Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Muzyka dla młodego pokolenia

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział soliści, zespoły i orkiestry szkolne, firmowe, stworzone przez lokalne społeczności lub organizacje pozarządowe z całego świata. Zgłoszone przez nich dzieła powinny pobudzać wyobraźnię i emocje oraz zachęcać dzieci i młodzież do dalszych twórczych poszukiwań.

Nabór trwa do 1 czerwca br.

http://www.yama-award.com./

Jestem szefową!

Uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności przywódczych. Zadaniem uczestniczek konkursu jest przygotowanie prac na temat „Jestem szefową”. Chodzi o to, by wyobrazić sobie siebie w roli przywódczej i opisać, jaką liderką chce się być i co zamierza się osiągnąć - a przy okazji zastanowić się, czy to, że jest się kobietą, ma wpływ na sprawowanie władzy. Pojęcie „szefowej” obejmuje wszystkie obszary aktywności społecznej i zawodowej.

Nabór trwa do 27 kwietnia br.

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/150304_jestemszefowa_pl.htm

„Żyć razem” europejski konkurs fotograficzny

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zinterpretować temat „Żyć razem”. Każdy może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Nabór trwa do 15 lipca br.

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VSwpA_msUlR

VIII Metafory Rzeczywistości 2015 – konkurs na polski dramat

Konkurs jest podzielony na trzy etapy.
• I etap – autorzy zgłaszają własne, wcześniej niepublikowane i niewystawiane dramaty. Jury oceni nadesłane utwory i wybierze trzy dramaty.
• II etap – autorzy wybranych dramatów wezmą udział w próbach mających na celu adaptację tekstów do warunków sceny.
• III etap – wyróżnione dramaty zostaną pokazane w formie czytań scenicznych w Teatrze Polskim w Poznaniu. Będą oceniane przez jurorów, publiczność i dziennikarzy.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://metaforyrzeczywistosci.pl/index.html

Akcja Półka

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować półkę na książki. Konkurs polega na opracowaniu projektu półki na książki, przeznaczonej do prezentowania wydawnictw GSW poza przestrzenią galerii. Ma to być półka „nomad”, „tułacz”, „wędrowiec” – półka, którą łatwo jest przenosić, demontować i rekonstruować. Wyzwaniem jest zaprojektowanie takiej półki, która będzie współgrać z wnętrzami o różnym charakterze, która nie będzie przeszkadzać, a jednocześnie pozostanie zauważalna. Organizatorom zależy na oryginalnych, ciekawych projektach, które swoją formą będą zwracać uwagę na ideę funkcjonalnego, a zarazem estetycznego projektowania.

Nabór trwa do 20 maja br.

http://www.galeriaopole.pl/pl/konkurs-akcja-polka

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci świata” Pacanów 2015

Tematem konkursu są dzieci. Każdy uczestnik może zgłosić 2 zdjęcia pojedyncze lub jeden zestaw (do 5 zdjęć w zestawie). Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym (minimalna długość krótszego boku 24 cm).

Nabór trwa do 24 lipc br.

http://foto.pacanow.eu/

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym. Na adres Domu Literatury w Łodzi należy przesłać projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną.

Nabór trwa do 21 września br.

http://pulsliteratury.pl/konkurs-bierezina/

X Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 28 września br.

http://pulsliteratury.pl/konkurs-sulkowskiego/

„Moje świata widzenie” XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka

Konkurs jest adresowany do osób w wieku 16-30 lat. Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i „nauczyciela” młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy, które nie były wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 10 czerwca br.

https://www.facebook.com/events/807472482635300/

XXIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16-35 lat. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach. Wiersze zgłoszone na konkurs powinny stanowić własność autora, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://serwer1358245.home.pl/autoinstalator/joomla1/images/PDF/REGMal15.pdf

Konkurs na projekt kompletu strojów w formie maskotek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu kompletu strojów w formie maskotek, które będą wykorzystywane jako promocyjny wizerunek Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” i będą przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, identyfikacyjnych itp. Komplet musi zawierać:

a) projekt stroju w formie maskotki Działu „Bogudzice” i jej nazwę,
b) projekt stroju w formie maskotki Działu „Zawodzie” i jej nazwę.

Nabór trwa do 22 maja br.

http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/

GOOGLE SCIENCE FAIR 2015

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców w wieku 13–18 lat. Projekty zgłaszane do konkursu powinny w kreatywny sposób poszukiwać rozwiązań przynoszących korzyści współczesnemu światu. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni bądź zespoły złożone z maksymalnie 3 osób. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty w jednej z następujących kategorii:

– informatyka
– matematyka
– ziemia i nauki o środowisku
– zachowania i nauki społeczne 
– flora i fauna
– energia i przestrzeń
– wynalazki i innowacje
– fizyka
– astrofizyka
– biologia
– chemia
– nauka o żywności
– elektryczność i elektronika
– robotyka

Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis projektu (temat, etapy, osiągnięcia, itp.) i wideo zamieszczone w serwisie YouTube (o maksymalnej długości 2 minut) lub pokaz slajdów (maksimum 20 slajdów).

Nabór trwa do 18 maja br.

https://www.googlesciencefair.com/en

Konkurs Małych Form Prozatorskich ,,WRZENIE

Pracą konkursową jest mała forma prozatorska, nieprzekraczająca 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Kategorie tematyczne:

• Ogólna
• Demonologia

Autor może zgłosić tylko jedną, niepublikowaną wcześniej pracę, która nie zdobyła nagrody w żadnym konkursie (mogła być zgłaszana). Dopuszcza się publikacje na stronach internetowych.

Nabór tra do 15 maja br.

http://knpuwb.blogspot.com/

Konkurs na plakat festiwalu Euroshorts 2015

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy / projektanci graficzni oraz studenci ASP lub innych szkół plastycznych, z Polski i z zagranicy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych Euroshorts 2015.

Nabór trwa do 1 lipca br.

http://euroshorts.pl/2015_submit/konkurs-na-plakat-euroshorts-2015---poster-contest.html

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego

Na konkurs można przesłać maksymalnie 5 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.biblioteka-jablonna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=752:w-setn-rocznice-urodzin-patrona-ogolnopolski-konkurs-poetycki&catid=43:konkursy&Itemid=64

Konkurs na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską. Przesłaniem organizatorów konkursu jest społeczne wyróżnienie miasta i uczelni w regionie w kraju i poza granicami Polski. Celem konkursu jest stworzenie identyfikatora, wzbudzającego zaufanie, budującego prestiż a także wzorca rozpoznawalnego w środowisku biznesowym. Forma gadżetu może przybierać wartości użytkowe pod postacią biżuterii, małej formy rzeźbiarskiej lub innych podobnych im kształtów o małych gabarytach. Gadżet powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający prostą technologię kształtowania (minimum operacji obróbczych w tworzywie).

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/nowa/dokumenty/konkurs_gadzet.pdf

Konkurs na opracowanie koncepcji wizualnej „witacza”

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, w szczególności do grafików i studentów kierunków artystycznych i architektonicznych. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji wizualnej „witacza” – znaku promocyjno-informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – elementu małej architektury, ustawionego w skrajni drogi, trwale związanego z gruntem, który zostanie ustawiony przy wojewódzkich i powiatowych drogach na granicach Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz funkcji informacyjnej „witacz” powinien definiować charakter regionu i stanowić charakterystyczny znak kojarzony z regionem. Tematem inspiracji przy tworzeniu projektu powinno być Województwo Zachodniopomorskie (mieszkańcy, architektura, kultura, historia) w kontekście przyjaznego i gościnnego regionu. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-wizualnej-witacza

Debiuty – Reggaeland 2015

Konkurs przeznaczony jest dla polskich zespołów grających szeroko pojętą muzykę reggae (roots, dancehall, dub, ska itp.), które nie mają na swoim koncie więcej niż jednego oficjalnie wydanego albumu. Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem. Zgłoszenie powinno zawierać maksymalnie 3 nagrania zespołu w formacie mp3 (bez coverów), zdjęcie i i biografię grupy.

Nabór trwa do 1 czerwca br.

http://reggaeland.eu/?page_id=2153

Konkursu na logo Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem konkursu jest zaprojektowanie nowego znaku graficznego, który będzie używany jako logo wydziału Administracji i Nauk Społecznych oraz będzie przede wszystkim nawiązywać do charakteru prawno-administracyjnego wydziału oraz technicznego charakteru Politechniki Warszawskiej. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nabór trwa do 27 kwietnia br.

http://www.ans.pw.edu.pl/dziennik.php?i=620

Konkursu na logo „Polityki morskiej RP”

Celem konkursu jest zaprojektowanie logo, które będzie służyło promocji i identyfikacji polskiego sektora gospodarki morskiej. Logo będzie wykorzystywane podczas działań informacyjnopromocyjnych realizowanych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo w formie znaku graficznego z wykorzystaniem hasła „Polityka morska RP” oraz opracowanie księgi wizualizacji znaku.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Gospodarka_morska/Strony/Konkurs_na_logo_polityki_morskiej_25032015.aspx#

Konkurs na opracowanie logotypu Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW

Celem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logotypu (logo) dla nazwy jednostki organizacyjnej: Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub dla jego akronimu MISH UW. Logo należy zaprojektować w wersji kolorowej i czarno-białej.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.mish.uw.edu.pl/

Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Film nie może trwać dłużej niż 60 sekund. Tematyka zgłaszanego filmu musi dotyczyć takich zagadnień jak:

1) promowanie korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej,

2) zachęcanie do dokonywania zgłoszeń do ochrony przedmiotów własności przemysłowej (w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych),

3) wskazywanie pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych, jakie wynikają z ochrony własności intelektualnej”.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbe filmów.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.uprp.pl/iii-edycja-konkursu-na-krotki-film-promujacy-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-2015/Lead02,60,11392,7,index,pl,text/

Konkurs na krótką formę komiksową

Każdy uczestnik może przysłać na konkurs jeden komiks stanowiący zamkniętą całość. Maksymalna liczba plansz:  8. Tematyka: dowolna. Technika wykonania:  rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. Format: A3 lub A4. Układ: pionowy. Pracę można wykonać indywidualnie lub zespołowo.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://komiksfestiwal.com/2015/03/konkurs-na-krotka-forme-komiksowa-26-mfkig/

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Na konkurs należy przesłać zestaw wierszy opatrzonych tytułem, stanowiących artystyczną całość. Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane w postaci książkowej. Tematyka wierszy może być dowolna. Prace należy dostaczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.

Nabór trwa do 31 maja br.

Konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

W konkursie mogą uczestniczyć:

• studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,

• uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska

• profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,

• inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami – kategoria otwarta.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są dwie komplementarne sentencje:

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie Petera Druckera (1909-2005), amerykańskiego specjalisty, uważanego za ojca współczesnych metod zarządzania

oraz Choć może nie zawsze sobie to uświadamiamy, to właśnie postęp nauki zmienia oblicze świata ks. prof. Michała Hellera (ur. 1936), polskiego teologa i fizyka-kosmologa.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu w formie plakatu, którego główną ideą będzie artystyczna interpretacja tych sentencji poprzez odniesienie się do problematyki ochrony własności intelektualnej, obejmującej m.in.: ochronę utworów, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.uprp.pl/xiii-edycja-konkursu-na-plakat-2015/Lead02,60,11390,7,index,pl,text/

Blues na Siewierskim Zamku

W konkursie mogą wziąć udział amatorskie zespoły i soliści grający muzykę, która wywodzi się z szeroko rozumianego bluesa. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu Blues na Siewierskim Zamku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do Organizatora dwóch utworów z repertuaru wykonawcy. Nagrania należy dostarczyć na płycie CD/DVD. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i zakwalifikuje do udziału w konkursie 8 wykonawców. Konkurs odbędzie się z udziałem publiczności.

Nabór trwa do 3 czerwca br.

http://biesczadblues.pl/blues-na-siewierskim-zamku-konkurs/

IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

Opis

Przedmiotem konkursu jest utwór literacki przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Może to być bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań. Objętość pracy od 1 do 8 arkuszy wydawniczych. Tematyka współczesna. Utwór napisany prozą. Do tekstu nie należy dołączać ilustracji. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,

• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,

• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/xiv-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy

Konkurs na logo Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować nowe logo Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Konkurs kierujemy zarówno do specjalistów, jak i amatorów. Nowy znak graficzny Pomorskiego ZPN powinien nawiązywać do charakteru dyscypliny sportowej (piłka nożna), woj. pomorskiego, barw statutowych (czerwony, niebieski, biały) oraz zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących i wzmacniających markę.

Nabór trwa do 26 kwietnia br.

http://www.pomorski-zpn.pl/strona-glowna/wiadomosci/konkurs-na-nowe-logo-pomorskiego-zpn.html

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

1. Wiersz o Agnieszce Osieckiej.

2. Esej inspirowany myślą Osieckiej: Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest, czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies.

3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza A. Osieckiej.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.kcecak.krakow.pl/index.php/radosc-pisania

Konkurs fotograficzny GRANICE

Temat GRANICE  zainspirowany został konkretnymi wydarzeniami ze sfery geopolitycznej (aneksja części Ukrainy, wojny na Bałkanach i całym basenie Morza Śródziemnego, w Azji i Afryce etc.), ale w istocie posiada także przesłanie szersze i głębsze, jest poszukiwaniem źródeł wszystkich naszych ograniczeń (naturalnych i kulturowych). Celem konkursu i wystawy jest prezentacja różnych interpretacji tematu GRANICE oraz sprowokowanie refleksji i dyskusji na temat wszelkich granic w sztuce i w życiu”. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nabór trwa do 22 kwietnia br.

http://silver.legnica.pl/

Konkurs na plakat I Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat I Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL. Festiwal odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 9-30 października 2015 r.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://farbiarnia.org/blog/i-miedzynarodowego-festiwalu-milosnikow-fotografii-analogowej-vintage-photo-festival-bydgoszcz-9-30-pazdziernika-2015/#

VIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2015

Każdy autor może przesłać na konkurs jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

Nabór trwa do 31 lipca br.

http://www.mbp.swidnica.pl/276-viii-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2015

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat. Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce oraz – nieobowiązkowo – jeden wiersz o Darłowie lub o tematyce morskiej.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.dokdarlowo.pl/iv-okp/

Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty

Konkurs skierowany jest do artystów malarzy z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Do konkursu kwalifikowane będą prace malarskie w formacie nie większym niż 200 x 200 cm. Konkurs ma formułę „open”, tzn. nie narzuca tematu pracy jak również techniki malarskiej. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 5 obrazów.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.trzymosty.pl/2015/02/formularz-zgloszeniowy-konkursu-malarskiego-fundacji-trzy-mosty/

Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Przyrodę 2015”

Wiki Lubi Przyrodę 2015 to konkurs fotograficzny którego celem jest sfotografowanie dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się na terenie Polski oraz przesłanie prac do repozytorium Wikimedia Commons. Dzięki niemu z jednej strony powiększamy bazę zdjęć na wolnych licencjach potrzebnych m.in. w Wikipedii, z drugiej chcemy zwiększać świadomość oraz wiedzę dotyczącą ochrony przyrody”. Fotografie zgłaszane do konkursu mogą przedstawiać:

• szerokie plany następujących obszarów chronionych przyrodniczo: parków krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obszarów Natura 2000;

• charakterystyczne obiekty naturalne znajdujące się w obszarach chronionych przyrodniczo, jak na przykład: góry, skały, rzeki, strumienie, jeziora, kompleksy leśne;

• zarejestrowane pomniki przyrody.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Przyrod%C4%99

XV Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN

W ramach festiwalu odbywają sie dwa konkursy.

• Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych KAN 2015

W konkursie biorą udział filmy polskie i zagraniczne, zrealizowane w dowolnej technice, będące autorską wypowiedzią ich twórców, powstałe poza profesjonalnym systemem producenckim, z których zyski osiągają wyłącznie ich autorzy. Długość filmów zgłaszanych do konkursu nie może przekraczać 45 minut.

• Konkurs Produkcji Akademickich

Produkcją Akademicką jest film zrealizowany w dowolnej technice, którego producentem lub współproducentem jest dowolna szkoła filmowa, udzielająca twórcom wsparcia przy jego realizacji. Długość filmów zgłaszanych do Konkursu nie może przekraczać 45 minut.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.kan.art.pl/artykul/509/kan-2015/regulamin/

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2015

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

Opis

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w programie CorelDRAW® X7 lub Corel PHOTO-PAINT™ X7. Można wykorzystać bezpłatną próbną wersję programu lub wersję płatną. Prace będą oceniane w sześciu kategoriach:

• Reklama/grafika specjalistyczna

• Grafika na pojazdach

• Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży

• Ilustracje i prace artystyczne

• Prace uczniów/studentów

• Szybkie rysowanie

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.coreldraw.com/pl/pages/design-contest/

Młodzi na start

Konkurs jest adresowany do młodych designerów: studentów kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osób interesujących się wzornictwem przemysłowym, zawodowych projektantów, nieformalnych grup projektowych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat. Temat konkursu: „Ornament w formie użytkowej”. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na wykonaniu dowolnego projektu/pracy w oparciu o zadany temat: „Ornament w formie użytkowej”. Do konkursu muszą zostać zgłoszone prototypy lub gotowe projekty wykonane w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami wiedzy technicznej oraz nie ulegające zniszczeniom w toku normalnego ich użytkowania. 

Nabór trwa do 25 maja br.

http://mlodzinastart.elle.pl/konkurs/index

Konkurs na logo jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://nw.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4415:konkurs-na-logo-jubileuszu-400-lecia-nadania-praw-miejskich&catid=145:informacje&Itemid=200087

GRA – Rzeźba Interaktywna

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich. Ideą konkursu jest promowanie rzeźby jako dyscypliny artystycznej wśród uczniów i absolwentów szkół średnich, plastycznych, technicznych i ogólnokształcących. Konkurs ma być dla nich okazją do zmierzenia się z szeroko rozumianą materią rzeźby, okazją do samookreślenia swoich oczekiwań i preferencji w przyszłym życiu twórczym i zawodowym. Interaktywność, zawiera w sobie słowa – klucze, takie jak: wybór, przypadkowość, dynamika, symulacja, wpływ,wzajemne oddziaływanie itd. Decyzje “gracza” wpływają na przebieg i kształt rozgrywki, w której uczestnik, widz, może się stać współautorem dzieła. Odbiorca może podjąć działania, które wpłyną na końcowy kształt utworu plastycznego. Tym samym, artysta jako autor nie jest już jedynym twórcą dzieła i jego sensu, lecz tworzy się ono razem z procesem interakcji z odbiorcą. Dzieło rzeźbiarskie, uwikłane w kontekst czy reguły gry, przestaje tu być jedynie przedmiotem kontemplacji; staje się narzędziem, instrumentem, niekiedy bronią w rozgrywce, zaprojektowane tak, by ucieleśniać reguły wymyślonej gry i móc stać się dla odbiorcy – uczestnika gry artefaktem zwycięstwa. Prace konkursowe mogą być rzeźbami, obiektami wolnostojącymi o maksymalnych wymiarach 40 x 40 x 40 cm, płaskorzeźbami o maksymalnych wymiarach 50 x 50 cm, filmami (czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut), dokumentacją zdjęciową na planszach (wielkość plansz zdjęciowych nie powinna przekraczać wymiarów 50 x 70 cm).

Nabór trwa do 25 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/879320968777641/

Moje miejsce, moja historia

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w nowej edycji konkursu na najlepszy lokalny projekt artystyczny pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół w całej Polsce. Projekt może dotyczyć historii rodzinnych, niezwykłych przygód sąsiada, biografii wyjątkowych mieszkańców, opowieści związanych z miejscem lub konkretnym przedmiotem. Zespół może też zastanowić się za pomocą jakich środków artystycznych opowie swoją historię: czy będzie to teatr, widowisko narracyjne, film, fotografia czy sztuki wizualne. 

Nabór trwa do 4 maja br.

http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/kulthurra-2015-nabor-do-nowej-edycji

Zastrzyk adrenaliny

3 x f - fright, fight and flight! W roli głównej hormon walki i namiętności – adrenalina. 10 minut musi wystarczyć, by udowodnić, jak wielką ma siłę. Konkurs "Zastrzyk adrenaliny" wraca w ramach platformy Bierzcie i Kręćcie. Film może być nakręcony kamerą, telefonem lub aparatem fotograficznym. Czas trwania do 10 minut.

Nabór trwa do 19 kwietnia br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/56

Konkursu na projekt i wykonanie muralu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Celem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie Zagrody Włościańskiej – obiektu Muzeum Częstochowskiego. Tematyka: mural inspirowany wycinanką ludową.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://ksl.muzeumczestochowa.pl/

Przebojem na antenę 2015

Zespoły muzyczne i soliści mogą zgłaszać do konkursu autorskie piosenki. Już po raz 13. wystosowano zaproszenie do udziału w konkursie, organizowanym przez 15 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Liczy się na wszystkich tych, którzy kochają muzykę, tworzą ją i chcą, by usłyszał o niej świat. Trzeba się tylko trochę postarać i stworzyć coś wartościowego, niebanalnego, co będzie w stanie przetrwać dłużej niż sezonowe hity.

Nabór trwa do 26 kwietnia br.

http://www.radio.bialystok.pl/przebojem

XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy wiersze o tematyce górskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach:

• poezja pisana gwarą góralską,

• poezja pisana językiem literackim.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.zakopane.eu/aktualnosci-specjalne/xliv-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-tadeusza-staicha-na-wiersz-o-tematyce-gorskiej

Wielkopolska Press Photo 2015

Osoby, które mieszkają lub pracują w woj. wielkopolskim mogą przesyłać na konkurs zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Inne osoby również mogą wziąć udział w konkursie, ale zdjęcia muszą być wykonane w Wielkopolsce. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw. 2014 r. oraz w  całym 2015 r. Prace będą oceniane  w pięciu kategoriach tematycznych:

• Wydarzenia

• Człowiek i jego pasje

• Życie codzienne

• Sport

• Przyroda i ekologia

Każdy autor  może zgłosić maksymalnie po trzy prace  w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 października br.

http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/wielkopolska-press-photo/#Wielkopolska Press Photo

Konkursu Filmu Amatorskiego SZARLOTKA FILM FESTIWAL

Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów. Do konkursu mogą być zgłaszane filmy o dowolnej tematyce. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację itp.) w dowolnych technikach filmowych. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 10 minut.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.mokskierniewice.pl/?page=aktualnosci&ida=1425912635

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Na konkurs należy przesłać zestaw 5-8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór trwa do 30 września br.

https://www.facebook.com/gsw.bwa/posts/10205954488892068:0

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREAtywna kulTURA”

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• kategoria I:  KULTURA KLASYCZNA

• kategoria II:  KULTURA ALTERNATYWNA

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie cztery zdjęcia, po dwa w każdej kategorii. Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

https://www.facebook.com/kulturakreatywnie

Światła i cienie nauki

Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie 2015. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie na temat „Światła i cienie nauki”. Zdjęcie należy dostarczyć na papierze fotograficznym (20x30 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.oies.up.krakow.pl/konkurs-fotograficzny-swiatla-i-cienie-nauki-w-ramach-festiwalu-nauki-2015/

make me!

Konkurs jest adresowany do osób w wieku 20-35 lat, przede wszystkim studentów i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych. W zgłoszeniu projekt można zaprezentować na wizualizacjach. Jeśli projekt zostanie wytypowany do finału, na adres podany przez organizatora należy przesłać model/prototyp/gotowy produkt.

Nabór trwa do 3 lipca br.

http://lodzdesign.com/wez-udzial/make-me/

42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”

Na konkurs przyjmowane są obrazy będące własnością autora, wykonane w latach 2013–2015. Praca może być wykonana w dowolnej technice i konwencji malarskiej. Artysta może zgłosić od trzech do pięciu obrazów, które nie były nagradzane w innych konkursach. Konkurs ma charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie obrazy wybierane są na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo. W drugim etapie jury ocenia oryginały prac. 

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://bj2015.pl/

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Odnaleźć Wawel”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem i tematem konkursu jest: odnalezienie i zatrzymanie w kadrze obecnego wyglądu Wzgórza Wawelskiego, z jego architekturą, detalami, otoczeniem i ludźmi. Zachęcamy, aby poprzez fotografie spróbować po raz kolejny odkryć niepowtarzalny urok i klimat tego miejsca. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek (rozmiar od 30/40 cm do 40/60 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Nabór trwa do 31 października br.

http://wawel.krakow.pl/pl/op/165/Konkurs-fotograficzny-Odnalezc-Wawel

Comics Cookbook

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kulinarny przepis komiksowy. Technika wykonania pracy może być dowolna. Przepis musi zajmować jedną stronę A5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolna liczbę prac.

Nabór trwa do 24 maja br.

http://ligatura.eu/comics-cookbook-pl/

24. Europejski Festiwal Filmowy EUROSHORTS 2015

Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2014-2015. Czas projekcji nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 15 września br.

http://euroshorts.pl/

9. Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

W konkursie biorą udział filmy krótkometrażowe, trwające nie dłużej niż 50 minut – fabuły, dokumenty, animacje, filmy eksperymentalne, wyprodukowane w 2014 lub 2015 roku. Starsze filmy zostaną dopuszczone, o ile ich pokaz na festiwalu będzie pierwszą prezentacją w Polsce. 

Nabór trwa do 31 maja br.

http://dwabrzegi.pl/sekcja/niezalezny-konkurs-filmow-krotkometrazowych/

Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• kategoria I – techniki fotograficzne „szlachetne” (format prac: od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm),
• kategoria II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego (od 20 x 30 cm).

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i zestawy składające się maksymalnie z pięciu zdjęć (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/remis-2015-20-biennale-fotografii-w-technikach-fotograficznych-i-cyfrowym-przetwarzaniu-obr

XII Ogólnopolski Legionowski Konkurs Literacki

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie! Zgłoś swój utwór literacki w jednej z czterech kategorii:
• rymowanka – dzieci do 11 lat,
• limeryk – młodzież 12-17 lat,
• satyra i/lub limeryk – dorośli,
• opowiadanie „Legionowo przyszłości”.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.bibliotekalegionowo.pl/

XX Konkurs Poetycki „O Złote Pióro Sopotu”

Na konkurs można przesłać trzy wiersze lub prozę (trzy strony). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://mbp.sopot.pl/2015/02/xx-edycja-konkursu-poetyckiego-o-zlote-pioro-sopotu/

Festiwal Filmowy Złote Mrówkojady 2015

Na festiwal można zgłaszać filmy krótkometrażowe (czas trwania do 30 minut) i pełnometrażowe (trwające nie krócej niż 60 minut). W ramach festiwalu odbywają się następujące konkursy:
• konkursy filmów krótkometrażowych:
- Mistrzowie Krótkiego Metrażu
- Mistrzowie Gatunku
- Mistrzowie Emocji|
- Mistrzowie Obserwacji
- Mistrzowie Animacji
- Małe Mrówkojady
- Mistrzowie Dobrze Zakręceni
• konkurs filmów pełnometrażowych: Mistrzowie Pełnego Metrażu

Nabór trwa do 1 maja br.

http://kinoteatrprojekt.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Książka przyjazna dziecku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu są książki przeznaczone dla dzieci w wieku 7-14 lat. Książki muszą być napisane w języku polskim i nie mogą być adaptacjami, tłumaczeniami, wznowieniami.  Zgłoszenia będa przyjmowane w dwóch kategoriach:
• książki wydane po 31 grudnia 2013 r. w nakładzie nie mniejszym niż 100 egz.,
• książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.

Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu z uwzględnieniem: 
- kultury i bogactwa języka,
- fabuły, sposobu narracji oraz zawartych treści dostosowanych do wieku czytelników, 
- oryginalności, niepowtarzalności, 
- książka nie może zawierać treści niezrozumiałych dla dzieci, a powinna przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m.in. takich jak patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.muzeumzabawek.eu/mziz/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=44

IV ogólnopolski konkurs fotograficzny dla lekarzy OKIEM ESKULAPA

W konkursie może wziąć udział każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który posiada ważne Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Przyjaciele wśród nas
• Fotomontaż

Zdjęcia muszą być wykonane na papierze fotograficznym.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.izba-lekarska.org.pl/816-ogolnopolski_konkurs_fotograficzny_okiem_eskulapa

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Na konkurs można przesyłać:
• poezję – maksymalnie 5 wierszy,
• prozę – maksymalnie 10 stron (na stronie 1800 znaków ze spacjami).

Tematyka utworów może być dowolna.

Nabór trwa do 5 czerwca br.

http://ock.org.pl/strona.php?grupa=2501

XVII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Uczestnikiem konkursu może być każdy twórca zajmujący sią amatorsko lub zawodowo rysunkiem satyrycznym. Tegoroczny temat konkursu: W DELEGACJI. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rysunków satyrycznych (w oryginale). Format prac: nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A3. Technika wykonania prac może być dowolna.

Nabór trwa do 31 maja br.

https://drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFcnFPX29Rd21aMjFmUVdtU29FcWFMbFNSbGU0/view?usp=sharing

Równość płci: narysuj to!

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie autorów komiksów i studentów kierunków artystycznych w wieku od 18 do 28 lat. Uczestnik musi mieszkać w państwie członkowskim UE. Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet – Wzmocnienie pozycji ludzkości: Narysuj to!) organizowanej w 20. rocznicę Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Pracą konkursową jest komiks lub karykatura. Tematyka pracy powinna dotyczyć równości płci. Komiks lub karykatura nie mogą zawierać słów. Praca może składać się z jednego rysunku lub planszy zwierającej maksymalnie 6 kadrów. Format pracy: A4.

Nabór trwa do 20 kwietnia br.

http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/competition-polski.pdf

Ulica Themersonów

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych uczelni wyższych. Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne nawiązujące do twórczości Stefana Themersona i jego żony Franciszki. Do udziału w konkursie przyjmowane będą prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Od uczestników oczekuje się nawiazania do awangardowego stylu działalności Franciszki i Stefana Themersonów. Konkurs obejmuje szeroko pojęty temat ulicy, na której zdarzają się sytuacje lub pojawiają postaci niczym z życia i twórczości tego duetu artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://plockagaleria.com/pl/konkursy/details/article,663,1,1.html

A to moja bajka właśnie...

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać bajkę lub baśń. Prace muszą być o­ry­gi­nal­ne i au­tor­skie. Wszyst­kie teksty ko­piowa­ne z sieci będą dys­kwa­li­fikowane. Objętość tekstu nie może przekraczać 6 tysięcy znaków.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.wpdk.pl/index.php/regulamin-bajka

XII Konkurs Filmowy „5 minut z życia codziennego”

Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art, których tematem przewodnim będzie życie codzienne. Do konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam, filmy krajoznawcze, przyrodnicze, itp. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę filmów. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Nabór trwa do 20 czerwca br.

http://www.mdkwagrowiec.pl/component/content/article/1636-xii-konkurs-filmowy-5-minutq-regulamin.html

II Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kompozycja jazzowa w stylu dowolnym. Kompozycję należy przesłać w formie zapisanej partytury i głosów na poszczególne instrumenty. Wymagane jest nagranie audio na płycie CD lub nagranie live, studyjne, amatorskie. Czas kompozycji: 5-10 minut.

Etapy konkursu:
I etap – preselekcja i wybór 10 kompozycji finałowych;
II etap – otwart przesłuchania, podczas których Jury wyłoni trzech finalistów;
II etap – ogłoszenie wyników, koncert finałowy.

Nabór trwa do 21 sierpnia br.

http://mkkj.ck.art.pl/?page_id=709

Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2015”

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych. Filmy zgłaszane do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
• gatunek dowolny  (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment),
• tematyka dowolna,
• czas trwania: od 1 do 15 minut,
• zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video,
• nakręcone po 2013 roku.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.gim11gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2015

X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego „O Laur Błękitnej Narwi”

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs:
• jeden wiersz o Pułtusku,
• jeden wiersz o tematyce ogólnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 24 kwietnia br,

http://www.msib.pl/biblioteki/bp/pultuski/imprezykonkursy/Strony/XOg%C3%B3lnopolskiKonkursJednegoWierszaimWiktoraGomulickiego.aspx

Allegro Short Film 2015

Pracą konkursowa jest krótkometrażowy film fabularny o dowolnej tematyce. Czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut.

Nabór trwa do 19 kwietnia br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/52

Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, bo...”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem konkursu jest pokazanie psa, jako przyjaciela człowieka, uwrażliwienie na los psa, przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się „mniejszym bratem”. Każdy uczestnik może przesłac na konkurs dwa zdjęcia.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.dkniewiadom.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=629:konkurs-fotograficzny-qkocham-psa-bo-q&catid=1:aktualnoci&Itemid=5

34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

W ramach festiwalu odbywają się dwa konkursy:

• Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych – do konkursu można zgłaszać polskie debiuty fabularne, telewizyjne i kinowe, o czasie projekcji nie krótszym niż 60 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy. 

• Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych – do konkursu można zgłaszać  filmy fabularne, animowane i dokumentalne (w tym także etiudy szkolne), o czasie projekcji do 40 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy, w tym szkoły filmowe. 

Do konkursów mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku. 

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://www.mlodziifilm.pl/2015/

Konkurs plastyczny na portret Fryderyka Chopina

W konkursie może uczestniczyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończył 36 lat. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym. Do konkursu można zgłaszać prace spełniające łącznie następujące wymagania:
• powstały w roku 2015,
• są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,
• stanowią własność ich autora,
• nie były wcześniej nagradzane,
• oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,
• ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace będa oceniane na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac. W drugim etapie Jury oceni oryginały prac i wybierze zwycięzców.

Nabór trwa do 15 września br.

http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/news/id/3745

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w Internecie) ani oceniane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/x-ogolnopolski-konkurs-poetycki-struna-orficka-im-wojciecha-baka

III ogólnopolski konkurs na film promujący zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący zasady savoir-vivre’u. Tematem tegorocznej edycji jest  „Savoir-vivre w komunikacji międzyludzkiej”. Zadanie konkursowe: krótkometrażowy film – nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 6 minut – promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: skuteczna, etyczna i kulturalna komunikacji w codziennych kontaktach międzyludzkich, w tym komunikacja w Internecie, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikowanie się z wykorzystaniem zachowań asertywnych, wystąpienia publiczne, przyjmowanie pochwał i krytyki).

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://zspkleszczow.pl/stronaWWW/index.php/od-ignoranta-do-eleganta-19949

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 1 czerwca br.

https://www.facebook.com/events/888870067838604/?pnref=story

Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny „AstroCamera 2015”

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:
• kategoria I: obiekty głębokiego nieba (zdjęcia gromad gwiazd, galaktyk, mgławic itp.),
• kategoria II: obiekty z Układu Słonecznego (zdjęcia planet, Księżyca, komet, meteorów, zaćmienia, tranzyty obiektów itp.),
• kategoria III: astro-krajobraz (zdjęcia, na których występują elementy krajobrazu wraz z obiektami astronomicznymi, np. wschody, zachody obiektów astronomicznych, ruch sfery niebieskiej).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.hewelianum.pl/aktualnosci/konkurs-astrofotograficzny-astrocamera-2015-687.html

II konkurs na scenariusz sztuki w przestrzeni miejskiej

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Do Konkursu mogą być zgłaszane Utwory w języku polskim będące sztuką teatralną rozgrywającą się w przestrzeni miejskiej i wykorzystującą przestrzeń miejską jako integralną część Utworu. Można zgłaszać utwory, które nie były wcześniej publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż dwa teksty.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://mftu.eu/konkurscompetition

IX Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2015

W konkursie mogą wziąć udział zespoły i soliści, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Podczas Festiwalu uczestnicy zaprezentują dwie piosenki. Mogą to być utwory:
• autorstwa Jonasza Kofty,
• własnego autorstwa, w poetyce Jonasza Kofty,
• innych autorów piszących o szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Nabór trwa do 7 maja br.

http://bardowie.art.pl/9-festiwal-2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 wiersze. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/968570063170735/?ref_newsfeed_story_type=regular

Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015

Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach, wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi. W każdej z czterech pór: 
• „Zima” (do 20 marca),
• „Wiosna” (do 15 czerwca),
• „Lato” (do 15 września),
• „Jesień” (do 15 grudnia),
można przysłać na konkurs maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 15 grudnia br.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=926:cztery-pory-karykatury&catid=444

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA

Do udziału w Festiwalu można zgłaszać dokumenty, animacje i fabuły. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 30 minut. Filmy będą ceniane w trzech kategoriach:
- film niezależny (w tym produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych).

Nabór trwa do 27 kwietnia br.

http://www.okfa.ckis.konin.pl/

Konkurs na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską.

1. Forma gadżetu powinna być interesująca, oryginalna i jednorodna formalnie.
2. Forma gadżetu może przybierać wartości użytkowe pod postacią biżuterii, małej formy rzeźbiarskiej lub innych podobnych im kształtów o małych gabarytach.
3. Spójność formy z technologią oraz harmonijny rezultat projektowy w relacji człowiek - otoczenie - skala, stanowią jego wartości.
4. Gadżet powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający prostą technologię kształtowania (minimum operacji obróbczych w tworzywie). Liczy się świadome i oryginalne wykorzystywanie właściwości konstrukcyjnych użytego tworzywa.
5. Dopuszczalne jest stosowanie elementów z innych tworzyw w jednej formie o ile będzie to uzasadnione racjami technologicznymi.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/nowa/dokumenty/konkurs_gadzet.pdf

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „7 lives of fineLIFE”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Konkurs składa się z siedmiu etapów. Tematami poszczególnych etapów będą:
• fineSOUL,
• fineSTYLE,
• fineHOME,
• fineWAY,
• fineTIME,
• fineART,
• fineFOOD.

Tematy będa ogłaszane w kolejnych miesiącach trwania konkursu. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.

Nabór trwa do 25 czerwca br.

http://finelife.pl/#/7lives

Muzealne spotkania z fotografią

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Na konkurs można przesyłać:

• zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Mogą to być również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

• multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Nabór trwa do 15 czerwca br.

http://www.pser.px.pl/mszf/regu/pol.html

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.  Objętość opowiadania nie może przekraczać 10 stron maszynopisu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór twra do 30 czerwca br.

http://www.bibliokutno.pl/?pd=news&id=895

IV Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH – STREFA TOŻSAMOŚCI 2015”. Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej. Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacja hasła, opanowanie środków formalnych, poziom warsztatu, umiejętność doboru środków wyrazu. Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien byćdłuższy niż 45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków.

Nabór trwa do 29 maja br.

http://www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/4mbfsp_regulamin_pl.pdf

Wieś, w której żyję

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad-rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zaproszeni są wszyscy, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie. Objętość pracy może być dowolna. Można zgłaszać tekty, które nie były wcześniej publikowane.

Nabór trwa do 30 czerwca 2015 r.

http://www.cbr.edu.pl/index.php/item/369-konkurs-literacki-pod-haslem-wies-w-ktorej-zyje

Literacki Debiut Roku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej. Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nabór trwa do 15 kwietnia 2015 r.

http://literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook