Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Ogólnopolski Konkurs Fotografii Otworkowej ŚWIATŁO

Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane techniką otworkową, w formacie nie mniejszym niż 13 × 18 cm i nie większym niż 30 × 45 cm. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 14 października br.

http://galeria.czest.pl/wystawa-2004-x330.html

„Krajobraz dobry i zły” konkurs fotograficzny

Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęć pokazujących dobre i złe przykłady ludzkiej ingerencji w objęty ochroną krajobraz w Polsce.  Poszukiwane są najlepsze i najgorsze ślady działalności człowieka na obszarach objętych formami ochrony przyrody: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz obszarach i obiektach ochrony dziedzictwa kulturowego: pomniki historii, parki kultury, obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą to być również doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Interesujące są całe zespoły zabudowy, pojedyncze budynki, obiekty tymczasowe, nośniki reklam pokazane w szerszej perspektywie (danym krajobrazie), a także inne przejawy aktywności budowlanej człowieka – w sposób wyjątkowy wzbogacające lub szpecące naturalny polski krajobraz, istotne dla niego pod względem nie tylko estetycznym, ale i ekologicznym. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach: „krajobraz dobry” i „krajobraz zły”.

Nabór trwa do 19 września br.

http://architektura.muratorplus.pl/polski-krajobraz/

Polski Konkurs Fotografii Sportowej

Konkurs jest adresowany do fotografów zawodowych (osoby fotografujące na zlecenie agencji lub redakcji albo wolni strzelcy publikujący w prasie materiały odpłatne) oraz do fotografów amatorów (osoby fotografujące hobbystycznie). Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż:
• trzy zdjęcia pojedyncze,
• trzy serie zdjęć, przy czym liczba zdjęć w jednej serii nie może przekroczyć dziewięciu.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

Nabór trwa do 24 września br.

http://www.pkfs.pl/index.html

Konkurs na teledysk

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zadaniem Uczestnika projektu jest stworzenie wideoklipu w oparciu o jeden z następujących utworów:
a) P. Czajkowski – I Koncert fortepianowy b-moll op. 23, cz. I,
b) L. van Beethoven – V Symfonia c-moll cz. I,
c) F. Chopin – Polonez As-dur op. 53,
d) A. Chaczaturian – Taniec z szablami.

Forma realizacji wideoklipu jest dowolna. Wideoklip winien zawierać fragment jednego z utworów wymienionych w pkt 1, trwający od 3 do 4 minut i stanowiący nieprzerywaną w żaden sposób całość (nie dopuszcza się ingerencji w warstwę muzyczną). Nagranie wykorzystane w pracy konkursowej Uczestnicy mogą wykonać za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo. Akceptowane formaty pliku to *avi, *mov i *mp4.

Nabór trwa do 28 listopada br.

http://www.niebojesiemuzyki.pl/konkurs-na-wideoklip

XXIV Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”

Biennale ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury oraz ich związku z działalnością człowieka. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w 1 zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

Nabór trwa od 15 września do 10 listopada br.

http://www.ztf.pl/pl/aktualnosci.php?id=265

Żywieckie Kroniki Filmowe

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć Żywiecką Kronikę Filmową. Etapy konkursu:
• etap I – do 5 września należy zgłosić swój pomysł na kronikę. Należy przedstawić pomysł na film. Streść fabułę, opisz klimat oraz sposób narracji. Treatment powinien być krótki i rzeczowy. Należy pamiętać o ramach tematycznych oraz o tym, że Kronika może mieć maksymalnie 3 minuty. Autorzy pięciu najlepszych pomysłów otrzymają po 3 000 zł na realizację swoich kronik.
• etap II – zwycięzcy pierwszego etapu zrealizują filmy na podstawie zgłoszonych treatmentów. Filmy należy ukończyć do 5 października.

Nabór trwa do 5 września br.

http://kroniki.zywiec.com.pl/bramka

II ogólnopolski konkurs na tomik wierszy „Duży Format”

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres podany w regulaminie zestaw 20 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
• autorzy przed debiutem książkowym,
• autorzy po debiucie książkowym.

Nabór trwa do 8 września br.

http://www.poecipolscy.pl/wp-content/uploads/2014/06/II-Ogolnopolski-Konkurs-na-Tomik-Wierszy.pdf

V Ogólnopolski Konkurs Literacki ŚWIETLNE PIÓRO

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Na konkurs należy przesyłać opowiadania fantastyczne. Tematyka dowolna. Objętość do 15 stron. Zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 października br.

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=95&aiid=6344

XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki O RUBINOWĄ HORTENSJĘ

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Należy przesłać zestaw 3-5 wierszy (szczegóły w regulaminie). Tematyka i forma utworów mogą być dowolne.

Nabór trwa do 17 października br.

http://www.biblioteka.piotrkow.pl/aktualnosci/44_ogolnopolski_konkurs_o_rubinowa_hortensje 

„Natura wokół nas”

Na konkurs należy przesyłać fotografie przyrodnicze. Każdy uczestnik może zgłosić 5 prac.

Nabór trwa do 22 października br.

http://www.sztukanatury.pl/?p=1585 

„48 Hour Film Project Warsaw” 

Uczestnicy mają za zadanie nakręcić film w ciągu 48 godzin. 48 HFP to bezsenny weekend pełen wybuchowej mieszanki adrenaliny i kreatywności, podczas którego wraz ze swoją ekipą filmową wymyślacie, piszecie scenariusz, kręcicie i montujecie film. W piątek wieczorem otrzymacie informacje, jaki rekwizyt, bohater i tekst dialogu musi się pojawić w filmie oraz gatunek, w jakim ma być utrzymany. 48 godzin później film musi być ukończony.

Nabór trwa do 26 września br.

http://48hfpwarsaw.pl/

Polski Międzynarodowy Konkurs Haiku 2014

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno niepublikowane wcześniej haiku w języku angielskim. Temat dowolny. Styl współczesny: trzy wersy w ramach schematu sylabowego 5-7-5, bez dokładnego liczenia sylab.

Nabór trwa do 31 października br.

http://polish.international.competition.haiku.pl/pmkh.php

„Moje podróże małe i duże”

Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Każdy uczestnik może zgłosić 3 zdjęcia.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.kulturasuszec.pl/newsy/fotograficzna-przygoda.html

„Śladami Leona Wyczółkowskiego”

Konkurs jest adresowany do osób, które fotografią nie zajmują się zawodowo.  Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć o tematyce związanej z tytułem konkursu: „Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy górskie w twórczości artysty”. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat.

Nabór trwa do 30 listopada br.

http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,3939,0,0,Ruszyla-VIII-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Fotograficznego-Sladami-Leona-Wyczolkowskiego----motywy-gorskie-w-tworczosci-artysty

XII Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2014

Celem Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” jest ukazanie tradycji, cech i przywar narodowych w krzywym zwierciadle – za pomocą unikatowego wyrazu artystycznego jakim jest rysunek satyryczny. Tematem przewodnim i inspiracją dla rysowników z całego świata są: ryby (szczególnie karp), wędkarze, połowy widziane przez pryzmat różnych narodowości, kultur oraz technik artystycznych. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace. Rysunki należy dostarczyć w oryginale. Do oryginału należy dołączyć kopię zapisaną na CD.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.okniemodlin.org/476/regulamin-karpik-2014.html

Konkurs na dzieło artystyczne „Nauka inspiracją sztuki – od mikroświata do Wszechświata” 

Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych w wieku do 30 lat. Do konkursu można zgłaszać dzieła artystyczne inspirowane konkretnym zjawiskiem, teorią lub prawem fizycznym bądź astronomicznym.

Nabór trwa do 19 września br.

https://login.uj.edu.pl/login?service=http%3A%2F%2Fwww.naukawsztuce.fais.uj.edu.pl%2F&gateway=true 

Moja Polska samorządna

Każdy może wziąć udział w konkursie i zrealizować film o samorządzie w jednym z wybranych modułów: wczoraj, dziś i jutro. Z tych modułów zbudowanie zostanie jeden wspólny film. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe: młodzież do 18 roku życia i dorośli.

Nabór trwa do 15 października br.

http://ww.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/Konkurs_MOJA_POLSKA_SAMORZĄDNA.html 

Konkurs na dzieło artystyczne „Nauka inspiracją sztuki – od mikroświata do Wszechświata” 

Uczestnikami mogą być studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych w wieku do 30 lat. Do konkursu można zgłaszać dzieła artystyczne inspirowane konkretnym zjawiskiem, teorią lub prawem fizycznym bądź astronomicznym.

Nabór twra do 9 września br.

http://www.naukawsztuce.fais.uj.edu.pl/ 

XV Ogólnopolski Konkurs CERAMIONY 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej. Do konkursu można zgłaszać prace o dowolnej tematyce, wykonane w wybranej technice ceramicznej.

Nabór trwa do 28 listopada br.

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/ceramiony-po-raz-pi-tnasty/ 

XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 

Filmy mogą być zgłaszane przez wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne, indywidualnych twórców i producentów, ogrody zoologiczne i botaniczne, parki narodowe, parki krajobrazowe, wyższe uczelnie, ośrodki edukacji ekologicznej, itp. Na festiwal można zgłaszać:
• filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody Europy, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
• filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut.

Filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2012 r.

Nabór trwa do 31 stycznia 2015 r.

http://www.wfo.com.pl/16_festiwal/16_regulamin.html

9. Międzynarodowy Konkurs ARTE LAGUNA

Prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
• malarstwo,
• rzeźba i instalacja,
• sztuka fotografii,
• sztuka filmowa
• występy,
• sztuka wirtualna i cyfrowa.
Tematyka prac może być dowolna.

Nabór trwa do 6 listopada br.

http://www.artelagunaprize.com/index.php/languages/landing-polski.html 

VI konkurs na komiks ekonomiczny

Pracą konkursową jest komiks o tematyce ekonomicznej. Uczestnicy mają do wyboru cztery tematy:
1. Po co nam ten miś, czyli czy inwestycje publiczne to inwestycje „pod publiczkę”?
2. Zamienianie się jest fajne, czyli o korzyściach wolnego handlu
3. Zasypywanie dziury w ziemi, czyli kto dopłaca do niewydajnych kopalń?
4. Nosił wilk razy kilka…, czyli jak odpowiedzialnie się zadłużać?

Nabór trwa do 1 września br.

http://www.for.org.pl/pl/Konkurs-na-komiks-ekonomiczny-VI-edycja-2014 

Poezja do śpiewania

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potencjał drzemiący we współczesnych tekstach literackich. Jego inicjatorzy chcą również pokazać, iż teksty poetyckie to nie tylko tzw. poezja śpiewana, a wiersze mogą stanowić podstawę do piosenek wszelakich gatunków. Zapewne aranżacje akcentujące tekst utworu będą miały największe szanse na ostateczne zwycięstwo w konkursie.

Nabór trwa do 23 września br.

http://portliteracki.pl/projekty/newsy/wyspiewaj-wiersz-i-10-tys/  

XII Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2014

Celem Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” jest ukazanie tradycji, cech i przywar narodowych w krzywym zwierciadle – za pomocą unikatowego wyrazu artystycznego jakim jest rysunek satyryczny. Tematem przewodnim i inspiracją dla rysowników z całego świata są: ryby (szczególnie karp), wędkarze, połowy widziane przez pryzmat różnych narodowości, kultur oraz technik artystycznych. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace. Rysunki należy dostarczyć w oryginale. Do oryginału należy dołączyć kopię zapisaną na CD.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.okniemodlin.org/476/regulamin-karpik-2014.html 

Konkurs na najlepsze scenariusze filmowe „Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa”

Na konkurs należy przesyłać scenariusze filmowe, które tematyką lub miejscem akcji związane są z Małopolską.
Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
♦ scenariusz filmu fabularnego,
♦ scenariusz filmu dokumentalnego.

Nabór trwa do 31 sierpnia i/lub 30 września br.

http://www.malopolskie.pl/Kultura/Konkurs/?id=1871 

18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Off Cinema” KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH 

Do udziału w 18. MFFD OFF CINEMA mogą być zgłoszone filmy dokumentalne z całego świata bez ograniczeń czasowych i tematycznych. W konkursie festiwalowym mogą brać udział filmy zrealizowane po 1 stycznia 2013 roku.

Nabór trwa do 8 września br.

http://www.offcinema.pl/INFORMACJE,314.html 

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci 

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Nabór trwa od 15 listopada do 15 grudnia br.

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2014/strona_glowna_konkursu/  

Konkurs fotograficzny „Śladami El Greco” 

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane życiem i twórczością El Greca. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć o formacie nie mniejszym niż 20×30 cm. Do zdjęć należy dołączyć pliki cyfrowe na płytach CD/DVD oraz prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe.

Nabór trwa do 15 września br.

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=wise&passive=true&go=true&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0ByrWZ480urnFQkVxWHpyeUhVR2c%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26pref%3D2%26pli%3D1 

„Poznań Fantastyczny. Miejska paralaksa” konkurs na opowiadanie fantastyczne 

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. W tym roku tematem jest „Miejska paralaksa”. Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie o objętości do 30 tysięcy znaków ze spacjami. Miejscem akcji musi być Poznań.

Nabór trwa do września br.

http://www.poznan.pl/mim/wm/news,1202/dzieje-sie-w-wydawnictwie,c,15/miejska-paralaksa-konkurs,70052.html 

Wielkopolski Konkurs Scenariuszowy 2014 

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać scenariusze pełnometrażowych filmów fabularych związanych z Wielkopolską przez tematykę, twórców, miejsce akcji lub postać.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.film-art.pl/ogloszenia/ogloszenia/wielkopolski-konkurs-scenariuszowy-2014-1077.html 

IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 

W ramach Festiwalu odbywa się 6 konkursów:
♦ „Okno na wschód” – konkurs na najlepszy film niezależny, skierowany do filmowców z krajów byłego bloku państw socjalistycznych;
♦ „Cały ten świat” – skierowany do twórców z całego świata – z wyłączeniem uczestników konkursów krajowych i „Okna na wschód”;
♦ „Dzieciaki” – konkurs na najlepszy film dla dzieci, skierowany do polskich i zagranicznych twórców;
♦ „Amatorzy” – konkurs skierowanych do twórców amatorów, którzy tworzą autorskie filmy, mimo iż nie ukończyli żadnej szkoły filmowej i artystycznej;
♦ „Studenci” – konkurs na najlepszy film studencki zrealizowany w polskich szkołach filmowych i artystycznych;
♦ „Niezależni” – konkurs skierowany do twórców niezależnych, absolwentów szkół filmowych i artystycznych tworzących autorskie kino.

Nabór trwa do 1 września/1 października br.

http://www.zubroffka.pl/

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ESEJ „Literatura pamięci.Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania” 

Konkurs jest adresowany do:
♦ uczniów szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości (I kategoria);
♦ studentów uczelni wyższych – bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów (II kategoria).

Pracą konkursową jest esej na temat „Literatura pamięci.Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania”.

Nabór trwa do 17 listopada br.

http://www.mbp.opole.pl/ 

OTWARTYM TEKSTEM II konkurs na opowiadanie  

Konkurs jest adresowany do osób, których teksty nie były dotąd publikowane w formie książkowej. Przedmiotem konkursu są zamknięte formy literackie mieszczące się w gatunkowej formule opowiadania, noweli lub mikronarracji o strukturze fabuły jednowątkowej, zarówno te bazujące na relacji dokumentującej, jak i operujące kreacją o charakterze czysto fikcyjnym. Objętość tekstu nie może przekraczać dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami).

Nabór trwa do 30 października br.

http://otwartymtekstem.pl/ 

10. Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne 

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych:
♦ człowiek (portret, reportaż, akt, ludzie)
♦ architektura
♦ natura (pejzaż, fauna, flora)

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.omf.mok.olsztyn.pl/ 

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Impulsy i niuanse”

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech wierszy napisanych w literackim języku polskim, o dowolnej tematyce i w dowolnej formie, niepublikowanych i nie­nagradzanych przed ogłoszeniem wyników konkursu, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

Nabór do 30 września br.

http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

VIII Ogólnopolski Turniej Poetycki „Orzech”

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Nabór trwa do 8 września br.

http://www.nysa.eu/aktualnosc-6344-wez_udzial_w_ogolnopolskim_turnieju.html 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie Jest Piękne” 

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy mają do wyboru cztery kategorie tematyczne:
♦ Człowiek
♦ Natura
♦ Miasto
♦ Kulinaria

Nabór trwa do 30 września br.

http://zjp.kck.com.pl/ ]

Całoroczny konkurs „Rysunek miesiąca” 

W konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy, jak i zawodowi rysownicy. Na konkurs należy przesyłać rysunki o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane. W danym miesiącu można zgłosić maksymalnie 5 rysunków.

Termin nadsyłania prac upływa 15. dnia każdego miesiąca. Konkurs kończy się 15 stycznia 2015 r.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=389 

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook