Międzynarodowe szkolenie dla menedżerów kultury

05 / 05 / 2014

VACuM to 24-miesięczne szkolenie obejmujące dwie 10-dniowe sesje szkoleniowe (1-10 września 2014 w Krakowie i 9-18 marca 2015 w Pradze) oraz 3-dniowe Seminarium Dyplomowe (12-14 września 2015 w Tbilisi). Program zajęć będzie obejmować aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne Europy, służąc pogłębieniu wiedzy w dziedzinie kreowania i wdrażania polityki społecznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz rozwojowi kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprawami lokalnymi i współpracy międzynarodowej. Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych oraz min. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i międzynarodowych, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

VACuM to międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji i Ukrainy.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.vacum.eu/

Wróć

0
Facebook