Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Dom Kultury+ to program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Jednym z programów grantowych funkcjonujących w jego ramach jest DK+ Inicjatywy Lokalne. Celem strategicznym tego programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Jako Regionalne Obserwatorium Kultury, wyspecjalizowana komórka badawcza Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, oferujemy wsparcie beneficjentów programu DK+ Inicjatywy Lokalne w trakcie realizacji I Etapu Diagnostycznego każdego projektu.

Wspieramy wszystkich chcących wziąć udział w Programie już na etapie konsultacji wniosku grantowego, a także w trakcie jego realizacji. We współpracy z beneficjentem i animatorem z ramienia NCK wypracowujemy optymalne sposoby diagnozy społeczności lokalnej przy użyciu odpowiednich narzędzi badawczych oraz realizujemy sam etap diagnozy dostarczając rzetelnych danych, dzięki którym realizacja inicjatyw oddolnych ze społecznością lokalną staje się łatwiejsza.

Poniżej znajdują się przykłady naszej współpracy z beneficjentami programu.

szczegóły

"Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu +"

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach jest wykonawcą prac diagnostycznych i analitycznych w ramach programu Dom Kultury+, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. Realizacja projketu 2014 r.

szczegóły

"Tarnogórskie Centrum Kultury +"

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach jest wykonawcą prac diagnostycznych i analitycznych w ramach programu Dom Kultury+, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury realizowanego przez Tarnogórskie Centrum Kultury. Realizacja projketu 2014 r.

szczegóły

"Pszczyńskie Centrum Kultury +"

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach jest podwykonawcą prac diagnostycznych i analitycznych w ramach programu Dom Kultury+, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury realizowanego przez Pszczyńskie Centrum Kultury. Realizacja projektu 2013 r. Szczegóły tutaj.

szczegóły

0
Facebook