II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie.

27 / 11 / 2013

Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach objęło patronat  i właczyło sie w organizację II Kongresu Kultury i Komunikacji w Cieszynie, 2- 4 grudnia 2013r. Podczas trzech dni dyskutować będziemy nad następującymi zagadnieniami: „Edukacja Kulturalna” i „Ekonomia Kultury”. Pracownicy ROK: Maciej Zygmunt i Aleksander Lysko poprowadza spotkanie Edukacja kulturalna – SPACER; 2 grudnia 2013, start godz. 15.00 - Swietlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1. Wydarzenie jest częścią II Kongresu Kultury i Komunikacji w Cieszynie. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Kongres Kultury i Komunikacji to ruch społeczny, który nie ma formalnych członków i członkiń ale zrzesza każdego, kto chce zabrać udział w dyskusji na temat kultury w Cieszynie. KKiK nie buduje struktur hierarchicznych. Uczestnictwo w KKiK jest dobrowolne więc nie można się do niego wpisać czy wypisać. Po prostu jest się albo nie jest skupionym wokół ruchu. Nie mamy listy członków, ale listę e-mailową, z której korzystamy w celu informowania o dalszych krokach. Wszystkie one są jawne i informujemy o nich na spotkaniach. Jeżeli niektóre z nich nie znajdują się w treści wiadomości to są poruszane na spotkaniach. Od każdego uczestnika zależy kiedy pojawia się na naszych zebraniach i w jaki sposób bierze w nich udział.

Jeżeli ktokolwiek ma pytania, na które znamy odpowiedź i były poruszane podczas spotkań to wystarczy wysłać pytanie albo zgłosić wątpliwość. Kongres Kultury i Komunikacji to ruch społeczny otwarty dla wszystkich przekonanych,że kultura jest sferą życia ludzkiego i społecznego wymagającą szczególnej troski obywatelskiej. Ruch ten nie reprezentuje interesów żadnej korporacji, grupy interesów ani stronnictwa politycznego. To ruch reformatorski, domagający się zmian w sferze kultury, które umożliwią pełne wykorzystanie potencjału społecznego zaangażowania, twórczej energii obywateli. Jesteśmy grupą, która nie ma szefa ani szefowej, bo taka jest właśnie dynamika ruchu. Każdy jest odpowiedzialny za całość.

W ruchu liczy się każdy niezależnie od wieku, statusu i przynależności lub nie do jakiejkolwiek organizacji. Kongres zainaugurował swoją pracę w grudniu 2012. e-mail: kongres.kk@gmail.com, http://kongreskultury.cieszyn.pl

 

Wróć

0
Facebook