Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

XXI Konkurs o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka

Konkurs skierowany jest do młodych osób piszących o filmie (studentów, dziennikarzy, krytyków) w wieku do 32 lat. Na konkurs należy przesłać co najmniej trzy teksty krytyczne o tematyce filmowej, w tym przynajmniej jeden niepublikowany przed terminem nadsyłania prac. Całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków.

https://www.facebook.com/events/1173474246073893/

Nabór trwa do 19 marca 2017 r.

Konkurs na plakat Izby Adwokackiej w Warszawie pt. „Adwokat. Profesjonalista”

W konkursie mogą uczestniczyć:
- studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych (kategoria studencka),
- uczniowie szkół artystycznych i ponadgimnazjalnych (kategoria uczniowska),
- profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy (kategoria zamknięta),
- inne zainteresowane osoby (kategoria otwarta).

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Na plakacie należy umieścić wymyślone przez siebie hasło, nawiązujące do tytułu konkursu: „Adwokat. Profesjonalista”.

http://informator.ora-warszawa.com.pl/2016/12/konkurs-na-plakat-adwokat-profesjonalista/

Nabór trwad o 13 stycznia 2017 r.

Casio Grand Design

Konkurs skierowany jest do projektantów zawodowo zajmujących się wzornictwem oraz architekturą wnętrz, a także do studentów uczelni artystycznych. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu ławy, która podkreśli piękno instrumentu CASIO Celviano GP-500. Wizualizację ławy należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nabór trwa do 28 lutego 2017 r.

http://www.casiogranddesign.pl/

XXIV Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA 2017

Do konkursu można zgłaszać  kolekcje autorskie, niewdrożone do produkcji masowej. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres podany w regulaminie wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, zdjęcia przynajmniej 3 odszytych sylwetek na nośniku CD/DVD oraz pozostałą część kolekcji (do 10 sylwetek) przedstawioną na rysunkach. 

Nabór trwa do 10 marca 2017 r.

http://zlotanitka.eu/

V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół plastycznych w wieku 16-21 lat. Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane hasłem „Widzieć więcej”. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, przy czym cykl złożony maksymalnie z 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.  

Nabór trwad o 12 maja 2017 r.

http://zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/5_biennale/index_PL.html

11. Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

Konkurs jest adresowany do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich.Uczestnicy konkursu mogą zgłaszć prace w czterech kategoriach:

• konkurs poetycki – można przesłać pięć wierszy o dowolnej tematyce;

• konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu;

• konkurs translatorski dotyczy przekładu fragmentu eseju pt. Politics and the English Language autorstwa George’a Orwella z języka angielskiego na język polski (tekst można pobrać ze strony konkursu).

• blog tematyczny – należy założyć i prowadzić blog lub wideoblog. 

Organizatorzy proponują następujące tematy blogów: blog o książkach, blog na temat kultury (w tym kultury popularnej) i sztuki, blog poświęcony mediom i nowym technologiom w kulturze, blog o filmach, serialach, grach itp.

Nabór trwa do 15 lutego 2017 r.

https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dodatkowe-informacje/konkurs-literacki-o-nagrod-fan-fila

Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB 2017

Do konkursu można zgłaszać pełno- i krótkometrażowe filmy fabularne i animowane, przeznaczone dla widzów w wieku od 4 do 18 lat.

Nabór trwa do 15 stycznia 2017 r.

http://www.kinolub.pl/blog1

Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej

Konkurs jest adresowany przede wszystkim do aktorów, wokalistów, a także studentów wyższych szkół teatralnych i muzycznych z Polski i zagranicy, powyżej 18 roku życia. Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – przesłuchania,
II etap – występ na PPA,
III etap – koncert finałowy.

Nabór trwa do 10 lutego 2017 r.

http://ppa.wroclaw.pl/ogloszenie-konkursu-aktorskiej-interpretacji-piosenki-38-przegladu-piosenki-aktorskiej/

„Powidoki z MegaBabką” konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 13 do 19 lat. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną lub zdjęcie inspirowane wybranym dziełem znanej artystki, której twórczość przypada na XX i XXI wiek.

Nabór trwa do 21 lutego 2017 r.

http://mdk2.pl/aktualnosci-ukryte-2015-2016/627-konkurs-plastyczny-powidoki-z-megababka-2017.html

10. Nagroda Literacka m.st. Warszawy

Do Nagrody można zgłaszać książki żyjących autorów, napisane w języku polskim, wydane w 2016 r. Kandydatów mogą zgłaszać wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Nominacje można zgłaszać w czterech kategoriach:

• literatura piękna – proza;
• literatura piękna – poezja; 
• literatura dziecięca – tekst i ilustracje;
• edycja warszawska (varsaviana).

Nabór trwa do 31 stycznia 2017 r.

http://www.kulturalna.warszawa.pl/nagroda-literacka.html?locale=pl_PL

XVI Konkurs Fotograficzny „Leśne fotografie”

Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników lasu, którzy fotografują przyrodę i chcą się swymi wrażeniami z leśnych wędrówek podzielić z innymi. Można zgłosić prace pokazujące piękno leśnego pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków czy urok grzybobrania. Fotografie muszą być po prostu LEŚNE. Zdjęcia w postaci odbitek o wymiarach 20 x 30 cm należy przesyłać listownie na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Nabór trwa do 15 stycznia 2017 r.

http://www.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zaproszenie-do-udzialu-w-xvi-edycji-konkursu-lesne-fotografie-#.WDygc-bhBaR

Muzealne spotkania z fotografią

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w wieku do lat 18. Na konkurs można przesyłać:

• zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Można przesyłać również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).
• multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Nabór trwa do 14 czerwca 2017 r.

http://www.mszf.px.pl/

Tychy Press Photo 2017

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające lub pracujące w 2016 roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane do konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Tychów. Na konkurs można przesyłać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże wykonane w 2016 roku, mieszczące się w pojęciu fotografii prasowej. Osoby mieszkające lub pracujące w Tychach mogą zgłaszać zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu na świecie. Zdjęcia mogą być wcześniej publikowane i zgłaszane do innych konkursów fotograficznych.

Nabór trwa do 21 stycznia 2017 r.

http://www.tychypressphoto.pl/

Część prezentowanych materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook