Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Na konkurs można przesyłać:
• poezję – maksymalnie 5 wierszy,
• prozę – maksymalnie 10 stron (na stronie 1800 znaków ze spacjami).

Tematyka utworów może być dowolna.

Nabór trwa do 5 czerwca br.

http://ock.org.pl/strona.php?grupa=2501

XVII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Uczestnikiem konkursu może być każdy twórca zajmujący sią amatorsko lub zawodowo rysunkiem satyrycznym. Tegoroczny temat konkursu: W DELEGACJI. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rysunków satyrycznych (w oryginale). Format prac: nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A3. Technika wykonania prac może być dowolna.

Nabór trwa do 31 maja br.

https://drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFcnFPX29Rd21aMjFmUVdtU29FcWFMbFNSbGU0/view?usp=sharing

Równość płci: narysuj to!

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie autorów komiksów i studentów kierunków artystycznych w wieku od 18 do 28 lat. Uczestnik musi mieszkać w państwie członkowskim UE. Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet – Wzmocnienie pozycji ludzkości: Narysuj to!) organizowanej w 20. rocznicę Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Pracą konkursową jest komiks lub karykatura. Tematyka pracy powinna dotyczyć równości płci. Komiks lub karykatura nie mogą zawierać słów. Praca może składać się z jednego rysunku lub planszy zwierającej maksymalnie 6 kadrów. Format pracy: A4.

Nabór trwa do 20 kwietnia br.

http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/competition-polski.pdf

Być jak Agatha Christie

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest  opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego „Być jak Agatha Christie”. Zgłaszane opowiadania muszą wykorzystywać schemat LOCKED ROOM i być osadzone w czasach współczesnych. Objętość opowiadania: maksymalnie 27 000 znaków ze spacjami. Objętość szkicu opowiadania: 3600 - 9000 znaków ze spacjami. Szkic powinien zawierać pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.portalkryminalny.pl/content/view/6158/26/

Ulica Themersonów

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych uczelni wyższych. Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne nawiązujące do twórczości Stefana Themersona i jego żony Franciszki. Do udziału w konkursie przyjmowane będą prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Od uczestników oczekuje się nawiazania do awangardowego stylu działalności Franciszki i Stefana Themersonów. Konkurs obejmuje szeroko pojęty temat ulicy, na której zdarzają się sytuacje lub pojawiają postaci niczym z życia i twórczości tego duetu artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://plockagaleria.com/pl/konkursy/details/article,663,1,1.html

Konkurs na logo Głogowa

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Głogowa. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, powinien zawierać nazwę napis „GŁOGÓW”, zapisany w dowolnej technice i przy użyciu dowolnej stylizacji literowej. Logo nie może zawierać w sobie obecnie obowiązującej oficjalnej wersji herbu Głogowa, może natomiast nawiązywać do jego elementów. Projekt logo powinien być wykonany w wersji czarno-białej i kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksymalnie 4 kolorów). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace.

Nabór trwa do 13 marca br.

http://www.glogow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1624:konkurs-na-projekt-graficzny-logo-glogowa&catid=62&Itemid=101

Konkurs na logo kampanii społecznej dotyczącej petycji

Konkurs jest adresowany do uczniów liceów plastycznych oraz studentów wyższych szkół plastycznych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo kampanii społecznej z okazji wejścia w życie ustawy o petycjach.

Nabór trwa do 10 marca br.

http://www.senat.edu.pl/edukacja/wydarzenia/news/konkurs-na-logo-kampanii-spolecznej-dotyczacej-petycji

A to moja bajka właśnie...

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać bajkę lub baśń. Prace muszą być o­ry­gi­nal­ne i au­tor­skie. Wszyst­kie teksty ko­piowa­ne z sieci będą dys­kwa­li­fikowane. Objętość tekstu nie może przekraczać 6 tysięcy znaków.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.wpdk.pl/index.php/regulamin-bajka

XII Konkurs Filmowy „5 minut z życia codziennego”

Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art, których tematem przewodnim będzie życie codzienne. Do konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam, filmy krajoznawcze, przyrodnicze, itp. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę filmów. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Nabór trwa do 20 czerwca br.

http://www.mdkwagrowiec.pl/component/content/article/1636-xii-konkurs-filmowy-5-minutq-regulamin.html

II Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kompozycja jazzowa w stylu dowolnym. Kompozycję należy przesłać w formie zapisanej partytury i głosów na poszczególne instrumenty. Wymagane jest nagranie audio na płycie CD lub nagranie live, studyjne, amatorskie. Czas kompozycji: 5-10 minut.

Etapy konkursu:
I etap – preselekcja i wybór 10 kompozycji finałowych;
II etap – otwart przesłuchania, podczas których Jury wyłoni trzech finalistów;
II etap – ogłoszenie wyników, koncert finałowy.

Nabór trwa do 21 sierpnia br.

http://mkkj.ck.art.pl/?page_id=709

XIX Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs:
• wiersz (maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman),
• opowiadanie (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.biblioteka.jaw.pl/strona/index.php/2015-zlote-pioro

Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2015”

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych. Filmy zgłaszane do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
• gatunek dowolny  (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment),
• tematyka dowolna,
• czas trwania: od 1 do 15 minut,
• zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video,
• nakręcone po 2013 roku.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.gim11gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2015

Zaprojektuj motyw Open’erowej kolekcji

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować oficjalną koszulkę tegorocznego festiwalu Open’er Festival.

http://opener.pl/pl/Fashion/Zaprojektuj-motyw-Openerowej-kolekcji-2015

X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego „O Laur Błękitnej Narwi”

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs:
• jeden wiersz o Pułtusku,
• jeden wiersz o tematyce ogólnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 24 kwietnia br,

http://www.msib.pl/biblioteki/bp/pultuski/imprezykonkursy/Strony/XOg%C3%B3lnopolskiKonkursJednegoWierszaimWiktoraGomulickiego.aspx

XIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Na adres Organizatora należy przesłać dwa utwory poetyckie o dowolnej tematyce. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Nabór trwa do 20 marca br,

http://www.mdk.4lomza.pl/index.php?k=86

Konkurs na ilustracje do bajek J. de la Fontaine’a

Konkurs jest adresowany do ilustratorów, grafików, rysowników, projektantów książek oraz studentów uczelni artystycznych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zilustrować jedną z ośmiu bajek J. de la Fontaine’a:
1. Konik polny i mrówka
2. Kruk i lis
3. Żaba i wół
4. Dąb i trzcina
5. Żółw i zając
6. Wilk i bocian
7. Szczur i lew
8. Kogut i lis

Nabór trwa do 15 marca br.

http://www.wydawnictwo-widnokrag.pl/content.php?body=page&name=sklep

TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austiackiego ekspresjonisty. Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy.

Nabór trwa do 15 marca br.

https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm/photos/pcb.767643326645698/767642529979111/?type=1&theater

Allegro short LAB

Uczestnicy konkursu zgłaszają propozycje krótkometrażowych filmów fabularnych o dowolnej tematyce. Zgłoszenie powinno zawierać:
• opis (tytuł, fabuła, bohaterowie, miejsce akcji);
• listę niezbędnych przedmiotów (rekwizyty, garderoba, elementy scenografii), które zostaną wykorzystane w filmie. Przedmioty należy znaleźć na Allegro.

Nabór trwa do 10 marca br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/53

Allegro Short Film 2015

Pracą konkursowa jest krótkometrażowy film fabularny o dowolnej tematyce. Czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut.

Nabór trwa do 19 kwietnia br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/52

Euroscola 2015

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika). Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki (3-5 minut) film na jeden z trzech tematów:
1. Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu. 
2. Co dla Ciebie znaczy Europa?
3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015).

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.europarl.pl/pl/szkoly/konkurs_euroscola.html

Sopot Film Festival 2015

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do dwóch międzynardowych konkursów filmowych: 
• „Konkurs 1-2” to debiuty i drugie pełnometrażowe filmy fabularne, wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku;
• „World Shorts & Short Anima” to krótkometrażowe fabuły i animacje, zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku, trwające nie dłużej niż 30 minut.

Nabór trwa do 1 kwietnia br.

http://www.sopotfilmfestival.pl/

Konkurs na logo Dni Tarnobrzega

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Dni Tarnobrzega. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/id/492345?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tarnobrzeg-Aktualnoci+(Tarnobrzeg+-+aktualno%C5%9Bci)#.VODyqPmG8lS

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Na adres organizatora należy przesłać trzy utwory poetyckie i/lub jeden utwór prozatorski o objetości do 10 stron maszynopisu. Tematyka prac może być dowolna. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/1590523944497508/?ref_newsfeed_story_type=regular

Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu

Konkurs przeznaczony jest dla osób zameldowanych na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach: 
• Tradycja
• Krajobraz
• „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

http://slaskie.ksow.pl/news/entry/6363-konkurs-fotograficzny-wies-wojewodztwa-slask.html

Na tropach astronomii

Konkurs polega na opisaniu wybranego miejsca lub obiektu astronomicznego, jakie można znaleźć na terenie naszego kraju. Opis powinien zawierać wszelkie informacje przydatne turystom chcącym odwiedzić dane miejsce tj. lokalizację, zasady dostępu dla publiczności, historię, stan obecny itp. Przedmiotem opisu mogą być wszelkie miejsca i obiekty związane z astronomią lub badaniami kosmosu. Takimi obiektami mogą być na przykład: obserwatoria, planetaria, muzea z ekspozycją astronomiczną, pomniki, zegary słoneczne, miejsca spadku meteorytów itp. Opisy można zilustrować zdjęciami wykonanymi samodzielnie przez autora.

Nabór trwa do 28 lutego br.

http://www.as.up.krakow.pl/edu/konkursy/

Konkurs kompozytorski na hejnał i zawołanie muzyczne Muzeum Śląskiego

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu hejnału oraz zawołania muzycznego Muzeum Śląskiego w Katowicach. Na przedmiot konkursu składają się:
1. Hejnał – 60-sekundowy utwór muzyczny zapisany na nośniku cyfrowym wraz z dołączonym zapisem nutowym. Kompozycja powinna mieć charakter reprezentacyjny i nawiązywać do wieloletniej tradycji Muzeum Śląskiego i jego aktualnej misji.
2. Zawołanie muzyczne – krótki utwór muzyczny – sygnał – trwający do 5 sekund, zapisany na nośniku cyfrowym wraz z dołączonym zapisem nutowym.

Autorom pozostawia się dowolność w zakresie doboru instrumentów spośród instrumentów dętych drewnianych i blaszanych. 

Nabór trwa do 18 marca br.

http://www.muzeumslaskie.pl/edukacja-wydarzenia--konkurs-kompozytorski-na-hejnal-i-zawolanie-muzyczne-muzeum-slaskiego.php

Konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie

Przedmiotem konkursu jest projekt systemu identyfikacji wizualnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Pracę konkursową należy stworzyć w oparciu o istniejące logo autorstwa Łukasza Kitki. Dotychczasowe hasło promocyjne „Miasto Otwarte” należy zastąpić hasłem „Pierwsza Stolica Polski”. W ramach pracy konkursowej należy wykonać Księgę Znaku, określającą zasady wykorzystania logo.

Nabór trwa do 27 lutego br.

http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/11013/109/

Konkursu na projekt plakatu XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2015”

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów artystycznych plastycznych szkół wyższych w całej Polsce. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2015”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

Nabór trwa do 15 marca br.

http://gdansk.tvp.pl/18807707/konkurs-na-plakat

Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, bo...”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem konkursu jest pokazanie psa, jako przyjaciela człowieka, uwrażliwienie na los psa, przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się „mniejszym bratem”. Każdy uczestnik może przesłac na konkurs dwa zdjęcia.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.dkniewiadom.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=629:konkurs-fotograficzny-qkocham-psa-bo-q&catid=1:aktualnoci&Itemid=5

XIV Konkurs Fotograficzny „Portret”

Przedmiotem konkursu jest fotografia portretowa. W XIV edycji na rok 2015 rok obowiązują 2 kategorie: PORTRET (ukazujący człowieka za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej) i MODA (obejmująca fotografie nie tylko modelek, ale także ludzi pracujących za kulisami pokazów, czy sesji fotograficznych).

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.portret.kkffakt.pl/

34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

W ramach festiwalu odbywają się dwa konkursy:

• Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych – do konkursu można zgłaszać polskie debiuty fabularne, telewizyjne i kinowe, o czasie projekcji nie krótszym niż 60 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy. 

• Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych – do konkursu można zgłaszać  filmy fabularne, animowane i dokumentalne (w tym także etiudy szkolne), o czasie projekcji do 40 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy, w tym szkoły filmowe. 

Do konkursów mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku. 

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://www.mlodziifilm.pl/2015/

Konkurs plastyczny na portret Fryderyka Chopina

W konkursie może uczestniczyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończył 36 lat. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym. Do konkursu można zgłaszać prace spełniające łącznie następujące wymagania:
• powstały w roku 2015,
• są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,
• stanowią własność ich autora,
• nie były wcześniej nagradzane,
• oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,
• ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace będa oceniane na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac. W drugim etapie Jury oceni oryginały prac i wybierze zwycięzców.

Nabór trwa do 15 września br.

http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/news/id/3745

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w Internecie) ani oceniane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/x-ogolnopolski-konkurs-poetycki-struna-orficka-im-wojciecha-baka

III ogólnopolski konkurs na film promujący zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący zasady savoir-vivre’u. Tematem tegorocznej edycji jest  „Savoir-vivre w komunikacji międzyludzkiej”. Zadanie konkursowe: krótkometrażowy film – nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 6 minut – promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: skuteczna, etyczna i kulturalna komunikacji w codziennych kontaktach międzyludzkich, w tym komunikacja w Internecie, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikowanie się z wykorzystaniem zachowań asertywnych, wystąpienia publiczne, przyjmowanie pochwał i krytyki).

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://zspkleszczow.pl/stronaWWW/index.php/od-ignoranta-do-eleganta-19949

VII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich KLAPS

Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów w wieku od 15 do 24 lat. Filmy można zgłaszać w trzech kategoriach:
• film fabularny (czas projekcji do 15 minut),
• reportaż (do 8 minut),
• film animowany (do 5 minut).

Nabór trwa do 1 marca br.

http://klaps.bydgoszcz.eu/

XII Węgiel Student Film Festiwal

Na festiwal można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane, zrealizowane w latach 2013-2015 przez studentów szkół filmowych i artystycznych. Długość filmów zgłaszanych do konkursu nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.wegielfestiwal.us.edu.pl/

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 1 czerwca br.

https://www.facebook.com/events/888870067838604/?pnref=story

VIII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych „Nowa Perspektywa”

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane przez osoby, które w momencie ukończenia filmu miały nie więcej niż 18 lat. Filmy można zgłaszać w trzech kategoriach:
I. film dokumentalny i reportaż,
II. videoklip i animacja,
III. fabuła. 

Filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2010 r. Czas projekcji nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 3 kwietnia br.

http://www.ffm.org.pl/aktualnosci/242-viii-edycja-pffm

Tam, gdzie żyją dzikie dźwięki

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Pracą konkursową jest scenariusz 25-minutowego słuchowiska dla dzieci w wieku 4-9 lat.

Nabór trwa do 20 marca br.

http://www.literackisopot.pl/news/KONKURS_NA_SCENARIUSZ_SLUCHOWISKA_DLA_DZIECI

IX Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera

Na Przegląd mogą być nadsyłane ekslibrisy wykonane w klasycznych technikach graficznych drzeworytu (X1, X2) i linorytu (X3), a także ich pochodnych z kręgu technik wypukłodruku. Prace muszą być wykonane w latach 2013–2014. Każda praca powinna być sygnowana przez autora.

Nabór trwa do 8 kwietnia br.

http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/aktualnosci

Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny „AstroCamera 2015”

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:
• kategoria I: obiekty głębokiego nieba (zdjęcia gromad gwiazd, galaktyk, mgławic itp.),
• kategoria II: obiekty z Układu Słonecznego (zdjęcia planet, Księżyca, komet, meteorów, zaćmienia, tranzyty obiektów itp.),
• kategoria III: astro-krajobraz (zdjęcia, na których występują elementy krajobrazu wraz z obiektami astronomicznymi, np. wschody, zachody obiektów astronomicznych, ruch sfery niebieskiej).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.hewelianum.pl/aktualnosci/konkurs-astrofotograficzny-astrocamera-2015-687.html

II konkurs na scenariusz sztuki w przestrzeni miejskiej

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Do Konkursu mogą być zgłaszane Utwory w języku polskim będące sztuką teatralną rozgrywającą się w przestrzeni miejskiej i wykorzystującą przestrzeń miejską jako integralną część Utworu. Można zgłaszać utwory, które nie były wcześniej publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż dwa teksty.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://mftu.eu/konkurscompetition

DEBUTS 2015

Zgłoszenia mogą przesyłać osoby, które posiadają polskie obywatelstwo i ukończyły 18 lat. Wymagany jest również artystyczny debiut w ciągu 3 ostatnich lat. Przez debiut Organizatorzy rozumieją pierwszą publikację w mediach, pierwszą wystawę lub ukończenie szkoły fotograficznej. Druga edycja DEBUTS, czyli książkowej prezentacji najbardziej utalentowanych, wschodzących polskich fotografów, ukaże się w czerwcu 2015 roku! Bądź jednym z nich! Prześlij swoje portfolio i wygraj prezentację w książce i na wystawie! Rozpocznij swoją międzynarodową karierę z DEBUTS! Wszystkie nadesłane i zweryfikowane portfolia będą oceniane przez międzynarodowe jury, składające się z fotografów, wydawców i galerzystów. Jeśli ci się poszczęści, zostaniesz zaproszony do publikacji DEBUTS 2015. Książka ukaże się w czerwcu i zadebiutuje podczas wystawy DEBUTS w ramach łódzkiego Fotofestiwalu 2015. W ramach publikacji, każdy zaproszony fotograf otrzyma 4 strony (2 rozkładówki), na których zaprezentowane będą najlepsze zdjęcia ze zgłoszonego portfolio. Wszyscy zaproszeni fotografowie będą musieli partycypować w kosztach druku książki DEBUTS. Wysokość opłaty wynosi 450 złotych. W ramach tej kwoty masz zagwarantowane:
1) 2 egzemplarze książki DEBUTS,
2) wysyłkę książki do 100 najważniejszych instytucji na świecie działających na polu fotografii (muzea, galerie, festiwale, kolekcjonerzy i agencje fotograficzne),
3) promocję na łamach doc! photo magazine lub contra doc!
4) udział w wystawie DEBUTS.

Nabór trwa do 28 lutego br.

https://www.facebook.com/debutsbydoc/info?tab=page_info

IX Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2015

W konkursie mogą wziąć udział zespoły i soliści, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Podczas Festiwalu uczestnicy zaprezentują dwie piosenki. Mogą to być utwory:
• autorstwa Jonasza Kofty,
• własnego autorstwa, w poetyce Jonasza Kofty,
• innych autorów piszących o szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Nabór trwa do 7 maja br.

http://bardowie.art.pl/9-festiwal-2015

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.zlotysrodekpoezji.pl/portfolio

Konkurs na logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane podmioty fizyczne. W szczególności konkurs jest adresowany do studentów uczelni plastycznych i uczelni technicznych o profilu artystycznym. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej. Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2015 roku w Łodzi. Hasło przewodnie Kongresu: „Powrót do centrum”. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter hasła przewodniego V Kongresu Urbanistyki Polskiej oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łodzi. Logotyp miasta operuje czterema kolorami jakie istnieją w technikach druku funkcjonalnego tj.: cyjan, magenta, żółty oraz czerń. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.tup.org.pl/

Artystyczna Podróż Hestii

Uczestnikami konkursu mogą być aktualni studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Na konkurs można przesyłać prace z następujących dziedzin: 
• malarstwo,
• grafika, 
• rzeźba i instalacja,
• fotografia,
• sztuka cyfrowa,
• performance. 

Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie.

Nabór trwa do 4 kwietnia br.

http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/konkurs

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 wiersze. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/968570063170735/?ref_newsfeed_story_type=regular

Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015

Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach, wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi. W każdej z czterech pór: 
• „Zima” (do 20 marca),
• „Wiosna” (do 15 czerwca),
• „Lato” (do 15 września),
• „Jesień” (do 15 grudnia),
można przysłać na konkurs maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 15 grudnia br.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=926:cztery-pory-karykatury&catid=444

20. konkurs fotograficzny „W obiektywie 2014”

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia wykonane w 2014 roku. Nadesłane prace mogą dokumentować lub mogą być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych, politycznych, sportowych, życia codziennego, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę w roku 2014. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 28 lutego br.

http://wiezacisnien.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=54

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA

Do udziału w Festiwalu można zgłaszać dokumenty, animacje i fabuły. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 30 minut. Filmy będą ceniane w trzech kategoriach:
- film niezależny (w tym produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych).

Nabór trwa do 27 kwietnia br.

http://www.okfa.ckis.konin.pl/

XXVI Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów. Na konkurs można przesyłać sztuki, które nie były ani publikowane, ani realizowane w teatrze, radiu lub telewizji. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy utwory.

Nabór trwa do 7 kwietnia br.

http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/konkurs-na-sztuke-teatralna-dla-dzieci-i-mlodziezy-0

Konkurs na plakat 10. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port w Gdyni

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 10. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni i logotyp Miasta Gdynia oraz następujące teksty (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): 10 Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, 16-23 maja 2015.

Nabór trwa do 15 marca br.

http://www.teatrgombrowicza.art.pl/?action=news&nid=471

XXV konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Uczestnik konkursu ma  za zadanie napisać opowiadanie. Objętość pracy nie może przekraczać 8 stron. W regulaminie czytamy: Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości:
a) własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
b) zasadę fair play i szacunek dla innych,
c) radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą,
d) równowagę między ciałem a umysłem,
e) tradycje sportowe w rodzinie.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 opowiadania.

Nabór trwa do 4 kwietnia br.

http://www.olimpijski.pl/pl/287,regulamin-konkursu-2014.html

Konkurs na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską.

1. Forma gadżetu powinna być interesująca, oryginalna i jednorodna formalnie.
2. Forma gadżetu może przybierać wartości użytkowe pod postacią biżuterii, małej formy rzeźbiarskiej lub innych podobnych im kształtów o małych gabarytach.
3. Spójność formy z technologią oraz harmonijny rezultat projektowy w relacji człowiek - otoczenie - skala, stanowią jego wartości.
4. Gadżet powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający prostą technologię kształtowania (minimum operacji obróbczych w tworzywie). Liczy się świadome i oryginalne wykorzystywanie właściwości konstrukcyjnych użytego tworzywa.
5. Dopuszczalne jest stosowanie elementów z innych tworzyw w jednej formie o ile będzie to uzasadnione racjami technologicznymi.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/nowa/dokumenty/konkurs_gadzet.pdf

Literacki SMS – poezja i proza na 160 znaków

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? 
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS.

Nabór trwa do 6 marca br.

http://literacki-sms.blogspot.com/

VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap I 
Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.
• Etap II
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.rozewiczopen.pl/

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „7 lives of fineLIFE”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Konkurs składa się z siedmiu etapów. Tematami poszczególnych etapów będą:
• fineSOUL,
• fineSTYLE,
• fineHOME,
• fineWAY,
• fineTIME,
• fineART,
• fineFOOD.

Tematy będa ogłaszane w kolejnych miesiącach trwania konkursu. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.

Nabór trwa do 25 czerwca br.

http://finelife.pl/#/7lives

Konkurs na projekt plakatu i motywu przewodniego jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich Miastu Świnoujście

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, posiadających doświadczenie w zakresie projektowania graficznego. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować motyw przewodni oraz plakat jubileuszu 250-lecia nadania praw miejskich miastu Świnoujście. Organizator podpisze ze zwycięzcą konkursu umowę na opracowanie:
a) wersji motywu przewodniego na różne powierzchnie – pion, poziom, pośredni, nieregularny, wprowadzanie danych szczegółowych o wydarzeniach;
b) elementów identyfikacji wizualnej na bazie motywu przewodniego: banera reklamowego (3 wzory), citylighta (1 wzór), ogłoszenia prasowego (2 wzory), ulotki z programem (1 wzór), afisza z programem (1 wzór), dyplomu (1 wzór), zaproszenia (1 wzór), banera na stronę internetową (4 wzory), nadruku na wybranych gadżetach (3 wzory).

Za wykonanie przedmiotu umowy projektant otrzyma wynagrodzenia w wysokości 2000 złotych.

Nabór trwa do 27 lutego br.

http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3358&bip_id=17441

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida

Na adres Organizatora należy przesłać trzy wiersze:
- jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
- dwa wiersze o tematyce dowolnej.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być nigdzie publikowane ani nagradzane.

Nabór trwa do 22 marca br.

http://ksiaznicapruszkowska.ehost.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=476:xiii-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-c-k-norwida&catid=44:konkursy&Itemid=94

Europejski konkurs Tetenal B/W Analogue Photography Competition 2014/2015

Uczestk musi mieć ukończone 18 lat. Na konkurs można przesyłać zdjęcia czarno-białe wykonane jedynie techniką analogową – począwszy od wywołania negatywu po naświetlenie obrazu na tradycyjnym fotograficznym papierze cz-b. Uczestnicy mają do wyboru 5 kategorii:
• portret, 
• styl życia (reportaż), 
• krajobraz,
• architektura,
• przyroda.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.chemia-fotograficzna.pl/konkurs-fotograficzny,160.html

Muzealne spotkania z fotografią

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Na konkurs można przesyłać:

• zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Mogą to być również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

• multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Nabór trwa do 15 czerwca br.

http://www.pser.px.pl/mszf/regu/pol.html

15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty

Konkursy organizowane w ramach Festiwalu:
• Międzynarodowy Konkurs Nowe Horyzonty – nowatorskie filmy fabularne, kreacyjne filmy dokumentalne, filmy eksperymentalne i animowane;
• Międzynarodowy Konkurs Filmy o Sztuce – nowatorskie, kreacyjne filmy dokumentalne oraz docu-fiction o sztuce, muzyce, kulturze;
• Konkurs Polskie Filmy Krótkometrażowe – polskie filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne i animacje;
• Konkurs Europejskie Filmy Krótkometrażowe – innowacyjne, kreacyjne, eksperymentalne europejskie filmy;
• Konkurs POWIĘKSZENIE – filmy dokumentalne, fabularne, eksperymentalne, animowane, wideoklipy, prace wideo, filmy artystów wizualnych, etiudy szkolne. W konkursie mogą wziąć udział filmy zrealizowane przez twórców mieszkających lub studiujących na terenie województwa dolnośląskiego, lub wyprodukowane przez instytucję lub firmę z siedzibą zarejestrowaną na terenie województwa dolnośląskiego, lub takie, których tematyka w bezpośredni sposób odnosi się do Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.

Nabór trwa do 15 marca br.

http://www.nowehoryzonty.pl/artykul.do?id=2020

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.  Objętość opowiadania nie może przekraczać 10 stron maszynopisu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór twra do 30 czerwca br.

http://www.bibliokutno.pl/?pd=news&id=895

Fizyka da się lubić

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: doświadczalnej i literackiej. 
1) W części eksperymentalnej (drużynowej) zadaniem zespołu będzie wyznaczenie zawartości dwutlenku węgla w popularnym napoju gazowanym.
2) Esej  powinien w sposób poważny i twórczy odnieść się do życzeń, jakie spełnić miałby Wasz nauczyciel (Wasza nauczycielka) fizyki by Wam wszystkim czas na lekcji mijał przyjemnie i z pożytkiem. 

Nabór trwa do 1 kwietnia br.

http://www.wfis.uni.lodz.pl/ptf/konkurs/index.html

VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR \ 2015 w Poznaniu

Do konkursu można zgłaszać:
a/ krótkometrażowe filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, do 30 minut, zrealizowane po 31 grudnia 2012,
b/ pełnometrażowe filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji, powyżej 40 minut, zrealizowane po 31 grudnia 2012. 

Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu.

Nabór trwa do 2 marca br.

http://www.animator-festival.com/

IV Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH – STREFA TOŻSAMOŚCI 2015”. Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej. Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacja hasła, opanowanie środków formalnych, poziom warsztatu, umiejętność doboru środków wyrazu. Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien byćdłuższy niż 45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków.

Nabór trwa do 29 maja br.

http://www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/4mbfsp_regulamin_pl.pdf

„Manga-Factory” konkurs na komiks

Uczestnikami mogą być uczniowie oraz absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Pracą konkursową jest komiks utrzymany w konwencji japońskiej mangi. Tematyka komiksu może być dowolna. Objętość pracy do 4 stron formatu A4.

Nabór tra do 28 lutego br.

http://www.mdk2tychy.pl/

Samochód marzeń 2015 / The 9th TOYOTA Dream Car Art Contest

Uczestnicy konkursu mają za zadanie namalować lub narysować samochód marzeń. Prace konkursowe powinny zostać wykonane na papierze o wymiarach 270–300 mm na 420–450 mm, w pionie lub poziomie. Wymiary te odpowiadają rozmiarowi kartki A3 lub wymiarom gazety. Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie, prace stworzone cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane. Ilustracje powinny być kolorowe; wymagane jest zakomponowanie całej kartki, włącznie z tłem, a nie jedynie sylwetki pojazdu. 
Uczestnik może wykorzystać dowolny rodzaj papieru i posłużyć się dowolną techniką narysowania lub namalowania nieprzestrzennej pracy (kredki, pastele, akwarele, mazaki itp.). Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: poniżej 8 lat, 8–11 lat, 12–15 lat.

Nabór trwa do 28 lutego br.

http://www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car/index.json

Europejski konkurs fotograficzny CEWE „Our world is beautiful”

Zdjęcia można zgłaszać w sześciu kategoriach:
• Sport
• Ludzie
• Krajobraz
• Architektura
• Transport i infrastruktura
• Natura

Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

https://contest.cewe-fotobuch.de/beautiful-world-2014/pl

Wieś, w której żyję

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad-rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zaproszeni są wszyscy, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie. Objętość pracy może być dowolna. Można zgłaszać tekty, które nie były wcześniej publikowane.

Nabór trwa do 30 czerwca 2015 r.

http://www.cbr.edu.pl/index.php/item/369-konkurs-literacki-pod-haslem-wies-w-ktorej-zyje

Konkurs na reportaż i dokument sportowy

Do konkursu można zgłaszać reportaże i filmy dokumentalne o tematyce sportowej, wyprodukowane po 1 stycznia 2012 r. Czas trwania filmu może być dowolny.

Nabór trwa do 1 marca br.

http://www.maratonfestiwal.pl/

Literacki Debiut Roku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej. Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nabór trwa do 15 kwietnia 2015 r.

http://literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook