Samorządowa Karta dla Kultury - otwarte konsultacje!

31 / 01 / 2018

W imieniu Rady Programowej III NieKongresu Animatorów Kultury zapraszamy do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami odnośnie Samorządowej Karty Kultury - narzędzia zbierającego różnorodne doświadczenia i oczekiwania animatorów i edukatorów kulturowych odnośnie współpracy i współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego. Każda opinia jest dla nas niezwykle cenna!

Wypełnienie formularza z pytaniami otwartymi powinno zająć nie więcej niż 15-20 minut. Konsultacje pozwolą otrzymać możliwie szerokie spojrzenie sektora na powyższą tematykę, co jest kluczowe dla budowania silnego, skutecznego komunikatu.

Współdziałajmy!

Odnośnik do formularza: http://tiny.cc/KartaKultury

Wróć

0
Facebook