Konsultacje społeczne projektu statutu Muzeum Śląskiego

14 / 05 / 2014

Chodzi o przygotowanie projektu statutu Muzeum Śląskiego – instytucji powstałej po połączeniu tych instytucji kultury. Nim zostanie on uchwalony przez Sejmik Województwa, wymagane jest przeprowadzenie konsultacji. Po ich zakończeniu projekt statutu Muzeum Śląskiego zostanie przedłożony do akceptacji Sejmikowi Województwa Śląskiego, a następnie przekazany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – współorganizatora Muzeum w celu uzgodnienia treści statutu.

Konsultacje społeczne potrwają do 20 maja br. Są one adresowane do organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=24&dzi=33&id=66325&id_menu=600

Wróć

0
Facebook