Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

II Konkurs Fotografii Teatralnej

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• teatralne zdjęcie sezonu – można zgłaszać pojedyncze fotografie, wykonane między 1 września 2015 a 31 sierpnia 2016 roku, ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z życiem teatralnym;

• zestaw dokumentacyjny z przedstawienia – można zgłaszać zestawy (po 10 fotografii) dokumentujące pojedyncze spektakle, których pokaz premierowy odbył się na terenie Polski, między 1 września 2015 a 31 sierpnia 2016 roku.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.instytut-teatralny.pl/projekty/konkurs-fotografii-teatralnej-ii-edycja/

XI Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego „O Laur Błękitnej Narwi”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• wiersz o Pułtusku,
• wiersz o tematyce ogólnej.

Uczestnik może zgłosić dwa wiersze – po jednym w każdej kategorii. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 22 kwietnia br.

http://biblioteka.pultusk.pl/imprezy/konkursy/pokaz,795.html

Konkurs na plakat 11. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat 11. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Prace należy przesyłać e-mailem (pliki JPG). Autor nagrodzonego projektu dostarczy oryginalne pliki graficzne w formacie .pdf przygotowane do produkcji zgodnie z wytycznymi drukarni, które otrzyma od organizatora. Każdy uczestnik może zgłosić trzy projekty.

Nabór trwa do 15 marca br.

http://www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=585

Młody Wawrzyn 2016

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 40 lat. Na konkurs należy przesłać jedno zdjęcie, będące interpretacją cytatu „Nic dwa razy się nie zdarza” z wiersza Wisławy Szymborskiej. Zdjęcie musi być wykonanane po 1 stycznia 2015 r. Praca nie może być wcześniej nagradzana.

Nabór trwa do 20 kwietnia br.

https://www.facebook.com/GaleriaDNA/app/1556127891372724/

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Przewidziana jest nagroda specjalna za najlepszy zestaw wierszy o tematyce grójeckiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 14 maja br.

https://drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFZGNIcEJuR1lkaUE/view

Ars Independent Festival 2016

W ramach festiwalu odbywają się cztery konkursy: 

• Czarny Koń Filmu
Można zgłaszać pełnometrażowe filmy fabularne – debiuty i drugie filmy – zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku. 

• Czarny Koń Animacji 
Można zgłaszać filmy animowane – debiuty i drugie filmy, a także animacje szkolne – zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku.

• Czarny Koń Gier Wideo
Do konkursu przyjmowane będą gry wideo zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku.

• Czarny Koń Wideoklipu 
Można zgłaszać wideoklipy zrealizowane po 1 stycznia 2015 roku.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://arsindependent.pl/pl/zglos-czarnego-konia/

Konkurs na projekt medalu okolicznościowego z okazji 250-lecia Mennicy Polskiej

Konkurs skierowany jest w szczególności do osób, które w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej zajmują się projektowaniem graficznym lub wzornictwem przemysłowym, jak również do studentów oraz uczniów szkół artystycznych.  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować medal okolicznościowy, którego tematem przewodnim jest 250 lat istnienia Mennicy Polskiej.

Nabór trwa do 10 marca br.

https://www.mennica.com.pl/

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O cisową gałązkę” im. Leona Wyczółkowskiego

Konkurs jest adresowany do osób w wieku od 15 do 30 lat. Na konkurs należy przesłać od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.cekcyn.pl/index.php/gminna-biblioteka-publiczna/cisowa-gazka

XIV Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa teksty poetyckie o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.mdk.lomza.pl/index.php?k=86

Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016

Konkurs jest adresowany do artystów uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, a także do studentów wyższych szkół artystycznych. Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury. Preferowane będą prace wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi.

Konkurs trwa przez cały rok i jest podzielony na cztery części:
Zima – zgłoszenia do 17 marca,
Wiosna – zgłoszenia do 15 czerwca,
Lato – zgłoszenia do 15 września,
Jesień – zgłoszenia do 15 grudnia.

Można zgłaszać prace, które nie były nagradzane w innych konkursach.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:nowy-konkurs&catid=373:wydarzenia-aktualne

9. Festiwal Kina Offowego FILMOFFO

Głównym wydarzeniem festiwalu jest konkurs filmów offowych. Do konkursu można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut.

Nabór trwa do 16 marca br.

http://filmoffo.eu/

37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• „po debiucie” – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),
• „debiut” – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane. 

Na konkurs należy przesłać zestaw zawierający nie więcej niż 5 wierszy. Tematyka dowolna. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane na stronach internetowych oraz w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=311

Wildlife Photographer of the Year 2016

Konkurs „Fotograf Dzikiej Przyrody Roku 2016” składa się z dwóch części: z konkursu dla dorosłych (osoby w wieku od 18 lat) oraz konkursu dla dzieci i młodzieży w wieku do 17 lat. W konkursie dla dorosłych zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach tematycznych:

- Ssaki
- Ptaki
- Gady, płazy i ryby
- Bezkręgowce
- Rośliny i grzyby
- Pod wodą
- Na lądzie
- Na niebie
- W mieście
- Szczegół
- Impresje
- Czarno-białe
- Fotoreporter Dzikiej Przyrody: pojedyncze zdjęcie
- Fotoreporter Dzikiej Przyrody: nagroda za reportaż
- Nagroda dla Wschodzącej Gwiazdy za Portfolio (18-25 lat)
- Nagroda Fotograf Dzikiej Przyrody Roku za Portfolio (26 i starsi)

Koszt udziału w konkursie dla dorosłych wynosi 30 funtów. W konkursie dla dzieci i młodzieży uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 10 zdjęć. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: do 10 lat, od 11 do 14 lat, od 15 do 17 lat. Udział w konkursie dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

Nabór trwa do 25 lutego br.

http://www.nhm.ac.uk/visit/wpy/competition.html

VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego w Oświęcimiu

Konkurs jest adresowany do profesjonalistów: artystów plastyków, absolwentów akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studentów ostatniego roku tych uczelni. Biennale przebiega pod hasłem „Twórczo dla praw człowieka”. Do konkursu można zgłaszać plakaty o tematyce społeczno-politycznej. Każdy autor może przesłać nie więcej niż 3 prace. Maksymalny rozmiar plakatu to 100 cm x 70 cm.

Nabór trwa do 20 kwietnia br.

http://www.mdsm.pl/pl/kultura/biennale-plakatu-menu/1240-6-biennale

II Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno debiutanci, jak i autorzy z dorobkiem wydawniczym. Do konkursu można zgłaszać niepublikowane tomy poetyckie. Uczestnik przesła trzy egzemplarze maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej.

Nabór trwa do 29 lutego br.

https://www.facebook.com/events/717990828337576/

Konkurs fotograficzny „Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują”

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane tekstami znanych kronikarzy: Galla Anonima, Jana Długosza, Wincentego Kadłubka, Thietmara z Merseburga i Kosmasa z Pragi. Wybrane przez organizatora konkursu fragmenty kronik opisują początki polskiej państwowości. Teksty są dostępne na stronie konkursu. Zdjęcia należy przesyłać e-mailem. Zdjęcia będa oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 16 lat” i „powyżej 16 lat”.

Nabór trwa do 5 marca br.

http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/chrzest-polski-kronikarze-pisza-fotografowie-interpretuja/#Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida

Na konkurs należy przesłać cztery wiersze:

– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej,
– jeden wiersz w dowolny sposób związany z Pruszkowem.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/index.php/2015/12/21/konkurs-poetycki-im-c-k-norwida/

Poznańska Nagroda Literacka 2016

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: 
• Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury;
• Nagroda-Stypendium im Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia, za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie kapituły, przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie. Zgłoszenie powinno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013, 2014, 2015).

Nabór trwa do 15 marca br.

http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,2,7907.html

Ostatni dzień pary 2

Na konkurs można przesyłać postapokaliptyczne i steampunkowe opowiadania fantastyczne. Objętość tekstu: od 500 do 25.000 znaków ze spacjami. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Każdy uczestnik może zgłosić dwa opowiadania.

Nabór trwa do 29 lutego br.

http://www.historiavita.pl/ostatni-dzien-pary-2-regulamin-konkursu

Fashion Designer Awards 2016

8. edycja prestiżowego konkursu Fashion Designer Awards to hołd dla kolorów! W tym roku porzucana jest tajemniczość nocy w odcieniach czerni i szarości na rzecz energetycznych barw pod hasłem: TRIBUTE TO COLORS. Bogata paleta soczystych kolorów jest inspiracją dla tegorocznych uczestników konkursu, którzy będą mieli szansę zaprezentować swoje kolekcje olbrzymiej publiczności i zawalczyć o atrakcyjne nagrody, w tym staże w atelier w Polsce i za granicą. Do konkursu można zgłaszać projekty z zakresu mody damskiej. Każdy uczestnik powinien przesłać 5 prac w formie kolorowych rysunków żurnalowych w formacie A4, z dołączonym wzornikiem tkanin oraz poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

Nabór trwa do 15 lutego br.

http://www.fashiondesignerawards.com.pl/

I Konkurs Dramaturgiczny na Kameralną Sztukę Współczesną SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE 2016

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać sztuki kameralne (na 2, 3 lub 4 aktorów), które do tej pory nie były publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwie sztuki.

Nabór trwa do 20 lutego br.

http://slowoaktorspotkanie.mlyn.org/#home

Międzynarodowy konkurs na dramat współczesny „Rozmawiając ponad granicami”

W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające w Polsce, tu urodzone, posiadające polskie obywatelstwo lub przebywające w Polsce od co najmniej 15 lat. Do konkursu można zgłaszać dramaty współczesne, napisane w języku polskim. Tematyka utworów powinna nawiązywać do tytułu konkursu „Rozmawiając ponad granicami – doświadczenia życiowe w czasach przemian społecznych”. Sztuka powinna wypełniać program pełnego spektaklu teatralnego (minimum 70 minut). Liczba wykonawców nie może być większa niż 5. Do oryginalnego utworu należy dołączyć robocze tłumaczenie sztuki na język niemiecki lub angielski. Dramat nie może być wcześniej grany ani publikowany. 

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.biurofestiwalowe.pl/aktualnosci/konkurs-na-polski-dramat-wspolczesny.html

Międzynarodowy Konkurs Filmowy „Ekofilm”

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”. Festiwal odbędzie się w Nowogardzie w dniach 16-20 maja 2016. Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane, propagujące ochronę środowiska. Czas projekcji do 50 minut.

Nabór trwa do 21 kwietnia 2016 r.

http://ndk.pl/konkursy/konkurs-filmowy-ekofilm-2016

VI Festiwal Filmów Animowanych ANIMOCJE

Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Filmów Animowanych ANIMOCJE. Do konkursu można zgłaszać filmy z lat 2013-2016, zrealizowane w dowolnej technice animacji (np. rysunek, wycinanka, plastelina, kukiełka, animacja komputerowa). Można zgłaszać również filmy kombinowane, w których animacja stanowi co najmniej 50%.

Nabór trwa do 14 lutego 2016 r.

http://mck-bydgoszcz.pl/?p=festiwale&id=5

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Uczestnicy konkursu mają za zadanie opisać obraz Mariana Konarskiego Noc w przenośniach z 1932 roku. Forma pracy może być dowolna. Ważne, aby uwzględniała dokładny opis przestrzeni obrazu, elementy jego kompozycji i kolorystyki. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami i pasją badacza. Warto przeczytać dodatkowe materiały dotyczące malarza, środowiska, w którym tworzył, stylu inspirującego artystę, po to aby lepiej zrozumieć samo dzieło. Tego typu informacje na pewno przydadzą się przy argumentacji broniącej spojrzenia. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej (prace w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim).

Nabór trwa do 15 lutego 2016 r.

http://www.muzeum.bytom.pl/edukacja/obraz-a-slowo

5. Ogólnopolski Konkurs Dramatopisarski „Komediopisanie”

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat. Na konkurs można przesyłać utwory dramatyczne o charakterze komediowym. Utwór nie może być adaptacją, jak również nie może być wcześniej publikowany ani wystawiany.

Nabór trwa do 30 czerwca 2016 r.

http://powszechny.pl/pl/komediopisanie-1/

Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION

Organizator zaprasza do udziału w konkursie uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych i szkół projektowania ubioru oraz osoby, których pasją jest projektowanie ubioru. Na konkurs należy przesłać co najmniej 4 projekty ubiorów utrzymanych w offowym, niebanalnym klimacie. 

Off Fashion to nurt podkreślający wielobarwność tłumu. Przeciwstawia się unifikacji i szarości ulicy. Charakteryzuje się wielością dodatków, zaskakującymi połączeniami stylów, materiałów i kolorów. Moda awangardowa nie zawęża się do określonego stylu, np. sportowego czy hiphopowego. Kojarzy się oczywiście z nieformalnym ubiorem, niekonwencjonalnymi pomysłami i rozwiązaniami zastosowanymi w modzie.

Komisja selekcyjna oceni nadesłane projekty i wybierze maksymalnie 120 najlepszych. Podczas pokazu półfinałowego, który odbędzie się w 3 czerwca 2016 r. w Kielcach, półfinaliści zaprezentują swoje kolekcje. Gala finałowa odbędzie się 4 czerwca w Kieleckim Centrum Kultury.

Nabór trwa do 16 maja 2016 r.

http://offfashion.eu/dokumenty-do-pobrania

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook