katowicach. Warsztaty są odpłatne.

szczegóły

Nowoczesny pedagog za pan brat z cyfrowymi trendami. Zasady przystosowania materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadami WCAG 2.0 - warsztaty.

15 / 09 / 2015

Upowszechnianie się nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza Internetu, jak każda rewolucja wzbudza wielkie emocje. Czy tego chcemy, czy nie, nowe technologie będą coraz bardziej obecne w naszym życiu. Ponadto najnowsze rozporządzenie dotyczące modernizacji stron i przebudowy systemu nakazuje aby od 1 czerwca 2015 wszystkie materiały edukacyjne przekazywane w sposób cyfrowy były przygotowane według zasad WCAG 2.0.

szczegóły

Współrealizujemy badania w projekcie "Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce"

23 / 08 / 2015

Projekt realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

szczegóły

Otwieramy nabór! Zgłoś swój projekt na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2015 "Animacja + Przestrzeń publiczna"

14 / 08 / 2015

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury związany z przestrzenią publiczną, przyjedź do Katowic i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski! Nabór inicjatyw na Ogólnopolską Giełdę Projektów trwa do 18 września! Współorganizatorem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, partnerem merytorycznym Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, a partnerem organizacyjnym Akademia Sztuk Pięknych, w której siedzibie spotkamy się już 7 i 8 grudnia.

szczegóły

"Mykanów Let' s Smile - zarażamy uśmiechem" - ogólnopolska kampania społeczna.

13 / 07 / 2015

Dwoje młodych animatorów z gminy Mykanów pragnie obudzić w Polakach radość i pokazać, że warto się dzielić uśmiechem. W sześciu miastach Polski - Warszawie, Krakowie, Łodzi , Wrocławiu, Katowicach i Częstochowie organizatorzy będą animować mieszkańców miast do włączenia się do wspólnej animacji „rozdawania uśmiechu”.

szczegóły

VIII spotkanie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego - relacja

17 / 06 / 2015

Zapraszamy do przeczytania relacji z VIII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Tym razem gościło nas Pszczyńskie Centrum Kultury przy okazji organizacji IV edycji festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna. Rozmawialiśmy o teatrze w mieście bez teatru oraz o wolontariacie.

szczegóły

Akademia Lidera Kultury

08 / 06 / 2015

W Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty rozpoczyna się projekt „Akademia Lidera Kultury”, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli zrealizować swój pierwszy społeczno-kulturalny projekt. Celem projektu jest aktywizacja młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego.

szczegóły

Samorządowa Instytucja Kultury oraz Organizacja Pozarządowa w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 – możliwości pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

03 / 06 / 2015

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza! Spotkanie proponujemy w ramach programu pn. „Co dalej z kulturą 2014-2020?” - cyklu szkoleń, spotkań, konsultacji upowszechniających wiedzę na temat funduszy dla sektora kultury. Spotkanie dedykujemy przedstawicielom instytucji kultury, organizacji pozarządowych, reprezentantom jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkim zainteresowanym.

szczegóły

Spotkanie informacyjne programu UE "Europa dla obywateli" w Bielsku-Białej.

02 / 06 / 2015

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji oraz instytucji, działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 10 czerwca 2015 w Bielsku-Białej.

szczegóły

Prowadzenie rzecznictwa na rzecz animacji kultury - szkolenie

29 / 05 / 2015

Przypominamy o szkoleniu NCK "Prowadzenie rzecznictwa na rzecz animacji kultury" dla animatorów kultury z małych i średnich ośrodków (do 100 000 mieszkańców), które odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach zdobędziesz wiedzę na temat kształtowania pozytywnego wizerunku podmiotu działającego w obszarze kultury oraz poznasz techniki i narzędzia public relations wykorzystywane w tworzeniu przekazów rzeczniczych na rzecz animacji kultury. Zapisy trwają do 2 czerwca, a o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń!

szczegóły

5. edycja akcji społecznej pt. DZIECI KOCHAJĄ SZTUKĘ!

29 / 05 / 2015

W ramach akcji 1 czerwca 2015, na terenie Katowic zostanie stworzona tymczasowa efemeryczna quasi-galeria twórczości dziecięcej. Złożą się na nią plakaty zaprojektowane przez dzieci i artystkę wizualną MAŁGORZATĘ JABŁOŃSKĄ. Jak podkreśla pomysłodawczyni akcji Ewa Kokot, „jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce”. Akcja ma skłonić dorosłych do uczestnictwa w kulturze wraz z dzieckiem.

szczegóły

Jubileusz 250 lecia Teatru Publicznego w Polsce - debata w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

25 / 05 / 2015

Zarejestrowana kamerą ROK debata "O teatrze (i nie tylko)". Rozmawiają literaturoznawca, socjolog, ekonomista i dyrektor Teatru Rozrywki: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dr Łukasz Trembaczowski, dr Krzysztof Wrana i Dariusz Miłkowski. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie. Polecamy!

szczegóły

Wydawnictwo "2014 - Rok Oskara Kolberga - Raport"

15 / 05 / 2015

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "2014 - Rok Oskara Kolberga - Raport". Wydawnictwo stanowi podsumowanie działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku na rzecz upamiętnienia 200-setnej rocznicy urodzin Oskara Kolberga - kompozytora i etnografa o najbogatszym dorobku w XIX-wiecznej Europie.

szczegóły

„Nowości badawcze Obserwatorium Kultury” – 1 numer nowego Kwartalnika Narodowego Centrum Kultury

13 / 05 / 2015

Zapraszamy do zapoznania się z nową edycją kwartalnika „Nowości badawcze Obserwatorium Kultury” prezentującego najnowsze trendy w badaniach w sektorze kultury w Polsce i zagranicą.

szczegóły

Szkolenie "Badania, diagnoza, refleksja w pracy animatora kultury" odbędzie się w dniach 27-29 maja 2015 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, organizowane przez Narodowe Centrum Kultury

30 / 04 / 2015

Szkolenie dla animatorów kultury z małych i średnich ośrodków (do 100 000 mieszkańców), na którym będzie można zdobyć wiedzę na temat współczesnych badań instytucji i obiegów kultury, poznać nowatorskie i różnorodne narzędzia realizacji diagnoz lokalnych oraz dowiedzieć się, jak opracować indywidualny projekt diagnozy lokalnej dla macierzystej instytucji/organizacji.

szczegóły

„Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”. Projekt naukowo-badawczy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

29 / 04 / 2015

Zadaniem projektu jest zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych prac artystów wizualnych). Partnerem merytorycznym projektu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Zapraszamy na witrynę internetową projektu.

szczegóły

Zostań Maszynistą!

24 / 04 / 2015

Festiwal TEATRALNA MASZYNA PSZCZYNA wraz z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach zachęca do udziału w projekcie szkoleniowo-wolontariackim MASZYNOWNIA WSZECHSTRONNE ĆWICZENIA 2015!

szczegóły

Kultura Dostępna - nabór.

24 / 04 / 2015

Program ma za zadanie wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Budżet programu wynosi 5 mln zł. Wnioski będzie można składać od 30 kwietnia do 1 czerwca br.

szczegóły

Konkurs Young Innovators 2015

14 / 04 / 2015

Młodzi przedsiębiorcy społeczni, wykorzystujący innowacyjne technologie do pobudzania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, mogą wziąć udział w konkursie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

szczegóły

Relacja ze spotkania animacyjnego w ramach programu "Co dalej z kulturą 2014-2020?"

02 / 04 / 2015

Za nami koleje spotkanie z cyklu „Co dalej z kulturą 2014-2020?” zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach 30 marca 2015 r. w partnerstwie z Biurem Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.

szczegóły

Konferencja „O teatrze. W 250 rocznicę teatru publicznego w Polsce".

27 / 03 / 2015

FORUM DYREKTORÓW TEATRÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO serdecznie zaprasza na konferencję „O teatrze. W 250 rocznicę teatru publicznego w Polsce”, która odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w Teatrze Rozrywki (Duża Scena) o godz. 11:00. Rocznica powstania teatru publicznego jest okazją do spojrzenia na ten szczególny rodzaj instytucji kultury. Jaka jest dzisiaj rola teatru, jakim wyzwaniom przyszło mu sprostać, co może oferować, jaka jest jego kondycja w naszym regionie? Spróbujemy podjąć te wątki, mając świadomość fragmentaryczności odpowiedzi, ale z nadzieją na jej dopełnianie teatralną praktyką, teoretyczną refleksją i dialogiem z władzami samorządowymi – organizatorami teatrów. Konferencję patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

szczegóły

Spotkanie animacyjne w ramach programu "Co dalej z kulturą 2014-2020" 30 marca br.

17 / 03 / 2015

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza na spotkanie: „Samorządowa Instytucja Kultury oraz  Organizacja Pozarządowa w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Możliwości finansowania działań rozwojowych – spotkanie animacyjne.", które odbędzie się 30 marca 2015 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach przy ul. PCK 19. Obowiązkowa rejestracja!

szczegóły

Zgłoś się! Szkoła Lokalnych Opowieści łączy dziennikarstwo i literaturę. Szukamy osób zainteresowanych kreatywnym pisaniem i rozmowami z mieszkańcami.

12 / 03 / 2015

Od uczestników bezpłatnego kursu pisania oczekiwać będziemy umiejętności wyszukiwania ciekawych, dobrych, niebanalnych historii lokalnych, dokumentowania ich, przeprowadzania rozmów ze świadkami i wreszcie nadania temu interesującej formy literackiej. Zapraszamy osoby pełnoletnie.

szczegóły

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży

03 / 03 / 2015

Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają młodzieży uczestnictwo w budowaniu Europy. Są to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

szczegóły

Architekci naszej rzeczywistości – konkurs grantowy

02 / 03 / 2015

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie grantowym Fundacji Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej rzeczywistości”. Do wygrania nawet 5 tys. zł na akcję promującą ciekawą postać!

szczegóły

Podsumowanie VII spotkania Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie

26 / 02 / 2015

18 lutego odbyło się już siódme spotkanie Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego (FAKWŚ) – nieformalnej grupy zrzeszającej animatorów z całego województwa zainteresowanych wymianą dobrych praktyk, podnoszeniem własnych umiejętności i kompetencji oraz integracją. Gospodarzem pierwszego spotkania w 2015 roku była Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice Zawodzie” – Urszula Nocoń. Forum przyjęło nazwę „Akcje Generacje”, a poświęcone było zagospodarowaniu czasu seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzypokoleniowych. Szczegóły wydarzenia znajdują się w rozwinięciu wiadomości.

szczegóły

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2015 r.

19 / 02 / 2015

Ogłoszony został nabór wniosków dla inicjatyw kulturalnych możliwych do realizacji m.in. przez organizacje pozarządowe. Składnie wniosków możliwe jest do 13 marca br. do godziny 14.00.

szczegóły

Konferencja: "Rediscovering the City. Miasto i nowe technologie"

19 / 02 / 2015

Tematem konferencji są nowe metody badania, opisywania, poznawania, odkrywania i oswajania miasta. Interesować będą nas przede wszystkim rozwiązania oddolne i społecznościowe, wykorzystujące technologie przetwarzania danych. Zapytamy o to, czy w niedalekiej przyszłości dadzą one mieszkańcom realny wpływ na planowanie i kierunki rozwoju naszych miast. Szczególną uwagę poświęcimy projektom realizowanym w Europie Środkowej, obserwując lokalny kontekst zastosowania uniwersalnych i używanych globalnie technologii. Organizatorem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.

szczegóły

Włoska Arena Extra poszukuje partnera

12 / 02 / 2015

Arena Extra to firma kontrolowana w pełni przez fundację Arena di Verona. Poszukuje partnera w ramach programu Interreg Europa Środkowa, w działaniu 3.2. Poprawa zdolności do zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego.

szczegóły

VII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

11 / 02 / 2015

Miejski Dom Kultury „Bogucice Zawodzie” w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach organizują pierwszą w tym roku edycję Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego pn. „Akcje Generacje”. Motywem przewodnim będzie zagospodarowanie czasu wolnego seniorów oraz współpraca międzypokoleniowa. Zagadnienie to omówimy z perspektywy praktycznej i badawczej.

szczegóły

Niemiecki podmiot poszukuje partnera do międzynarodowego projektu

26 / 01 / 2015

MFG Innovationsagentur Medien- und Kreativwirtschaft poszukuje organizacji działających w sektorze kultury związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w związku z planowanym aplikowaniem do programu INTERREG Central Europe.

szczegóły

Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska - raport z badania.

12 / 01 / 2015

Zapraszamy do zapoznania się treścią raportu prezentującego informacje z zakresu aktywności kulturalnej mieszkańców terenów wiejskich w wieku 50+. Realizatorem projektu było Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Projekt otrzymało dofinansowanie ze strony MKiDN w ramach priorytetu "Obserwatorium Kultury".

szczegóły

Patriotyzm Jutra 2015 - nabór!

08 / 01 / 2015

Muzeum Historii Polski ogłasiło VII edycję ogólnopolskiego Programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

szczegóły

Wolontariat Długoterminowy w Niemczech i Wielkiej Brytanii

07 / 01 / 2015

Wolontariat w Niemczech i Wielkiej Brytanii odbywa się w muzeach i miejscach pamięci, w projektach socjalnych z dziećmi i młodzieżą, ludźmi starszymi, bezdomnymi, uzależnionymi, w projektach antyrasistowskich, w ośrodkach pomocy uchodźcom, w gminach chrześcijańskich i żydowskich, w międzynarodowych domach spotkań.

szczegóły

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące więzi społeczne

05 / 01 / 2015

Nagroda przyznawana jest za zakończone działania kulturalne i przedsięwzięcia o charakterze kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

szczegóły

Nabór na rezydencję community arts w Barcelonie

22 / 12 / 2014

Instytut Kultury Polskiej UW we współpracy z partnerami zagranicznymi ogłasza nabór na rezydencję dla miejskich aktywistów, animatorów kultury i artystów zainteresowanych sztuką publiczną, partycypacją i wykorzystaniem twórczych metod w budowaniu zaangażowania społeczności lokalnej.

szczegóły

"Ojczysty - dodaj do ulubionych" - nabór 2015!

15 / 12 / 2014

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

szczegóły

Śląski Fundusz Filmowy - nabór na 2015 r.

03 / 12 / 2014

Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2015. Można aplikować po wsparcie finansowe jeśli podmiot prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej i zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

szczegóły

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015

02 / 12 / 2014

Ogłoszony został nabór w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne na rok 2015. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Z ubiegania się o wsparcie finansowe wyłączeni są beneficjenci z lat 2013 i 2014.

szczegóły

Bezpłatne szkolenia dla osób związanych z sektorem kultury realizowane przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury

14 / 11 / 2014

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie pragnie zaprosić osoby związane z sektorem kultury, z uwzględnieniem beneficjentów programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury, na bezpłatne szkolenia z zakresu edukacji medialnej pn. „Emocje medialne – zjawiska medialne, cyfrowe i kulturowe w pracy kadr kultury”.

szczegóły

www.tropemkolberga.pl

06 / 11 / 2014

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze stroną internetową promującą efekty projektu "Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach i Muzeum Zagłębia w Będzinie.

szczegóły

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015

04 / 11 / 2014

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2015.

szczegóły

Spotkanie podsumowujące realizację projektu "Tropem Kolberga..."

21 / 10 / 2014

Projekt "Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego" miał za zadanie zbadanie, dokumentację oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Wyniki podjętych w ramach inicjatywy działań zostaną zaprezentowane w Muzeum Zagłębia w Będzinie (Pałac Mieroszewskich) w dniu 28 października o godz. 12.00. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

szczegóły

Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce

03 / 10 / 2014

Raport przedstawia wyniki diagnozy sektora kreatywnego oraz powiązań sektora kultury, branż kreatywnych i pozostałej części gospodarki. W raporcie znajdzie Pan m. in. opis dynamiki zmian sektora kreatywnego w ostatnich latach, jego rozmieszczenie przestrzenne, czy informacje na temat regionalnych specjalizacji. W publikacji zaprezentowano również wyniki analizy powiązań pomiędzy sektorem kultury a branżami kreatywnymi, które wskazują na istnienie silnie czerpiących z kultury branż tj. radio i telewizja, a także swoistych outsiderów, czyli branż słabo powiązanych np. architektury.

szczegóły

Programy MKiDN na 2015 (w części) ogłoszone!

02 / 10 / 2014

Informujemy o ogłoszeniu Programów MKiDN. Dostęp do systemu EBOI, przez który możliwe jest wypełnianie i składanie wniosków będzie możliwy od 6 października.

szczegóły

Dzień Otwarty z Audiodeskrypcją

18 / 09 / 2014

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie 30 września br do Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie jest wprowadzeniem w tematykę studiów podyplomowych uruchamianych na wspomnianym wydziale w tym roku akademickim 8 listopada 2014.

szczegóły

Europa Nostra

14 / 09 / 2014

Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego. Nagroda jest formą publicznego uznania dla osób i/lub organizacji działających w obszarze konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, archeologii, krajobrazu kulturowego).

szczegóły

Warsztaty dedykowane edukatorom sztuki i animatorom kultury

11 / 09 / 2014

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach rekomenduje warsztaty dedykowane edukatorom sztuki i animatorom kultury organizowane przez Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej we współpracy z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Warsztaty odbędą się 19 września br. Poprowadzi ej Janusz Byszewski, a zajęcia będą nawiązywały do jego wystawy „Muzeum w drodze” w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej.

szczegóły

Nabór do XII edycji programu Młoda Polska

25 / 08 / 2014

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XII edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na rok 2015. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2014 r.

szczegóły

I Metropolitalne Forum Kultury - „EDUKACJA KULTURALNA POMORZE: DIAGNOZA, WYZWANIA, ZOBOWIĄZANIA” - 17 i 18 września, w Sopocie i w Gdańsku

21 / 08 / 2014

Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Nad merytoryką spotkania czuwać będzie Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

szczegóły

Rusza konkurs FIO - Śląskie Lokalnie

08 / 08 / 2014

Rozpoczął się konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego. Wnioski przyjmowane będą do 25 sierpnia 2014 r.

szczegóły

I Metropolitalne Forum Kultury - „EDUKACJA KULTURALNA POMORZE: DIAGNOZA, WYZWANIA, ZOBOWIĄZANIA” - 17 i 18 września, w Sopocie i w Gdańsku

08 / 08 / 2014

Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Nad merytoryką spotkania czuwać będzie Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

szczegóły

Ekonomika kultury. Nowe wyzwania - konferencja

04 / 08 / 2014

16 września 2014 Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna, Sopot. Konferencja będzie poświęcona nowym wyzwaniom ekonomiki kultury. Ekonomika kultury to młoda dyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze i jej przemysłach; a także ustalająca efektywne w sferze kultury instrumenty polityki ekonomicznej. Zapoczątkowały ją prowadzone zarówno w Europie (głównie Niemcy i Wielka Brytania), jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. XX wieku debaty poświęcone przede wszystkim problemowi finansowania kultury ze środków publicznych w warunkach gospodarki rynkowej. Jeszcze zanim w Polsce rozpoczęto transformację gospodarki centralnie planowanej w rynkową, na początku lat 80., pojawiły się pierwsze analizy dotyczące kosztów i efektów działalności w obszarze kultury. W nieistniejącym już Instytucie Kultury w Warszawie przez kilkanaście lat działał Zakład Ekonomiki Kultury, gdzie prowadzono systematyczne badania w tej dziedzinie. Dysponujemy zatem już pewnym dorobkiem naukowym i edukacyjnym w zakresie ekonomiki kultury. Tym bardziej, że w ostatnich latach widzimy wzrost zainteresowania Ekonomiką Kultury w Polsce. Ukazały się przekłady prac czołowych światowych ekonomistów kultury Davida Throsbiego i Ruth Townse, wreszcie w 2012 r. pojawiła się pierwsza polska monografia poświęcona Ekonomice kultury autorstwa Doroty Ilczuk.

szczegóły

INTERREG Europa

23 / 07 / 2014

Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu, w którym znajduje się m.in. priorytet poświęcony kulturze pn. "ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego".

szczegóły

Lokalny konkurs grantowy FIO - spotkania informacyjne

17 / 07 / 2014

Konkurs przeznaczony jest dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych, które będą mogły ubiegać się o dotację do 5000 zł. Mimo że konkurs nie został jeszcze ogłoszony rozpoczęły się spotkania informacyjne.

szczegóły

Nabór do Zespołu Ekspertów Europejskiej Stolicy Kultury

14 / 07 / 2014

Zadaniem Zespołu będzie m.in. dokonanie oceny wniosków otrzymanych od miast-kandydatów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury oraz monitorowania przygotowania miast, aż do tytułowego roku.

szczegóły

Konkurs "Global Junior Challenge”

11 / 07 / 2014

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi i ich nauczycieli do korzystania z nowych technologii, wymiany doświadczeń i naśladowania udanych inicjatyw.

szczegóły

Trójstronne Forum Młodzieżowe

10 / 07 / 2014

Chcesz zaangażować się i wywrzeć swój wpływ na relacje między naszymi trzema krajami? Jesteś aktywny społecznie, zainteresowany polityką, ekonomią, historią lub kulturą i chcesz zostać członkiem naszej społeczności? Jeśli tak, to nie zwlekaj i aplikuj na drugie Trójstronne Forum Młodzieżowe między Niemcami, Polską i Rosją!

szczegóły

Raport Ewaluacyjny NieKongresu Animatorów Kultury 2014

01 / 07 / 2014

Prace badawcze miały na celu opis wątków i zagadnień poruszanych podczas NieKongresu Animatorów, który odbył się w Warszawie w dniach 26 - 28 marca 2014 roku.

szczegóły

Hiszpańskie organizacje chętne do współpracy międzynarodowej

26 / 06 / 2014

La Comerca de Los Monegros oraz Círculo de Bellas Artes (CBA) poszukują partnerów w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: Kultura.

szczegóły

Konkurs na najlepszy przekład opowiadania 2014

16 / 06 / 2014

Aż spośród sześciu opowiadań w różnych językach mogą wybierać uczestnicy tegorocznego otwartego konkursu na najlepszy przekład opowiadania 2014. Wśród wyznaczonych przez organizatora tekstów znalazły się opowiadania autorów piszących po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, islandzku, norwesku i koreańsku.

szczegóły

Idea Camp Europejskiej Fundacji Kultury (ECF)

03 / 06 / 2014

Zaproszenie do udziału w konkursie dla innowacyjnych, śmiałych pomysłów na współpracę międzysektorową , która angażuje Europejczyków w redefiniowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Idea Camp (Obóz Pomysłów) zapewni bezpieczną i inspirującą przestrzeń do wymiany pomysłów, z których w przyszłości będą mogły powstać projekty i partnerstwa.

szczegóły

Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy z zakresu KULTURY I SZTUKI w 2014 r.: Organizacja przeglądu zespołów muzycznych!

02 / 06 / 2014

Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy organizacji przeglądu zespołów muzycznych w Dąbrowie w parku Zielona. link do ogłoszenia: http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5843&ident=70873 Tutaj znajdziecie parę pomocnych kroków: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/ogloszenia-um/2277-kolejny-konkurs-ogoszony

szczegóły

Relacja z piątego spotkania w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego – 21 maja 2014, Mysłowice

27 / 05 / 2014

Relacja z Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego - 21 maj 2014, Mysłowice. Zapraszamy do czytania. Chcesz spotykać się z nami? Napisz! http://slaskie.forumkrakow.info/

szczegóły

Program Europa Środkowa 2020 - platforma ułatwiająca wyszukiwanie partnerów

27 / 05 / 2014

Ogólnym celem programu Europa Środkowa jest: „współpraca ponad granicami w celu uczynienia miast i regionów Europy Środkowej lepszym miejscem do życia i pracy" poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionów w dziedzinach: innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

szczegóły

Maszynownia - wakacyjny projekt szkoleniowy Małopolskiego Instytutu Kultury

20 / 05 / 2014

Zapraszamy do zapoznania się z bardzo ciekawą inicjatywą Małopolskiego Instytutu Kultury! "Maszynownia - Zasilanie kultury" to wakacyjny cykl darmowych wykładów i warsztatów dla wszystkich pracujących i chcących pracować w sektorze kultury. Zgłoszenia do uczestnictwa można nadsyłać do 26 maja.

szczegóły

Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw

15 / 05 / 2014

Celem warsztatów organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw.

szczegóły

Konsultacje społeczne projektu statutu Muzeum Śląskiego

14 / 05 / 2014

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu statutu Muzeum Śląskiego

szczegóły

Europa dla Obywateli 2014-2020 - szkolenia

13 / 05 / 2014

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli w Polsce zaprasza na bezpłatne szkolenia z nowej edycji Programu Europa dla Obywateli 2014-2020. Szkolenia odbędą się w maju 2014 w kilku miastach w Polsce. Celem Programu w tej edycji jest zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie.

szczegóły

Międzynarodowe szkolenie dla menedżerów kultury

05 / 05 / 2014

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) zaprasza na szkolenia pracowników instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych.

szczegóły

Relacja z wizyty zespołu Obserwatorium w Hiszpanii, realizowanej w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie"

30 / 04 / 2014

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wizyty zespołu Obserwatorium w Hiszpanii, realizowanej w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie". Instytucją goszczącą był Departament Kultury i Turystyki w Murcji. W rozwinięciu wiadomości dostępny jest także film podsumowujący wizytę. Zapraszamy!

szczegóły

Urban Data Stories - projekt warsztatowy realizowany przez Miasto Ogrodów: Instytucję Kultury Katowice. Pierwsze spotkanie już w maju!

25 / 04 / 2014

Zapraszamy do zapoznania się z "Urban Data Stories" projektem Miasta Ogrodów: Instytucji Kultury Katowice. "Urban Data Stories" to serią warsztatów i wykładów skierowanych do designerów, aktywistów, dziennikarzy, socjologów, politologów i wszystkich zainteresowanych pracą z danymi i ich wizualizacją. Pierwsze ze spotkań, którego tematem jest "Data-driven Investigation", odbędzie się już w dniach 23-25 maja. Zapisy kończą się 30 kwietnia! UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE, A SAME WARSZTATY REALIZOWANE SĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM! Szczegóły w rozwinięciu aktualności.

szczegóły

Dotacja Fundacji Orange

15 / 04 / 2014

Propozycja współpracy skierowana jest dla organizacji i instytucji, które dostrzegają potrzeby związane z edukacją i kulturą w swoim regionie i chcą działać w inspirujących partnerstwach.

szczegóły

Zestawienie jednorocznych projektów realizowanych w ramach programu MKiDN "OBSERWATORIUM 2013"

07 / 04 / 2014

W zakładce WIEDZA -> POLSKA znajdą Państwo krótkie zestawienie JEDNOROCZNYCH projektów realizowanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego OBSERWATORIUM 2013. Zapraszamy do zapoznania się z ich efektami.

szczegóły

Spotkanie "Europejskie Fundusze na Kulturę" - prezentacje do pobrania

25 / 03 / 2014

Zapraszany do pobrania prezentacji ze spotkania pn. "Europejskie Fundusze na Kulturę", które odbyło się 14 marca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katoiwcach.

szczegóły

Pracownicy Obserwatorium na wizycie studyjnej w Hiszpanii

17 / 03 / 2014

Informujemy, że w dniach 17-22 marca br. będziemy członkami wizyty w Departamencie Kultury i Turystyki regionu Murcia. Wizyta jest możliwa dzięki wspraciu finansowemu programu Grundtvig w ramach priorytetu "Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych".

szczegóły

Partnerstwo publiczno-społeczne - szansa na dofinansowanie z MKiDN

13 / 03 / 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet „Partnerstwo publiczno-społeczne”, którego głównym celem jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji.

szczegóły

Spotkanie "Europejskie Fundusze na kulturę" w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach 14.03.2014 r.

25 / 02 / 2014

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach wraz z Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli zaprasza na spotkanie: „Europejskie Fundusze na kulturę” w dniu 14.03 w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

szczegóły

„W REGIONIE O REGIONIE” - projekt dla nauczycieli-regionalistów

24 / 02 / 2014

Projekt „W regionie o regionie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Silesia Scholą - Stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej. Celem projektu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć edukacji regionalnej.

szczegóły

"Zabierz laskę do kina" - radiowa audycja o audiodeskrypcji i kulturze

20 / 02 / 2014

Czy osoby z niepełnosprawnością mogą same pokonać barierę dostępności do kultury, czy też potrzebują zewnętrznego wsparcia lub współpracy? I czy w ogóle łakną takiego dostępu, czy są gotowe do obcowania ze sztuką? Na te i inne pytania padają odpowiedzi podczas audycji.

szczegóły

Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014

19 / 02 / 2014

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

szczegóły

ARAA - Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności

11 / 02 / 2014

Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" opublikowało poradnik dla osób zainteresowanych podjęciem działań animacyjnych i kulturalnych z wykorzystaniem metody projektu, a także dla osób chcących rozpocząć pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez system dotacji i grantów. Uwzględnienia związki animacji kultury z antropologią.

szczegóły

Stypendia dla artystów w województwie śląskim

04 / 02 / 2014

Stypendia mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego. Mogą o nie ubiegać się zarówno osoby fizyczne we własnym imieniu, jak i instytucje oraz inne jednostki organizacyjne dla swoich kandydatów.

szczegóły

NieKongres Animatorów Kultury – 26-28 marca 2014 roku w Warszawie. Zarejestruj się już dziś!

30 / 01 / 2014

Wszystkich praktyków i animatorów kultury zapraszamy serdecznie na NieKongres Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 26-28 marca br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, partnerem merytorycznym natomiast Forum Kraków. Formularz rejestracji online dostępny w rozwinięciu newsa!

szczegóły

„Kultura a rozwój" - podręcznik do ekonomii kultury

23 / 01 / 2014

Prezentuje oryginalne ujęcie tej problematyki, wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jego autorami jest grupa naukowców związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury (pod redakcją naukową: prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej, prof. Jacka Purchli). Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych oraz wszystkich pracujących „w kulturze”.

szczegóły

Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

14 / 01 / 2014

To pierwsza strategia makroregionalna przyjęta przez rząd, która została przygotowana z inicjatywy samorządów województw.

szczegóły

Atom kultury - badanie fokusowe pracowników domów kultury. Raport z badań już dostępny!

08 / 01 / 2014

Raport z badania "Atom kultury - badanie fokusowe pracowników ośrodków, domów i centrów kultury w województwie śląskim" już dostępny do pobrania! Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumenty i prosimy o odzew.

szczegóły

Patriotyzm jutra - nabór wniosków!

07 / 01 / 2014

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję „Patriotyzmu Jutra” – ogólnopolskiego programu realizowanego Muzeum ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.

szczegóły

Organizacja z Hiszpanii zainteresowana współpracą

31 / 12 / 2013

CEA Lorca to publiczna organizacja zajmująca się edukacją dorosłych z siedzibą w południowo-wschodniej Hiszpanii. Ta instytucja jest zainteresowana współpracą na zasadzie partnerstwa w nadchodzącyym programie Erasmus +.

szczegóły

Erasmus+ aktywny w sieci

16 / 12 / 2013

Stronę poświęconą Erasmusowi+ uruchomiła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie potencjalnych beneficjentów. Na portalu zainteresowani znajdą informacje o akcjach, które będą realizowane w ramach programu i przedsięwzięciach, które będą mogły liczyć na dofinansowanie.

szczegóły

Graduateland.com – internetowe centrum informacji o stażach, praktykach i miejscach pracy dla studentów i absolwentów.

14 / 12 / 2013

Na portalu znaleźć można m.in. wyszukiwarkę ofert zgłaszanych przez pracodawców, narzędzia do tworzenia przejrzystych i atrakcyjnych graficznie biogramów oraz bazę informacji na temat firm działających w Europie, zawierającą m.in. opisy procedur rekrutacyjnych i ścieżek awansu.

szczegóły

Biblioteka internetowa Stowarzyszenia Teatr Grodzki otwarta!

12 / 12 / 2013

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biblioteki Internetowej Stowarzyszenia Teatr Grodzki. Biblioteka Internetowa zawiera publikacyjny dorobek 14-letniej działalności Stowarzyszenia. Publikacje skierowane są do przede wszystkim do nauczycieli, instruktorów teatralnych, pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz do osób kształcących się w dziedzinach szeroko rozumianej sztuki i edukacji.

szczegóły

Dla kultury, dla sławy, dla Subregionu! Aktywność kulturalna i promocyjna organizacji pozarządowych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

11 / 12 / 2013

Już jutro konferencja "Dla kultury, dla sławy, dla Subregionu! Aktywność kulturalna i promocyjna organizacji pozarządowych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego", która odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa przy ul. Szafranka 7 w Rybniku, od godz. 16.00. Podczas spotkania Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach zaprezentuje raport z badania: "Twórca a polityka kulturalna samorządów województwa śląskiego". Konferencja jest podsumowaniem projektu „Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK i Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego FOPSZ oraz projektu PromujeMY i uczyMY jak się promować realizowanego przez Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.

szczegóły

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie.

27 / 11 / 2013

Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach objęło patronat i właczyło sie w organizację II Kongresu Kultury i Komunikacji w Cieszynie, 2- 4 grudnia 2013r. Podczas trzech dni dyskutować będziemy nad następującymi zagadnieniami: „Edukacja Kulturalna” i „Ekonomia Kultury”. Pracownicy ROK: Maciej Zygmunt i Aleksander Lysko poprowadza spotkanie Edukacja kulturalna – SPACER; 2 grudnia 2013, start godz. 15.00 - Swietlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1. Wydarzenie jest częścią II Kongresu Kultury i Komunikacji w Cieszynie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

szczegóły

Ogólnopolska Giełda Projektów

27 / 11 / 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów - corocznej prezentacji ciekawych praktyk z dziedziny animacji kultury, stanowiącej przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń dla animatorów. Tegoroczna Giełda organizowana jest w ramach przygotowań do NieKongresu Animatorów Kultury i odbędzie się 7 grudnia 2013 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, po uprzedniej rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie www.platformakultury.pl. Rejestracja trwa do 28 listopada. Tematem przewodnim tegorocznej Giełdy jest sztuka jako treść i narzędzie służące animowaniu społeczności lokalnych. Podczas spotkania zostanie zaprezentowanych 20 wybranych projektów z całej Polski.

szczegóły

Spotkanie nt. Audiodeskrypcji

27 / 11 / 2013

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza na spotkanie dotyczące tematyki włączenia cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia „audiodeskrypcji”. Spotkanie odbędzie się się 12 grudnia br. w siedzibie ROK Katowice. Spotkanie skierowane jest do kadr oświaty i kultury, zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie audiodeskrypcji i szerzej, szansy dostosowania swoich instytucji do kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

szczegóły

Poszukiwani europejscy eksperci

21 / 11 / 2013

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) poszukuje ekspertów do zarządzania programami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, kultury, młodzieży i obywatelstwa.

szczegóły

Raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim - aktualizacja!

18 / 11 / 2013

Raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim został zaktualizowany o dane za rok 2012. Dostępny jest w zakładce Nasze projekty > Publikacje.

szczegóły

Razem Możemy Więcej

07 / 11 / 2013

„Razem Możemy Więcej” to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów m.in. z zakresu rozwóju kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej itp.

szczegóły

Stypendia zagraniczne - dziedziny artystyczne

31 / 10 / 2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne.

szczegóły

Hiszpańska organizacja poszukuje partnerów do projektów międzynarodowych

23 / 10 / 2013

EUROPEAN MOBILITY SERVICES oferuje partnerstwo przy projektach z wielu dziedzin. EMS to organizacja posiadająca doświadczenie w zakresie kształcenia zawodowego, projektów edukacyjnych oraz nauczania języków. Działa na rzecz osób młodych, dorosłych oraz seniorów.

szczegóły

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne. Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

17 / 10 / 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w ramach nowatorskiego kierunku studiów podyplomowych kwalifikacyjncyh "Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia" w roku akademickim 2013/2014, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji. Celem nowego kierunku studiów jest przybliżenie problemu wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z dysfunkcją wzroku, osób starszych i w podeszłym wieku. Studia adresowane są m.in. do pracowników instytucji oświatowych, kultury i sztuki, informatyków, studentów wszystkich wydziałów, którzy są zainteresowani nabyciem niezbędnych kompetencji i uzyskania kwalifikacji zawodowych audiodeskryptora oraz audytora stron www.

szczegóły

Angielski 123 w bibliotece

11 / 10 / 2013

Bezpłatna nauka języka angielskiego w bibliotece? Tak, to możliwe! Biblioteki publiczne z całej Polski mogą wziąć udział w projekcie „Angielski 123 w bibliotece” i uzyskać bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego angielski123.pl.

szczegóły

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

09 / 10 / 2013

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Forum - inicjatywy podjętej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Systematyczne spotkania skierowane są do osób związanych z sektorem kultury, dbających o jego profesjonalizację oraz powiew świeżych idei. Forum służy także prezentacji zagadnień interesujących z punktu widzenia jego członków oraz daje szanse wzajemnej inspiracji. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Forum, w szczególności te osoby, które nie miały okazji uczestniczyć we wcześniejszych spotkaniach. Zaznaczamy, że udział w Forum jest bezpłatny!

szczegóły

Seminarium informacyjne "Program dla Europy Środkowej - doświadczenia i perspektywy"

07 / 10 / 2013

Seminarium poświęcone będzie dzieleniu się dobrymi praktykami płynącymi z projektów realizowanych w ramach Programu dla Europy Środkowej oraz pokazaniu ich wpływu na rozwój regionu. Podsumowane zostaną rezultaty i sukcesy Programu dla Europy Środkowej, przy jednoczesnym zaprezentowaniu najważniejszych założeń przyszłego Programu w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

szczegóły

Konkurs na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej Klasyka Żywa

04 / 10 / 2013

Z okazji przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współudziale Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ogłasza konkurs na inscenizację dawnych dzieł llteratury polskiej Klasyka Żywa.

szczegóły

Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca międzyregionalna – doświadczenia i szanse

27 / 09 / 2013

Regionalne Obserwatorium Kultury wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na seminarium, którego celem jest przedstawienie rezultatów osiągniętych przez polskich partnerów projektów INTERREG IV C oraz prezentacja założeń nowej edycji programu współpracy międzyregionalnej (2014-2020). W ramach tego programu były i będą możliwe do zrealizowania projekty ze sfery kultury.

szczegóły

Nagroda im. prof. A. Gieysztora

20 / 09 / 2013

Nagroda przyznawana jest przez Fundację Kronenberga za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

szczegóły

Debata podczas Targów Książki w Spodku: Czy już istnieje literatura śląska?

18 / 09 / 2013

Z myślą o wnikliwym rozpoznaniu zagadnienia kwartalnik Fabryka Silesia, Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów i Gazeta Wyborcza w Katowicach zapraszają wszystkich zainteresowanych i tych, którzy próbują pisać po śląsku na debatę „Czy już istnieje literatura śląska?” z udziałem Dariusza Dyrdy, Zbigniewa Kadłubka, Krzysztofa Karwata, Alojzego Lyski, Ingmara Villqista, moderacja: Jan F. Lewandowski. Debata odbędzie się w sobotę, 21 września 2013 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej nr 2 Targów Książki w Spodku w Katowicach.

szczegóły

Stypendia dla artystów, animatorów i menadżerów kultury

11 / 09 / 2013

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach: - stypendia twórcze - stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury.

szczegóły

Dotacje Parlamentu Europejskiego

05 / 09 / 2013

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji zaprasza do skłaadania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o partnerstwie z organizacjami paneuropejskimi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, działającymi w branży telewizyjnej lub radiowej, internetowej i zajmującymi się organizacją wydarzeń, dotyczących współfinansowania projektów mających na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat Parlamentu Europejskiego i zwiększających powszechne zainteresowanie społeczne europejskim procesem podejmowania decyzji.

szczegóły

Oprogramowanie dla organizacji pozarządowych/muzeów/bibliotek

03 / 09 / 2013

Fundacja TechSoup prowadzi program pozwalający za nieduże pieniądzę nabyć oprogramowanie do wybranych organizacji. Program umożliwia także dostęp do sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową.

szczegóły

Konkurs na projekty edukacyjne

31 / 08 / 2013

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej postanowiła zachęcić partnerów i wnioskodawców do realizacji projektów, które w sposób kreatywny i interesujący dla danej grupy docelowej będą popularyzować szeroko pojęte, polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe.

szczegóły

VIII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska

24 / 08 / 2013

Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska to czterodniowe warsztaty organizowane, co roku na Śląsku przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Akademia skierowana jest do studentek oraz studentów dziennikarstwa, kierunków pokrewnych, a także do wszystkich tych, którzy interesują się światem mediów w kontekście stosunków polsko-niemieckich, jak i wielokulturowej Europy.

szczegóły

Kolberg 2014 - Promesa

22 / 08 / 2013

Przygotowania do obchodów 200. rocznicy urodzin folklorysty, etnografa, kompozytora i dokumentalisty Oskara Kolberga są celem nowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014 – Promesa. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

szczegóły

Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

13 / 08 / 2013

Celem tej dorocznej nagrody jest publiczne wyrażenie uznania dla inicjatyw i umiejęntpości osób i/lub organizacji w zakresie zachowywania i podniesienia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, archeologii, krajobrazu kulturowego).

szczegóły

Praktyki w Komisji Europejskiej

12 / 08 / 2013

Praktyki są dostępne dla tych, którzy w ramach kształcenia przez całe życie otrzymali niedawno dyplom uniwersytecki i rozpoczynają nową karierę zawodową. Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku.

szczegóły

Równać Szanse 2013 - Regionalny Program Grantowy

08 / 08 / 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

szczegóły

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za lokalne inicjatywy kulturalne

05 / 08 / 2013

Doroczna Nagroda FRDL przyznawana jest za zakończone przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnych działań.

szczegóły

1/1 Mistrz i Uczeń

11 / 07 / 2013

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” oraz Fundacja Lotto zapraszają do udziału w programie „1/1 Mistrz i Uczeń”, skierowanym do młodych twórców i animatorów kultury w wieku 18-35 lat.

szczegóły

Erasmus+

02 / 07 / 2013

26 czerwca prezydencja irlandzka poinformowała oficjalnie o nazwie dla nowego programu edukacyjnego na lata 2014-2020. Nowy program ma połączyć wszystkie inicjatywy, które dotychczas działały niezależnie, takie jak wszystkie programy sektorowe LLP, Erasmus Mundus, Tempus, "Młodzież w działaniu" oraz - po raz pierwszy - program mający na celu rozwijanie inicjatyw związanych ze sportem. Wszystkie te komponenty staną się akcjami nowego programu.

szczegóły

Nowe publikacje na temat sektora kultury

26 / 06 / 2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami dotyczącymi sektora kultury w Polsce dostępnymi na naszej stronie.

szczegóły

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

12 / 06 / 2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Konserwacja i rewitlizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego 2009-2014 ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów.

szczegóły

Kultura – Interwencje - nabór II

07 / 06 / 2013

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi nabór do programu Kultura - Interwencje, którego celem jest wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych oraz projektów zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór trwa do 30 czerwca br.

szczegóły

Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów - otwarty konkurs ofert

23 / 05 / 2013

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów”. Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 12.200,00 zł. Nabór trwa do 12 czerwca br.

szczegóły

Nowe środki unijne na inwestycje w regionach – ile dla Polski, ile dla Śląskiego?

10 / 05 / 2013

Ponad dwieście osób zgromadziła w Chorzowie debata “Nowe środki unijne na inwestycje w regionach. Ile dla Polski, ile dla Śląskiego?” zorganizowana Przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce wspólnie z Urzędem Miasta Chorzowa w ramach odbywającego się w tym mieście w dniach 25-26 kwietnia Regionalnego Forum Dyskusyjnego. W dyskusji udział wzięli między innymi posłowie do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Jan Olbrycht oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

szczegóły

Wsparcie działań kulturalnych - Katowice

09 / 05 / 2013

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją konkursów w sferze kultury dotyczących działań realizowanych na terenie Katowic.

szczegóły

Staże w Parlamencie Europejskim

08 / 05 / 2013

Pragnąc wnieść swój wkład w rozwój edukacji europejskiej i szkolenie zawodowe oraz umożliwić obywatelom poznanie zasad funkcjonowania instytucji, Parlament Europejski oferuje różne rodzaje staży i „wizyt naukowych” w Sekretariacie Generalnym PE.

szczegóły

Wsparcie dla projektu pilotażowego dotyczącego Europejskiej platformy festiwalowej w dziedzinie kultury

06 / 05 / 2013

Celem projektu jest stworzenie europejskiej platformy festiwali kultury, która umożliwi wykorzystanie potencjału festiwali do kształtowania różnych obszarów polityki Unii Europejskiej w tym działania na rzecz innowacji, integracji społecznej, edukacji i dialogu międzykulturowego. Platforma ma także pomóc festiwalom w zwiększaniu ich europejskiego wymiaru oraz budowaniu międzynarodowego zasięgu dla szerokiego i różnorodnego grona odbiorców.

szczegóły

Park równych szans

25 / 04 / 2013

Organizacje pozarządowe są kopalnią dobrych pomysłów. Czasem zdarza się jednak, że nie mają ich gdzie realizować. Park Śląski postanowił podać im pomocną dłoń – przygotował konkurs „Park Równych Szans". Jego zwycięzca będzie mógł zorganizować swój projekt, korzystając bezpłatnie z terenu i wsparcia techniczno – logistycznego.

szczegóły

Dofinansowanie digitalizacji zasobów kultury

19 / 04 / 2013

Do 30 kwietnia br. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogą składać projekty konkursowe do kolejnej edycji uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet „Digitalizacja”. Jego tegoroczny budżet wynosi 17 mln złotych.

szczegóły

Młode Menedżerki Kultury

18 / 04 / 2013

Od 10 kwietnia do 10 maja można zgłaszać chęć udziału w projekcie! Jeśli jesteś kobietą, jeśli masz między 18-35 lat, jeśli pracujesz w sektorze kultury, jeśli aktywnie działasz w mniejszym mieście lub niewielkiej miejscowości i jesteś gotowa podjąć wyjątkowe wyzwanie - zgłoś się!

szczegóły

Raporty z badań!

09 / 04 / 2013

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi raportami dotyczącymi sektora kultury.

szczegóły

Jak pozyskiwać granty z Funduszu Wyszehradzkiego?

09 / 04 / 2013

Zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości finansowania działań m.in. kulturalnych z Funduszu Wyszehradzkiego.

szczegóły

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - nabór trzeci

04 / 04 / 2013

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiło trzeci nabór wniosków projektów „małych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Wnioski moga składać organizacje pozarządowe m.in. na działania służące: "poszanowaniu podstawowych praw, w tym wolności, równości szans i zróżnicowania kulturowego". W projektach promowane jest partnerstwo z podmiotem ze Szwajcarii. Nabór trwa do 29 maja br. Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 5 000 CHF do 40 000 CHF.

szczegóły

Ku lepszej współpracy (organizacji kulturalnych, samorządu i instytucji kultury)

02 / 04 / 2013

Projekt badawczy stowarzyszeniwa "Klon/Jawor", którego celem jest rzetelny opis obecnej kondycji oraz potrzeb oraz wzajemnych oczekiwań dotyczących współpracy trzech stron: organizacji kulturalnych, samorządu i instytucji kultury.

szczegóły

Projekt Korba

21 / 03 / 2013

Jeśli jesteś ambitnym i przedsiębiorczym młodym człowiekiem lub chcesz się takim stać? Jesli czujesz w sobie liderskie zacięcie i chcesz mieć wpływ na społeczność w której funkcjonujesz? Masz pomysł na ciekawy projekt kulturalny, edukacyjny, społeczny lub naukowy i chcesz go zrealizować, a jedyne czego potrzebujesz, to informacji "jak"? Ten projekt jest dla Ciebie!

szczegóły

Sondaż zapotrzebowania na szkolenia dla pracowników w sektorze kultury

20 / 03 / 2013

Pracowników sektora kultury zapraszamy do odpowiedzi na kilka krótkich pytań w sondażu na temat zapotrzebowania na szkolenia w sektorze kultury. Odnośnik można znaleźć w rozwinięciu wiadomości. Dziękujemy za poświęcony czas!

szczegóły

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2013 r.

18 / 03 / 2013

Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020. W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które: - podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu, - wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty, - są efektem współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury, - mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze, - promują województwo jako region kultury, - wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową. Nabór trwa do 4 kwietnia br. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe.

szczegóły

Letnia Szkoła Wyszehradzka

14 / 03 / 2013

Ogłoszono nabór do 12. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, która w tym roku odbywać się będzie od 30 czerwca do 13 lipca. Każdy kandydat powinien zarejestrować się na stronie www.visegradsummerschool.org i wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyborze do 30 kwietnia.

szczegóły

Nabór wniosków na stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13 / 03 / 2013

Do 2 kwietnia trwa konkurs o fundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stypendia z zakresu twórczości oraz upowszechniania kultury.

szczegóły

ELL

13 / 03 / 2013

Dwunasta edycja konkursu European Language Label już trwa! Jeśli nauczasz lub uczysz się języków w oryginalny sposób, wykazujesz się kreatywnością oraz inspirujesz swoje otoczenie do nowych działań, ten konkurs jest dla ciebie! Podziel się swoją pasją do języka!

szczegóły

Stypendium im. Albrechta Lemppa

13 / 03 / 2013

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin powstaje Stypendium im. Albrechta Lemppa. Jego celem jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

szczegóły

Teraz TY!

12 / 03 / 2013

Jesteś młodym, kulturalnie zakręconym człowiekiem? Kochasz muzykę, teatr, kino, plastykę – sztukę i rozrywkę na poziomie? Chcesz zorganizować imprezę kulturalną własnego pomysłu?

szczegóły

0
Facebook