Przewodnik po otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury - część II i III

18 / 06 / 2013

Przewodnik został uzupełniony o dwie części. II część tłumaczy jakie należy podjąć kroki, w chwli, kiedy zostało przyznane dofinansowanie. III część opisuje w jaki sposób rozliczyć zadanie, na które przyznane zostało dofinansowanie wraz z uwagami  dotyczącymi sporządzenia sprawozdania. Zachęcamy do korzystania w uwag zawartych w Przewodniku!

http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/tl_files/PRZEWODNIK%20KOMPLET%202013.pdf 

Wróć

0
Facebook