Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Rozwój w zgodzie z naturą - konkurs na esej

Organizacja Living Rainforest zaprasza wszystkich młodych ludzi w wieku od 7 do 17 lat do udziału w konkursie poświęconym zrównoważonemu rozwojowi. Zadaniem uczestników jest napisanie wypracowania (eseju), w którym wyjaśnią, co oznacza dla nich to pojęcie (dla uczniów w wieku 7-11 lat) lub co ich zdaniem powinny zrobić państwa, by rozwijać się w sposób zrównoważony (zadanie dla uczestników w wieku 11-17 lat). Prace młodszych dzieci powinny liczyć nie więcej niż 400 słów, starszych – maksymalnie 600. Z każdej szkoły na konkurs można nadesłać do 30 wypracowań. Zdobywca głównej nagrody otrzyma zaproszenie (wraz z rodzicem) na International Schools Debate, która odbędzie się w dniach od 7 do 10 lipca 2015 r.

Nabór trwa do 23 stycznia 2015 r.

http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate

XXIV Krajowy Salon Fotografii Artystycznej Żary 2014

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne. Tematyka prac może być dowolna.

Nabór trwa do 10 listopada br.

http://dkzary.pl/2014/10/xxiv-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2014/

Literacki Debiut Roku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej. Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nabór trwa do 15 kwietnia 2015 r.

http://literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

11. Przegląd Filmów Amatorskich Łapa 2014

Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów. Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w bieżącym roku, trwające nie dłużej niż 20 minut. Gatunek i tematyka filmów mogą być dowolne.

Nabór trwa do 20 listopada br.

http://dklapy.pl/amatorskie

Obraz i słowo kontra hejt

Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 16 do 30 lat. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu w dowolnej technice: grafiki, obrazu lub wizualizacji (np. projektu tatuażu z henny, demota, muralu), lub słowa, hasła, sloganu, tweeta, które będzie ciekawą i oryginalną reakcją przeciw mowie nienawiści w Internecie. Poszukiwane są szczególnie takie pomysły, które będą twórczo inspirować do działań na rzecz tolerancji wobec marginalizowanych czy dyskryminowanych grup.

Nabór trwa do 30 listopada br.

http://www.humanityinaction.org/Poland/405-konkurs

Operacja Dehejtyzacja

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeśli dostrzegasz problem hejterstwa w sieci i chcesz mu aktywnie przeciwdziałać? Weź udział  konkursie, zawalcz o kulturę w internecie i wygraj atrakcyjne nagrody. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej inicjatywy przeciwstawiającej się hejterstwu w sieci. Działania mogą być prowadzone w różnorodnej formie m.in. blogi, vlogi, filmy, animacje, fanpage itp. Nie jest to katalog zamknięty. Każda inicjatywa musi być realizowana za pośrednictwem internetu. Działania można prowadzić samodzielnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych.

Nabór trwa do 31 stycznia 2015 r.

http://www.numanuma.pl/konkurs.html

„List do przyjaciela” konkurs literacki

Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty. Tematem konkursu jest list do przyjaciela. Może to być list do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania. Dana osoba może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

Nabór trwa do 24 października br.

http://www.gokis.boleslawiec.org/index.php?id=559

„Tatrzańska Jesień” konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest prezentacja piękna gór i tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych nie tylko w okresie zimowym i letnim, kiedy jest największa ilość gości, ale także w innych okresach. Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęcą turystów do przyjazdu w Tatry w okresie jesiennym, w którym to wspaniała przyroda tatrzańska przybiera różne kolory. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 10 zdjęć.

Nabór trwa do 31 października br.

http://tatry.pl/index.php?strona,doc,pol,glowna,1397,0,1470,1,1397,ant.html

Grand Prix Fotofestiwal 2015

Do nadsyłania zdjęć zaproszeni są wszyscy fotografowie. Program Grand Prix nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących tematu, techniki wykonania zdjęć lub ich ilości. Prosimy jednak o nieprzysyłanie pojedynczych zdjęć. Zależy nam na całych projektach – już skończonych lub będących na ukończeniu. Prace należy dostarczyć w wersji cyfrowej.

Nabór trwa do 1 grudnia br.

http://aktualnekonkursy.pl/konkursy-fotograficzne/ad/grand-prix-fotofestiwal-2015,992.html

36. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• „po debiucie” – kategoria dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),
• „debiut” – kategoria dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 5 wierszy o dowolnej tematyce. Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN, ISSN/ ani na stronach internetowych, a także nie były nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 grudnia br.

http://www.rok.czestochowa.pl/UserFiles/Image/projekty/2015/36OKP/regulamin.pdf

Ikony popkultury – portret artysty i jego legendy

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 10-26 lat. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zinterpretować temat „Ikony popkultury – portret artysty i jego legendy”. Prace mogą być wykonane w następujących technikach: rysunek, grafika, techniki malarskie (malarstwo olejne, temperowe, akrylowe, akwarela, pastel, inne), techniki własne, techniki łączone. Przyjmowane będą również formy przestrzenne.
Maksymalne wymiary:
• 70 x 100 cm w przypadku prac płaskich,
• 40 x 40 cm w przypadku prac przestrzennych.

Nabór trwa do 10 stycznia br.

http://www.mdk.wroclaw.pl/files/IKONY%20POPKULTURY%202014%20-%20regulamin.pdf

Konkurs na okładkę magazynu Teraz Polska

Konkurs jest adresowany do studentów polskich wyższych szkół artystycznych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować okładkę magazynu Teraz Polska. Okładka musi być zgodna z tematyką magazynu, który propaguje postawy proobywatelskie i nowoczesny patriotyzm, a także promuje Polskę, jej gospodarkę, naukę, kulturę.

Nabór trwa do 11 listopada br.

http://www.terazpolska.pl/pl/a/Konkurs-na-okladke-magazynu-Teraz-Polska

Konkurs na projekty graficzne stron internetowych MON

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem stron internetowych. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią. Celem konkursu jest stworzenie łatwego dostępu do informacji o sprawach wojska i obronności poprzez wyłonienie najlepszych – jednolitych wizerunkowo projektów graficznych wraz ze schematami funkcjonalnymi:
a) MULTISERWISU stron internetowych jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz 7 tablic informacyjnych, 
b) strony internetowej www.pamiecipoleglych.mon.gov.pl, 
c) strony internetowej www.zoom.mon.gov.pl.

Nabór trwa do 22 października br.

http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2014-09-22-konkurs-na-projekty-graficzne-stron-internetowych-mon/

„Zapomniane historie” ogólnopolski konkurs na komiks

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pracą konkursową jest komiks o objętości do 10 stron formatu A4. Tematem konkursu są „Zapomniane historie”.

Nabór trwa do 24 października br.

http://www.muzeumkutno.com/?p=5688

Lampa dla małolata

Celem konkursu jest zaprojektowanie oświetlenia sztucznego dla małolata. Może to być cały system oświetleniowy, oprawa oświetleniowa, lampa wisząca, stojąca, ale też dowolny element oświetleniowy o nowatorskiej funkcji i formie. Uczestnicy konkursu powinni mieć na uwadze, że zaproponowane rozwiązanie oświetleniowe może zostać zastosowane do wyboru w:
- domu,
- przedszkolu,
- klubie dziecięcym,
- przestrzeni rekreacyjnej,
- elemencie małej architektury.
Projekt powinien wykraczać poza granice typowego myślenia o roli i możliwościach oświetlenia w architekturze, architekturze wnętrz i designie. Prototyp nagrodzonego oświetlenia zostanie przygotowany i zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Oświetleniowych w Warszawie w trakcie ogłoszenia wyników konkursu w marcu 2015 roku.

Nabór trwa do 31 stycznia 2015 r.

http://www.pzpo.pl/index.php/pl/strefa-czonkowska/wydarzenia/news/179-lampa-dla-maolata

V konkurs translatorski z literatur anglojęzycznych im. Zbigniewa Batki

Konkurs skierowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski anglojęzycznych tekstów: Zgłoszenie powinno zawierać samodzielne przekłady tekstów oraz zwięzłą wypowiedź, zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

Nabór trwwa do 15 października br.

http://pulsliteratury.pl/konkurs-translatorski-1/

Konkurs na logo Teatru Ziemi Rybnickiej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Teatru Ziemi Rybnickiej. Projekt powinien być wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksymalnie 3 kolorów) i czarno-białej, dowolnego kształtu zamykającego się na płaszczyźnie 200 x 200 mm wydruku, naklejony na sztywnym podkładzie (wersja kolorowa i czarno-biała). Praca na odwrocie musi być opatrzona czytelnym opisem (imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy autora). Ponadto projekt ten powinien zostać dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD, w formacie wektorowym i niezależnie do tego w JPG (bez blokad). Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości 300 dpi i powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Płyta również musi zostać opisana danymi autora.

Nabór trwa do 31 grudnia br.

http://www.rck.home.pl/wp_rck/?page_id=7219

Ogólnopolski konkurs fotograficzny w ramach Dni Jana Pawła II

W ramach Dni Jana Pawła II, Dział Promocji Politechniki Krakowskiej przygotował ogólnopolski, otwarty (dla profesjonalistów i amatorów) konkurs fotograficzny. Tematem konkursu jest „Nadzieja”.

Nabór trwa do 15 października br.

http://www.jp2.krakow.pl/_2014/?konkurs-fotograficzny

XIII konkurs na pracę pisemną

Konkurs jest adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać pracę pisemną o tematyce ekonomicznej. Gimnazjaliści piszą pracę na temat: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych piszą pracę na temat: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy? Objętość pracy: 5-10 stron A4. Do pracy należy dołączyć recenzję sporządzoną przez nauczyciela.

Nabór trwa do 17 października br.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2014/praca_pisemna/praca_pisemna.html

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa” im. Ziemowita Skibińskiego

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w związkach twórczych w wieku do 25 lat. Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy. Jeden wiersz powinien nawiązywać do hasła „Zaczyna się od słowa”. Utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.  

Nabór trwa do 22 października br.

https://docs.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFQlhyM0VDcW5ZX0k/edit

Konkurs na teledysk

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zadaniem Uczestnika projektu jest stworzenie wideoklipu w oparciu o jeden z następujących utworów:
a) P. Czajkowski – I Koncert fortepianowy b-moll op. 23, cz. I,
b) L. van Beethoven – V Symfonia c-moll cz. I,
c) F. Chopin – Polonez As-dur op. 53,
d) A. Chaczaturian – Taniec z szablami.

Forma realizacji wideoklipu jest dowolna. Wideoklip winien zawierać fragment jednego z utworów wymienionych w pkt 1, trwający od 3 do 4 minut i stanowiący nieprzerywaną w żaden sposób całość (nie dopuszcza się ingerencji w warstwę muzyczną). Nagranie wykorzystane w pracy konkursowej Uczestnicy mogą wykonać za pomocą dowolnego urządzenia posiadającego funkcję nagrywania wideo. Akceptowane formaty pliku to *avi, *mov i *mp4.

Nabór trwa do 28 listopada br.

http://www.niebojesiemuzyki.pl/konkurs-na-wideoklip

XXIV Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”

Biennale ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w fotografii o tematyce krajobrazu kulturowego a także pokazanie najciekawszych zabytków polskiego budownictwa, urbanistyki, rzemiosła, architektury oraz ich związku z działalnością człowieka. W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć pojedynczych, lub ułożonych w 1 zestaw. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

Nabór trwa od 15 września do 10 listopada br.

http://www.ztf.pl/pl/aktualnosci.php?id=265

V Ogólnopolski Konkurs Literacki ŚWIETLNE PIÓRO

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Na konkurs należy przesyłać opowiadania fantastyczne. Tematyka dowolna. Objętość do 15 stron. Zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 października br.

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=95&aiid=6344

XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki O RUBINOWĄ HORTENSJĘ

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Należy przesłać zestaw 3-5 wierszy (szczegóły w regulaminie). Tematyka i forma utworów mogą być dowolne.

Nabór trwa do 17 października br.

http://www.biblioteka.piotrkow.pl/aktualnosci/44_ogolnopolski_konkurs_o_rubinowa_hortensje 

„Natura wokół nas”

Na konkurs należy przesyłać fotografie przyrodnicze. Każdy uczestnik może zgłosić 5 prac.

Nabór trwa do 22 października br.

http://www.sztukanatury.pl/?p=1585 

Polski Międzynarodowy Konkurs Haiku 2014

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno niepublikowane wcześniej haiku w języku angielskim. Temat dowolny. Styl współczesny: trzy wersy w ramach schematu sylabowego 5-7-5, bez dokładnego liczenia sylab.

Nabór trwa do 31 października br.

http://polish.international.competition.haiku.pl/pmkh.php

„Śladami Leona Wyczółkowskiego”

Konkurs jest adresowany do osób, które fotografią nie zajmują się zawodowo.  Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć o tematyce związanej z tytułem konkursu: „Śladami Leona Wyczółkowskiego – motywy górskie w twórczości artysty”. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat.

Nabór trwa do 30 listopada br.

http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,3939,0,0,Ruszyla-VIII-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Fotograficznego-Sladami-Leona-Wyczolkowskiego----motywy-gorskie-w-tworczosci-artysty

Moja Polska samorządna

Każdy może wziąć udział w konkursie i zrealizować film o samorządzie w jednym z wybranych modułów: wczoraj, dziś i jutro. Z tych modułów zbudowanie zostanie jeden wspólny film. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy wiekowe: młodzież do 18 roku życia i dorośli.

Nabór trwa do 15 października br.

http://ww.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/Konkurs_MOJA_POLSKA_SAMORZĄDNA.html 

XV Ogólnopolski Konkurs CERAMIONY 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej. Do konkursu można zgłaszać prace o dowolnej tematyce, wykonane w wybranej technice ceramicznej.

Nabór trwa do 28 listopada br.

http://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci/konkursy/ceramiony-po-raz-pi-tnasty/ 

XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 

Filmy mogą być zgłaszane przez wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne, indywidualnych twórców i producentów, ogrody zoologiczne i botaniczne, parki narodowe, parki krajobrazowe, wyższe uczelnie, ośrodki edukacji ekologicznej, itp. Na festiwal można zgłaszać:
• filmy krótko i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody Europy, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
• filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut.

Filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2012 r.

Nabór trwa do 31 stycznia 2015 r.

http://www.wfo.com.pl/16_festiwal/16_regulamin.html

9. Międzynarodowy Konkurs ARTE LAGUNA

Prace można zgłaszać w następujących kategoriach:
• malarstwo,
• rzeźba i instalacja,
• sztuka fotografii,
• sztuka filmowa
• występy,
• sztuka wirtualna i cyfrowa.
Tematyka prac może być dowolna.

Nabór trwa do 6 listopada br.

http://www.artelagunaprize.com/index.php/languages/landing-polski.html 

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci 

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

Nabór trwa od 15 listopada do 15 grudnia br.

http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2014/strona_glowna_konkursu/  

KURS NA ESEJ „Literatura pamięci.Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania” 

Konkurs jest adresowany do:
♦ uczniów szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości (I kategoria);
♦ studentów uczelni wyższych – bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów (II kategoria).

Pracą konkursową jest esej na temat „Literatura pamięci.Twórczość Wiesława Myśliwskiego – lekcja wspominania”.

Nabór trwa do 17 listopada br.

http://www.mbp.opole.pl/ 

OTWARTYM TEKSTEM II konkurs na opowiadanie  

Konkurs jest adresowany do osób, których teksty nie były dotąd publikowane w formie książkowej. Przedmiotem konkursu są zamknięte formy literackie mieszczące się w gatunkowej formule opowiadania, noweli lub mikronarracji o strukturze fabuły jednowątkowej, zarówno te bazujące na relacji dokumentującej, jak i operujące kreacją o charakterze czysto fikcyjnym. Objętość tekstu nie może przekraczać dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to 1800 znaków ze spacjami).

Nabór trwa do 30 października br.

http://otwartymtekstem.pl/ 

Całoroczny konkurs „Rysunek miesiąca” 

W konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy, jak i zawodowi rysownicy. Na konkurs należy przesyłać rysunki o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane. W danym miesiącu można zgłosić maksymalnie 5 rysunków.

Termin nadsyłania prac upływa 15. dnia każdego miesiąca. Konkurs kończy się 15 stycznia 2015 r.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=389 

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook