Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Konkurs na projekt strony internetowej ASP w Katowicach

Konkurs jest dwuetapowy.

• I etap – do 7 kwietnia należy przesłać portfolio (format PDF) z realizacjami minimum 3 stron internetowych, z linkami do tych stron.

• II etap – jury wybierze 3 uczestników, którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania koncepcji projektowej. 

Nabór trwa do 7 kwietnia br.

http://stgu.pl/konkursy/event-strona-asp-katowice.html

Konkurs na opracowanie logotypu Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW

Celem konkursu jest stworzenie projektu graficznego logotypu (logo) dla nazwy jednostki organizacyjnej: Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego lub dla jego akronimu MISH UW. Logo należy zaprojektować w wersji kolorowej i czarno-białej.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.mish.uw.edu.pl/

Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący ochronę własności intelektualnej. Film nie może trwać dłużej niż 60 sekund. Tematyka zgłaszanego filmu musi dotyczyć takich zagadnień jak:

1) promowanie korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej,

2) zachęcanie do dokonywania zgłoszeń do ochrony przedmiotów własności przemysłowej (w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych),

3) wskazywanie pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych, jakie wynikają z ochrony własności intelektualnej”.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbe filmów.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.uprp.pl/iii-edycja-konkursu-na-krotki-film-promujacy-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-2015/Lead02,60,11392,7,index,pl,text/

Konkurs na krótką formę komiksową

Każdy uczestnik może przysłać na konkurs jeden komiks stanowiący zamkniętą całość. Maksymalna liczba plansz:  8. Tematyka: dowolna. Technika wykonania:  rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. Format: A3 lub A4. Układ: pionowy. Pracę można wykonać indywidualnie lub zespołowo.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://komiksfestiwal.com/2015/03/konkurs-na-krotka-forme-komiksowa-26-mfkig/

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Na konkurs należy przesłać zestaw wierszy opatrzonych tytułem, stanowiących artystyczną całość. Można zgłaszać utwory, które nie były publikowane w postaci książkowej. Tematyka wierszy może być dowolna. Prace należy dostaczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej.

Nabór trwa do 31 maja br.

Konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

W konkursie mogą uczestniczyć:

• studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,

• uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska

• profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,

• inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami – kategoria otwarta.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są dwie komplementarne sentencje:

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie Petera Druckera (1909-2005), amerykańskiego specjalisty, uważanego za ojca współczesnych metod zarządzania

oraz Choć może nie zawsze sobie to uświadamiamy, to właśnie postęp nauki zmienia oblicze świata ks. prof. Michała Hellera (ur. 1936), polskiego teologa i fizyka-kosmologa.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu w formie plakatu, którego główną ideą będzie artystyczna interpretacja tych sentencji poprzez odniesienie się do problematyki ochrony własności intelektualnej, obejmującej m.in.: ochronę utworów, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.uprp.pl/xiii-edycja-konkursu-na-plakat-2015/Lead02,60,11390,7,index,pl,text/

Blues na Siewierskim Zamku

W konkursie mogą wziąć udział amatorskie zespoły i soliści grający muzykę, która wywodzi się z szeroko rozumianego bluesa. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu Blues na Siewierskim Zamku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do Organizatora dwóch utworów z repertuaru wykonawcy. Nagrania należy dostarczyć na płycie CD/DVD. Komisja kwalifikacyjna oceni nagrania i zakwalifikuje do udziału w konkursie 8 wykonawców. Konkurs odbędzie się z udziałem publiczności.

Nabór trwa do 3 czerwca br.

http://biesczadblues.pl/blues-na-siewierskim-zamku-konkurs/

IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

Opis

Przedmiotem konkursu jest utwór literacki przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Może to być bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań. Objętość pracy od 1 do 8 arkuszy wydawniczych. Tematyka współczesna. Utwór napisany prozą. Do tekstu nie należy dołączać ilustracji. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,

• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,

• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/xiv-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy

Konkurs na logo Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować nowe logo Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Konkurs kierujemy zarówno do specjalistów, jak i amatorów. Nowy znak graficzny Pomorskiego ZPN powinien nawiązywać do charakteru dyscypliny sportowej (piłka nożna), woj. pomorskiego, barw statutowych (czerwony, niebieski, biały) oraz zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących i wzmacniających markę.

Nabór trwa do 26 kwietnia br.

http://www.pomorski-zpn.pl/strona-glowna/wiadomosci/konkurs-na-nowe-logo-pomorskiego-zpn.html

Konkurs na logo i plakat Międzynarodowego Festiwalu „Wiosna Chórów na UW

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne niebędącymi osobami prawnymi. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo i plakat Międzynarodowego Festiwalu „Wiosna Chórów na UW”. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Nabór trwa do 2 kwietnia br.

http://www.chor.uw.edu.pl/Regulamin_konkursu_na_logo_i_plakat_MF_Wiosna_Chorow_na_UW.pdf

V Ogólnopolski Konkurs Literacki „Radość pisania”

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

1. Wiersz o Agnieszce Osieckiej.

2. Esej inspirowany myślą Osieckiej: Życie nie stawia pytań, życie po prostu jest, czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies.

3. Interpretacja dowolnie wybranego wiersza A. Osieckiej.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.kcecak.krakow.pl/index.php/radosc-pisania

Konkurs fotograficzny GRANICE

Temat GRANICE  zainspirowany został konkretnymi wydarzeniami ze sfery geopolitycznej (aneksja części Ukrainy, wojny na Bałkanach i całym basenie Morza Śródziemnego, w Azji i Afryce etc.), ale w istocie posiada także przesłanie szersze i głębsze, jest poszukiwaniem źródeł wszystkich naszych ograniczeń (naturalnych i kulturowych). Celem konkursu i wystawy jest prezentacja różnych interpretacji tematu GRANICE oraz sprowokowanie refleksji i dyskusji na temat wszelkich granic w sztuce i w życiu”. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nabór trwa do 22 kwietnia br.

http://silver.legnica.pl/

Konkurs na plakat I Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat I Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL. Festiwal odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 9-30 października 2015 r.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://farbiarnia.org/blog/i-miedzynarodowego-festiwalu-milosnikow-fotografii-analogowej-vintage-photo-festival-bydgoszcz-9-30-pazdziernika-2015/#

VIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2015

Każdy autor może przesłać na konkurs jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

Nabór trwa do 31 lipca br.

http://www.mbp.swidnica.pl/276-viii-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2015

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Trzos Króla Eryka”

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat. Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce oraz – nieobowiązkowo – jeden wiersz o Darłowie lub o tematyce morskiej.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.dokdarlowo.pl/iv-okp/

Przeciągi Literackie 2015

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 15-20 lat. Praca konkursowa:

• trzy utwory liryczne (wiersze, limeryki) – traktowane jako jedna praca,

• jedno opowiadanie,

• jeden monodram,

• jeden skecz kabaretowy.

Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron wydruku komputerowego. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

http://www.kultura.mielec.pl/aktualnosci/a/1243

Międzynarodowy Konkurs Malarski Fundacji Trzy Mosty

Konkurs skierowany jest do artystów malarzy z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat. Ukończenie wyższej uczelni artystycznej nie jest wymagane i nie jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Do konkursu kwalifikowane będą prace malarskie w formacie nie większym niż 200 x 200 cm. Konkurs ma formułę „open”, tzn. nie narzuca tematu pracy jak również techniki malarskiej. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 5 obrazów.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.trzymosty.pl/2015/02/formularz-zgloszeniowy-konkursu-malarskiego-fundacji-trzy-mosty/

Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Przyrodę 2015”

Wiki Lubi Przyrodę 2015 to konkurs fotograficzny którego celem jest sfotografowanie dziedzictwa przyrodniczego znajdującego się na terenie Polski oraz przesłanie prac do repozytorium Wikimedia Commons. Dzięki niemu z jednej strony powiększamy bazę zdjęć na wolnych licencjach potrzebnych m.in. w Wikipedii, z drugiej chcemy zwiększać świadomość oraz wiedzę dotyczącą ochrony przyrody”. Fotografie zgłaszane do konkursu mogą przedstawiać:

• szerokie plany następujących obszarów chronionych przyrodniczo: parków krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, obszarów Natura 2000;

• charakterystyczne obiekty naturalne znajdujące się w obszarach chronionych przyrodniczo, jak na przykład: góry, skały, rzeki, strumienie, jeziora, kompleksy leśne;

• zarejestrowane pomniki przyrody.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Przyrod%C4%99

XV Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN

W ramach festiwalu odbywają sie dwa konkursy.

• Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych KAN 2015

W konkursie biorą udział filmy polskie i zagraniczne, zrealizowane w dowolnej technice, będące autorską wypowiedzią ich twórców, powstałe poza profesjonalnym systemem producenckim, z których zyski osiągają wyłącznie ich autorzy. Długość filmów zgłaszanych do konkursu nie może przekraczać 45 minut.

• Konkurs Produkcji Akademickich

Produkcją Akademicką jest film zrealizowany w dowolnej technice, którego producentem lub współproducentem jest dowolna szkoła filmowa, udzielająca twórcom wsparcia przy jego realizacji. Długość filmów zgłaszanych do Konkursu nie może przekraczać 45 minut.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.kan.art.pl/artykul/509/kan-2015/regulamin/

Konkurs artystyczny PKPZin

Aby wziąć w konkursie udział należy przesłać zestaw 5 prac (fotografia, grafika, malarstwo). W przypadku wysłania kilku zestawów, każdy należy wysłać w osobnym mailu. Tematyka jest dowolna.

Nabór trwa do 13 kwietnia br.

http://www.pkpzin.pl/

Konkurs literacki PKPZin

Aby wziąć w konkursie udział należy przesłać zestaw 5 wierszy i/lub jedną prozę (w przypadku wysłania kilku zestawów, każdy należy wysłać w osobnym mailu). Tematyka tekstów jest dowolna.

Nabór trwa do 13 kwietnia br.

http://www.pkpzin.pl/

Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2015

Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

Opis

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w programie CorelDRAW® X7 lub Corel PHOTO-PAINT™ X7. Można wykorzystać bezpłatną próbną wersję programu lub wersję płatną. Prace będą oceniane w sześciu kategoriach:

• Reklama/grafika specjalistyczna

• Grafika na pojazdach

• Wyroby tekstylne/projektowanie odzieży

• Ilustracje i prace artystyczne

• Prace uczniów/studentów

• Szybkie rysowanie

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.coreldraw.com/pl/pages/design-contest/

Młodzi na start

Konkurs jest adresowany do młodych designerów: studentów kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osób interesujących się wzornictwem przemysłowym, zawodowych projektantów, nieformalnych grup projektowych. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat. Temat konkursu: „Ornament w formie użytkowej”. Zrealizowanie zadania konkursowego polega na wykonaniu dowolnego projektu/pracy w oparciu o zadany temat: „Ornament w formie użytkowej”. Do konkursu muszą zostać zgłoszone prototypy lub gotowe projekty wykonane w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami wiedzy technicznej oraz nie ulegające zniszczeniom w toku normalnego ich użytkowania. 

Nabór trwa do 25 maja br.

http://mlodzinastart.elle.pl/konkurs/index

Konkurs na logo jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://nw.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4415:konkurs-na-logo-jubileuszu-400-lecia-nadania-praw-miejskich&catid=145:informacje&Itemid=200087

GRA – Rzeźba Interaktywna

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich. Ideą konkursu jest promowanie rzeźby jako dyscypliny artystycznej wśród uczniów i absolwentów szkół średnich, plastycznych, technicznych i ogólnokształcących. Konkurs ma być dla nich okazją do zmierzenia się z szeroko rozumianą materią rzeźby, okazją do samookreślenia swoich oczekiwań i preferencji w przyszłym życiu twórczym i zawodowym. Interaktywność, zawiera w sobie słowa – klucze, takie jak: wybór, przypadkowość, dynamika, symulacja, wpływ,wzajemne oddziaływanie itd. Decyzje “gracza” wpływają na przebieg i kształt rozgrywki, w której uczestnik, widz, może się stać współautorem dzieła. Odbiorca może podjąć działania, które wpłyną na końcowy kształt utworu plastycznego. Tym samym, artysta jako autor nie jest już jedynym twórcą dzieła i jego sensu, lecz tworzy się ono razem z procesem interakcji z odbiorcą. Dzieło rzeźbiarskie, uwikłane w kontekst czy reguły gry, przestaje tu być jedynie przedmiotem kontemplacji; staje się narzędziem, instrumentem, niekiedy bronią w rozgrywce, zaprojektowane tak, by ucieleśniać reguły wymyślonej gry i móc stać się dla odbiorcy – uczestnika gry artefaktem zwycięstwa. Prace konkursowe mogą być rzeźbami, obiektami wolnostojącymi o maksymalnych wymiarach 40 x 40 x 40 cm, płaskorzeźbami o maksymalnych wymiarach 50 x 50 cm, filmami (czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut), dokumentacją zdjęciową na planszach (wielkość plansz zdjęciowych nie powinna przekraczać wymiarów 50 x 70 cm).

Nabór trwa do 25 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/879320968777641/

Moje miejsce, moja historia

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w nowej edycji konkursu na najlepszy lokalny projekt artystyczny pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół w całej Polsce. Projekt może dotyczyć historii rodzinnych, niezwykłych przygód sąsiada, biografii wyjątkowych mieszkańców, opowieści związanych z miejscem lub konkretnym przedmiotem. Zespół może też zastanowić się za pomocą jakich środków artystycznych opowie swoją historię: czy będzie to teatr, widowisko narracyjne, film, fotografia czy sztuki wizualne. 

Nabór trwa do 4 maja br.

http://www.ceo.org.pl/pl/kulthurra/news/kulthurra-2015-nabor-do-nowej-edycji

Oko Kalejdoskopu - Przegląd Filmów Tworzonych przez Dzieci

OKO KALEJDOSKOPU to projekt, którego celem jest gromadzenie unikalnej twórczości dzieci, realizujących samodzielnie lub pod opieką profesjonalistów, autorskie filmy animowane. Ta twórczość zasługuje na uwagę i szeroką platformę prezentacji, dlatego nadesłane na Przegląd filmy są prezentowane na dużych ekranach nie tylko w miejscu, w którym odbywa się Przegląd, ale również w kilku instytucjach kultury w całym kraju. Widzami są rówieśnicy autorów. Gromadzenie i prezentowanie tych filmów ma również ogromne znaczenie dla rozwoju projektów i działań edukacyjnych związanych z animacją. Jest bowiem kalejdoskopem, w którym mieszają się i mienią różne style, techniki i pomysły - inspirując i pobudzając do twórczego działania zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

 

Zastrzyk adrenaliny

3 x f - fright, fight and flight! W roli głównej hormon walki i namiętności – adrenalina. 10 minut musi wystarczyć, by udowodnić, jak wielką ma siłę. Konkurs "Zastrzyk adrenaliny" wraca w ramach platformy Bierzcie i Kręćcie. Film może być nakręcony kamerą, telefonem lub aparatem fotograficznym. Czas trwania do 10 minut.

Nabór trwa do 19 kwietnia br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/56

Konkursu na projekt i wykonanie muralu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Celem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie Zagrody Włościańskiej – obiektu Muzeum Częstochowskiego. Tematyka: mural inspirowany wycinanką ludową.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://ksl.muzeumczestochowa.pl/

Przebojem na antenę 2015

Zespoły muzyczne i soliści mogą zgłaszać do konkursu autorskie piosenki. Już po raz 13. wystosowano zaproszenie do udziału w konkursie, organizowanym przez 15 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Liczy się na wszystkich tych, którzy kochają muzykę, tworzą ją i chcą, by usłyszał o niej świat. Trzeba się tylko trochę postarać i stworzyć coś wartościowego, niebanalnego, co będzie w stanie przetrwać dłużej niż sezonowe hity.

Nabór trwa do 26 kwietnia br.

http://www.radio.bialystok.pl/przebojem

Konkurs na projekt statuetki Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane

Konkurs jest adresowany do profesjonalnych artystów z Polski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować statuetkę Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane. Projekt należy przedstawić w formie rysunku w skali 1:1. Do projektu musi być dołączony kosztorys. Statuetka ma być wykonana z brązu. Swoim wyglądem powinna nawiązywać do historii i tradycji Zakopanego. Zwycięzca konkursu otrzyma zlecenie na wykonanie statuetek. 

Nabór trwa do 27 marca br.

http://www.zakopane.eu/aktualnosci/marzec-2015/konkurs-na-statuetke-nagrody-burmistrza-miasta-zakopane

XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie trzy wiersze o tematyce górskiej. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane. Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach:

• poezja pisana gwarą góralską,

• poezja pisana językiem literackim.

Nabór trwa do 31 maja br.

http://www.zakopane.eu/aktualnosci-specjalne/xliv-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-tadeusza-staicha-na-wiersz-o-tematyce-gorskiej

Wielkopolska Press Photo 2015

Osoby, które mieszkają lub pracują w woj. wielkopolskim mogą przesyłać na konkurs zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Inne osoby również mogą wziąć udział w konkursie, ale zdjęcia muszą być wykonane w Wielkopolsce. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw. 2014 r. oraz w  całym 2015 r. Prace będą oceniane  w pięciu kategoriach tematycznych:

• Wydarzenia

• Człowiek i jego pasje

• Życie codzienne

• Sport

• Przyroda i ekologia

Każdy autor  może zgłosić maksymalnie po trzy prace  w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 października br.

http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/wielkopolska-press-photo/#Wielkopolska Press Photo

Konkursu Filmu Amatorskiego SZARLOTKA FILM FESTIWAL

Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów. Do konkursu mogą być zgłaszane filmy o dowolnej tematyce. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną, prezentację itp.) w dowolnych technikach filmowych. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób. Maksymalny dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego to 10 minut.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.mokskierniewice.pl/?page=aktualnosci&ida=1425912635

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Na konkurs należy przesłać zestaw 5-8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór trwa do 30 września br.

https://www.facebook.com/gsw.bwa/posts/10205954488892068:0

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „KREAtywna kulTURA”

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• kategoria I:  KULTURA KLASYCZNA

• kategoria II:  KULTURA ALTERNATYWNA

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie cztery zdjęcia, po dwa w każdej kategorii. Prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

https://www.facebook.com/kulturakreatywnie

Światła i cienie nauki

Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie 2015. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie na temat „Światła i cienie nauki”. Zdjęcie należy dostarczyć na papierze fotograficznym (20x30 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.oies.up.krakow.pl/konkurs-fotograficzny-swiatla-i-cienie-nauki-w-ramach-festiwalu-nauki-2015/

Konkurs na logo orkiestry

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Orkiestry Miasta Poznania przy MPK Poznań Sp. z o.o. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://orkiestrampk.poznan.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=154&cntnt01origid=16&cntnt01detailtemplate=Wiadomosci&cntnt01returnid=32

make me!

Konkurs jest adresowany do osób w wieku 20-35 lat, przede wszystkim studentów i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych. W zgłoszeniu projekt można zaprezentować na wizualizacjach. Jeśli projekt zostanie wytypowany do finału, na adres podany przez organizatora należy przesłać model/prototyp/gotowy produkt.

Nabór trwa do 3 lipca br.

http://lodzdesign.com/wez-udzial/make-me/

42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”

Na konkurs przyjmowane są obrazy będące własnością autora, wykonane w latach 2013–2015. Praca może być wykonana w dowolnej technice i konwencji malarskiej. Artysta może zgłosić od trzech do pięciu obrazów, które nie były nagradzane w innych konkursach. Konkurs ma charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie obrazy wybierane są na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo. W drugim etapie jury ocenia oryginały prac. 

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://bj2015.pl/

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Odnaleźć Wawel”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem i tematem konkursu jest: odnalezienie i zatrzymanie w kadrze obecnego wyglądu Wzgórza Wawelskiego, z jego architekturą, detalami, otoczeniem i ludźmi. Zachęcamy, aby poprzez fotografie spróbować po raz kolejny odkryć niepowtarzalny urok i klimat tego miejsca. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek (rozmiar od 30/40 cm do 40/60 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Nabór trwa do 31 października br.

http://wawel.krakow.pl/pl/op/165/Konkurs-fotograficzny-Odnalezc-Wawel

Comics Cookbook

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kulinarny przepis komiksowy. Technika wykonania pracy może być dowolna. Przepis musi zajmować jedną stronę A5. Każdy uczestnik może zgłosić dowolna liczbę prac.

Nabór trwa do 24 maja br.

http://ligatura.eu/comics-cookbook-pl/

24. Europejski Festiwal Filmowy EUROSHORTS 2015

Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2014-2015. Czas projekcji nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 15 września br.

http://euroshorts.pl/

Jubileuszowy XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Na konkurs należy przesłać trzy wiersze lub opowiadanie. Zgłaszane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

http://kultura.miedzyrzec.pl/index.php?page_id=2

Mazda Design 2015

W tym roku konkurs Mazda Design obejmuje dwie kategorie:

• Samochód sportowy Mazda
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować sportowy samochód Mazdy inspirowany motywem stylizacji KODO: Dusza Ruchu. Koncentruje się ona na mocy, pięknie i ekspresji ruchu, charakterystycznej dla świata zwierząt. Samochód powinien również zostać zaprojektowany tak, aby zapewniał wyjątkową przyjemność jazdy.
Zwycięski projekt zostanie wykonany jako makieta w skali 1:5 pod okiem Janusza Kaniewskiego.

• Miejskie stroje KODO
Wybierając drugą kategorię, uczestnik będzie musiał zaprojektować stylowe miejskie stroje inspirowane KODO. KODO to motyw stylizacji samochodów Mazda, czerpiący inspirację z żywiołów, dynamiki przyrody, mocy i piękna; pozwala on nadać dynamiczną formę nawet statycznym przedmiotom.
Uczestnik musi zgłosić dwa projekty stroju: dla sylwetki męskiej i damskiej, odzwierciadlające miejskiego ducha sportowej Mazdy.

Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane podczas majowego pokazu  Marcina Paprockiego i Mariusza Brzozowskiego wraz z najnowszą kolekcją jesień-zima”.

Nabór trwa do 12 kwietnia br.

http://www.mazdadesign.pl/

9. Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

W konkursie biorą udział filmy krótkometrażowe, trwające nie dłużej niż 50 minut – fabuły, dokumenty, animacje, filmy eksperymentalne, wyprodukowane w 2014 lub 2015 roku. Starsze filmy zostaną dopuszczone, o ile ich pokaz na festiwalu będzie pierwszą prezentacją w Polsce. 

Nabór trwa do 31 maja br.

http://dwabrzegi.pl/sekcja/niezalezny-konkurs-filmow-krotkometrazowych/

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Herb Grodu Miasta Chrzanowa

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
• I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską
• II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej. 

W każdej kategorii można zgłosić od jednego do trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.moksir.chrzanow.pl/index.php?id=1&p=news,4,show,1593

Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• kategoria I – techniki fotograficzne „szlachetne” (format prac: od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm),
• kategoria II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego (od 20 x 30 cm).

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i zestawy składające się maksymalnie z pięciu zdjęć (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/remis-2015-20-biennale-fotografii-w-technikach-fotograficznych-i-cyfrowym-przetwarzaniu-obr

XII Ogólnopolski Legionowski Konkurs Literacki

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie! Zgłoś swój utwór literacki w jednej z czterech kategorii:
• rymowanka – dzieci do 11 lat,
• limeryk – młodzież 12-17 lat,
• satyra i/lub limeryk – dorośli,
• opowiadanie „Legionowo przyszłości”.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://www.bibliotekalegionowo.pl/

XX Konkurs Poetycki „O Złote Pióro Sopotu”

Na konkurs można przesłać trzy wiersze lub prozę (trzy strony). Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://mbp.sopot.pl/2015/02/xx-edycja-konkursu-poetyckiego-o-zlote-pioro-sopotu/

Festiwal Filmowy Złote Mrówkojady 2015

Na festiwal można zgłaszać filmy krótkometrażowe (czas trwania do 30 minut) i pełnometrażowe (trwające nie krócej niż 60 minut). W ramach festiwalu odbywają się następujące konkursy:
• konkursy filmów krótkometrażowych:
- Mistrzowie Krótkiego Metrażu
- Mistrzowie Gatunku
- Mistrzowie Emocji|
- Mistrzowie Obserwacji
- Mistrzowie Animacji
- Małe Mrówkojady
- Mistrzowie Dobrze Zakręceni
• konkurs filmów pełnometrażowych: Mistrzowie Pełnego Metrażu

Nabór trwa do 1 maja br.

http://kinoteatrprojekt.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Książka przyjazna dziecku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu są książki przeznaczone dla dzieci w wieku 7-14 lat. Książki muszą być napisane w języku polskim i nie mogą być adaptacjami, tłumaczeniami, wznowieniami.  Zgłoszenia będa przyjmowane w dwóch kategoriach:
• książki wydane po 31 grudnia 2013 r. w nakładzie nie mniejszym niż 100 egz.,
• książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.

Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu z uwzględnieniem: 
- kultury i bogactwa języka,
- fabuły, sposobu narracji oraz zawartych treści dostosowanych do wieku czytelników, 
- oryginalności, niepowtarzalności, 
- książka nie może zawierać treści niezrozumiałych dla dzieci, a powinna przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m.in. takich jak patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.muzeumzabawek.eu/mziz/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=44

„Rytm PWSZ w Nysie” konkurs muzyczny

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły muzyczne. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat „Przedmiotem konkursu jest nagranie utworu słowno-muzycznego, którego tematyką jest promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz studiowanie w Nysie. Długość utworu zgłoszonego do konkursu nie może przekraczać 5 minut. Utwory (pliki audio) powinny być zapisane w formacie mp3. Każde zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać plik z tekstem utworu w formacie txt lub PDF”.

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.pwsz.nysa.pl/?p=1&ak=1,4213,0

Discover Europe 2015

Konkurs jest adresowany do studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich, studiujących w krajach europejskich. Zdjęcia można nadsyłać w trzech podstawowych kategoriach. Są to:
• Citizen of Europe – jest to kategoria, w której udział może wziąć każde zdjęcie, którego głównym tematem jest człowiek. Jest to najtrudniejsza, ale zarazem najprzyjemniejsza i najbardziej prestiżowa kategoria. Pokaż nam jak widzisz Europejczyka!
• My Europe, my home – w tej kategorii czekamy na zdjęcia pejzażowe i krajobrazowe, ukazujące z waszej perspektywy różne, zachwycające zakątki Europy – zarówno te dziewicze, nienaruszone ludzką ręką, jak i te miejskie. Podzielcie się swoim kawałkiem Europy!
• Surprise me Europe! – tutaj liczą się zdjęcia zaskakujące, ukazujące niecodzienne, śmieszne bądź dziwaczne sytuacje, z którymi zetknęliście się w Europie.

W tym roku przewidziana jest również jedna dodatkowa kategoria, którą opiekuje się firma SONY:
Europe_Everyday_Extraordinary – wszystko, co uwieczni Twój smartfon”.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.discovereurope.esn.pl/

IV ogólnopolski konkurs fotograficzny dla lekarzy OKIEM ESKULAPA

W konkursie może wziąć udział każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który posiada ważne Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Przyjaciele wśród nas
• Fotomontaż

Zdjęcia muszą być wykonane na papierze fotograficznym.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.izba-lekarska.org.pl/816-ogolnopolski_konkurs_fotograficzny_okiem_eskulapa

9. Festiwal IN OUT 2015

Konkurs jest adresowany do artystów wizualnych i filmowych – profesjonalistów i studentów uczelni artystycznych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Temat konkursu: dźwięk/obraz. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy. Czas trwania filmu: od 1 do 20 minut. Można zgłaszać filmy wyprodukowane w latach 2012-2015.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.inoutfestival.pl/index.php?mod=konkurs

Konkurs na plakat festiwalu „TRANSATLANTYK Festival 2015”

Konkurs ma zasięg międzynarodowy i jest adresowany do uczniów, studentów, profesjonalnych artystów, a także amatorów grafiki i malarstwa. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 40 lat włącznie. Pracę można wykonać indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby w zespole). Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat piątego międzynarodowego festiwalu filmowo-muzycznego TRANSATLANTYK Festival. Festiwal odbędzie się w Poznaniu w dniach 7-14 sierpnia 2015 r. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę plakatów. Prace w postaci wydruku (format B1) oraz w wersji elektronicznej należy składać w siedzibie Fundacji Transatlantyk do 6 kwietnia 2015 r.

Nabór trwa do 6 kwietnia br.

http://transatlantyk.org/news/konkurs-na-plakat-5-edycji-festiwalu-transatlantyk?locale=pl

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat. Na konkurs można przesyłać:
• poezję – maksymalnie 5 wierszy,
• prozę – maksymalnie 10 stron (na stronie 1800 znaków ze spacjami).

Tematyka utworów może być dowolna.

Nabór trwa do 5 czerwca br.

http://ock.org.pl/strona.php?grupa=2501

XVII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Uczestnikiem konkursu może być każdy twórca zajmujący sią amatorsko lub zawodowo rysunkiem satyrycznym. Tegoroczny temat konkursu: W DELEGACJI. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rysunków satyrycznych (w oryginale). Format prac: nie mniejszy niż A5 i nie większy niż A3. Technika wykonania prac może być dowolna.

Nabór trwa do 31 maja br.

https://drive.google.com/file/d/0ByrWZ480urnFcnFPX29Rd21aMjFmUVdtU29FcWFMbFNSbGU0/view?usp=sharing

Równość płci: narysuj to!

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie autorów komiksów i studentów kierunków artystycznych w wieku od 18 do 28 lat. Uczestnik musi mieszkać w państwie członkowskim UE. Konkurs jest częścią kampanii UN Women pt. „Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” (Wzmocnienie pozycji kobiet – Wzmocnienie pozycji ludzkości: Narysuj to!) organizowanej w 20. rocznicę Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Pracą konkursową jest komiks lub karykatura. Tematyka pracy powinna dotyczyć równości płci. Komiks lub karykatura nie mogą zawierać słów. Praca może składać się z jednego rysunku lub planszy zwierającej maksymalnie 6 kadrów. Format pracy: A4.

Nabór trwa do 20 kwietnia br.

http://beijing20.unwomen.org/~/media/field%20office%20beijing%20plus/attachments/competition-polski.pdf

Być jak Agatha Christie

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest  opowiadanie lub szkic opowiadania kryminalnego „Być jak Agatha Christie”. Zgłaszane opowiadania muszą wykorzystywać schemat LOCKED ROOM i być osadzone w czasach współczesnych. Objętość opowiadania: maksymalnie 27 000 znaków ze spacjami. Objętość szkicu opowiadania: 3600 - 9000 znaków ze spacjami. Szkic powinien zawierać pomysł fabuły, zarysowane postaci bohaterów, określone miejsce i czas akcji.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.portalkryminalny.pl/content/view/6158/26/

Ulica Themersonów

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych uczelni wyższych. Na konkurs należy przesyłać prace plastyczne nawiązujące do twórczości Stefana Themersona i jego żony Franciszki. Do udziału w konkursie przyjmowane będą prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Od uczestników oczekuje się nawiazania do awangardowego stylu działalności Franciszki i Stefana Themersonów. Konkurs obejmuje szeroko pojęty temat ulicy, na której zdarzają się sytuacje lub pojawiają postaci niczym z życia i twórczości tego duetu artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://plockagaleria.com/pl/konkursy/details/article,663,1,1.html

A to moja bajka właśnie...

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać bajkę lub baśń. Prace muszą być o­ry­gi­nal­ne i au­tor­skie. Wszyst­kie teksty ko­piowa­ne z sieci będą dys­kwa­li­fikowane. Objętość tekstu nie może przekraczać 6 tysięcy znaków.

Nabór trwa do 15 kwietnia br.

http://www.wpdk.pl/index.php/regulamin-bajka

XII Konkurs Filmowy „5 minut z życia codziennego”

Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesności. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art, których tematem przewodnim będzie życie codzienne. Do konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam, filmy krajoznawcze, przyrodnicze, itp. Jeden autor może zgłosić dowolną liczbę filmów. Film nie może trwać dłużej niż 5 minut.

Nabór trwa do 20 czerwca br.

http://www.mdkwagrowiec.pl/component/content/article/1636-xii-konkurs-filmowy-5-minutq-regulamin.html

II Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kompozycja jazzowa w stylu dowolnym. Kompozycję należy przesłać w formie zapisanej partytury i głosów na poszczególne instrumenty. Wymagane jest nagranie audio na płycie CD lub nagranie live, studyjne, amatorskie. Czas kompozycji: 5-10 minut.

Etapy konkursu:
I etap – preselekcja i wybór 10 kompozycji finałowych;
II etap – otwart przesłuchania, podczas których Jury wyłoni trzech finalistów;
II etap – ogłoszenie wyników, koncert finałowy.

Nabór trwa do 21 sierpnia br.

http://mkkj.ck.art.pl/?page_id=709

XIX Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki o „Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs:
• wiersz (maksymalnie 1 strona A4: 50 wersów, czcionka 11 Times New Roman),
• opowiadanie (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 11 Times New Roman).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.biblioteka.jaw.pl/strona/index.php/2015-zlote-pioro

Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich „Młode Albatrosy 2015”

Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych. Filmy zgłaszane do przeglądu powinny spełniać następujące warunki:
• gatunek dowolny  (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment),
• tematyka dowolna,
• czas trwania: od 1 do 15 minut,
• zapisane w formacie zgodnym z DVD-Video,
• nakręcone po 2013 roku.

Nabór trwa do 15 maja br.

http://www.gim11gdynia.pl/index.php/mlode-albatrosy/edycja-2015

X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. Wiktora Gomulickiego „O Laur Błękitnej Narwi”

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs:
• jeden wiersz o Pułtusku,
• jeden wiersz o tematyce ogólnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 24 kwietnia br,

http://www.msib.pl/biblioteki/bp/pultuski/imprezykonkursy/Strony/XOg%C3%B3lnopolskiKonkursJednegoWierszaimWiktoraGomulickiego.aspx

Allegro Short Film 2015

Pracą konkursowa jest krótkometrażowy film fabularny o dowolnej tematyce. Czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut.

Nabór trwa do 19 kwietnia br.

http://www.bierzcieikreccie.com/contests/details/52

Euroscola 2015

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika). Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki (3-5 minut) film na jeden z trzech tematów:
1. Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu. 
2. Co dla Ciebie znaczy Europa?
3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015).

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.europarl.pl/pl/szkoly/konkurs_euroscola.html

Sopot Film Festival 2015

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do dwóch międzynardowych konkursów filmowych: 
• „Konkurs 1-2” to debiuty i drugie pełnometrażowe filmy fabularne, wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku;
• „World Shorts & Short Anima” to krótkometrażowe fabuły i animacje, zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku, trwające nie dłużej niż 30 minut.

Nabór trwa do 1 kwietnia br.

http://www.sopotfilmfestival.pl/

Konkurs na logo Dni Tarnobrzega

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Dni Tarnobrzega. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.tarnobrzeg.pl/web/guest/aktualnosci-pelna-tresc/-/asset_publisher/2a7N/content/id/492345?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Tarnobrzeg-Aktualnoci+(Tarnobrzeg+-+aktualno%C5%9Bci)#.VODyqPmG8lS

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Na adres organizatora należy przesłać trzy utwory poetyckie i/lub jeden utwór prozatorski o objetości do 10 stron maszynopisu. Tematyka prac może być dowolna. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/1590523944497508/?ref_newsfeed_story_type=regular

Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu

Konkurs przeznaczony jest dla osób zameldowanych na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach: 
• Tradycja
• Krajobraz
• „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Nabór trwa do 10 kwietnia br.

http://slaskie.ksow.pl/news/entry/6363-konkurs-fotograficzny-wies-wojewodztwa-slask.html

Konkurs Fotograficzny „Kocham psa, bo...”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem konkursu jest pokazanie psa, jako przyjaciela człowieka, uwrażliwienie na los psa, przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się „mniejszym bratem”. Każdy uczestnik może przesłac na konkurs dwa zdjęcia.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.dkniewiadom.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=629:konkurs-fotograficzny-qkocham-psa-bo-q&catid=1:aktualnoci&Itemid=5

XIV Konkurs Fotograficzny „Portret”

Przedmiotem konkursu jest fotografia portretowa. W XIV edycji na rok 2015 rok obowiązują 2 kategorie: PORTRET (ukazujący człowieka za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej) i MODA (obejmująca fotografie nie tylko modelek, ale także ludzi pracujących za kulisami pokazów, czy sesji fotograficznych).

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.portret.kkffakt.pl/

34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

W ramach festiwalu odbywają się dwa konkursy:

• Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych – do konkursu można zgłaszać polskie debiuty fabularne, telewizyjne i kinowe, o czasie projekcji nie krótszym niż 60 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy. 

• Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych – do konkursu można zgłaszać  filmy fabularne, animowane i dokumentalne (w tym także etiudy szkolne), o czasie projekcji do 40 minut. Filmy zgłaszają ich producenci lub dystrybutorzy, w tym szkoły filmowe. 

Do konkursów mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane po 1 stycznia 2014 roku. 

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://www.mlodziifilm.pl/2015/

Konkurs plastyczny na portret Fryderyka Chopina

W konkursie może uczestniczyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończył 36 lat. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym. Do konkursu można zgłaszać prace spełniające łącznie następujące wymagania:
• powstały w roku 2015,
• są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,
• stanowią własność ich autora,
• nie były wcześniej nagradzane,
• oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,
• ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace będa oceniane na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac. W drugim etapie Jury oceni oryginały prac i wybierze zwycięzców.

Nabór trwa do 15 września br.

http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/news/id/3745

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w Internecie) ani oceniane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 czerwca br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/x-ogolnopolski-konkurs-poetycki-struna-orficka-im-wojciecha-baka

III ogólnopolski konkurs na film promujący zasady savoir-vivre’u „Od ignoranta do eleganta”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcić krótki film promujący zasady savoir-vivre’u. Tematem tegorocznej edycji jest  „Savoir-vivre w komunikacji międzyludzkiej”. Zadanie konkursowe: krótkometrażowy film – nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 6 minut – promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: skuteczna, etyczna i kulturalna komunikacji w codziennych kontaktach międzyludzkich, w tym komunikacja w Internecie, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikowanie się z wykorzystaniem zachowań asertywnych, wystąpienia publiczne, przyjmowanie pochwał i krytyki).

Nabór trwa do 24 kwietnia br.

http://zspkleszczow.pl/stronaWWW/index.php/od-ignoranta-do-eleganta-19949

XII Węgiel Student Film Festiwal

Na festiwal można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane, zrealizowane w latach 2013-2015 przez studentów szkół filmowych i artystycznych. Długość filmów zgłaszanych do konkursu nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 30 marca br.

http://www.wegielfestiwal.us.edu.pl/

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 1 czerwca br.

https://www.facebook.com/events/888870067838604/?pnref=story

VIII Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych „Nowa Perspektywa”

Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane przez osoby, które w momencie ukończenia filmu miały nie więcej niż 18 lat. Filmy można zgłaszać w trzech kategoriach:
I. film dokumentalny i reportaż,
II. videoklip i animacja,
III. fabuła. 

Filmy muszą być zrealizowane po 1 stycznia 2010 r. Czas projekcji nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 3 kwietnia br.

http://www.ffm.org.pl/aktualnosci/242-viii-edycja-pffm

IX Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera

Na Przegląd mogą być nadsyłane ekslibrisy wykonane w klasycznych technikach graficznych drzeworytu (X1, X2) i linorytu (X3), a także ich pochodnych z kręgu technik wypukłodruku. Prace muszą być wykonane w latach 2013–2014. Każda praca powinna być sygnowana przez autora.

Nabór trwa do 8 kwietnia br.

http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/aktualnosci

Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny „AstroCamera 2015”

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:
• kategoria I: obiekty głębokiego nieba (zdjęcia gromad gwiazd, galaktyk, mgławic itp.),
• kategoria II: obiekty z Układu Słonecznego (zdjęcia planet, Księżyca, komet, meteorów, zaćmienia, tranzyty obiektów itp.),
• kategoria III: astro-krajobraz (zdjęcia, na których występują elementy krajobrazu wraz z obiektami astronomicznymi, np. wschody, zachody obiektów astronomicznych, ruch sfery niebieskiej).

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Nabór trwa do 17 kwietnia br.

http://www.hewelianum.pl/aktualnosci/konkurs-astrofotograficzny-astrocamera-2015-687.html

II konkurs na scenariusz sztuki w przestrzeni miejskiej

Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat. Do Konkursu mogą być zgłaszane Utwory w języku polskim będące sztuką teatralną rozgrywającą się w przestrzeni miejskiej i wykorzystującą przestrzeń miejską jako integralną część Utworu. Można zgłaszać utwory, które nie były wcześniej publikowane ani wystawiane. Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż dwa teksty.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://mftu.eu/konkurscompetition

IX Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” 2015

W konkursie mogą wziąć udział zespoły i soliści, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Podczas Festiwalu uczestnicy zaprezentują dwie piosenki. Mogą to być utwory:
• autorstwa Jonasza Kofty,
• własnego autorstwa, w poetyce Jonasza Kofty,
• innych autorów piszących o szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Nabór trwa do 7 maja br.

http://bardowie.art.pl/9-festiwal-2015

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.zlotysrodekpoezji.pl/portfolio

Konkurs na logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane podmioty fizyczne. W szczególności konkurs jest adresowany do studentów uczelni plastycznych i uczelni technicznych o profilu artystycznym. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo V Kongresu Urbanistyki Polskiej. Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2015 roku w Łodzi. Hasło przewodnie Kongresu: „Powrót do centrum”. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter hasła przewodniego V Kongresu Urbanistyki Polskiej oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łodzi. Logotyp miasta operuje czterema kolorami jakie istnieją w technikach druku funkcjonalnego tj.: cyjan, magenta, żółty oraz czerń. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 2 prace.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.tup.org.pl/

Artystyczna Podróż Hestii

Uczestnikami konkursu mogą być aktualni studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Na konkurs można przesyłać prace z następujących dziedzin: 
• malarstwo,
• grafika, 
• rzeźba i instalacja,
• fotografia,
• sztuka cyfrowa,
• performance. 

Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną przez siebie pracę, która jest jego własnością i do której żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie.

Nabór trwa do 4 kwietnia br.

http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/konkurs

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Hugona Kołłątaja

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 wiersze. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

https://www.facebook.com/events/968570063170735/?ref_newsfeed_story_type=regular

Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015

Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach, wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi. W każdej z czterech pór: 
• „Zima” (do 20 marca),
• „Wiosna” (do 15 czerwca),
• „Lato” (do 15 września),
• „Jesień” (do 15 grudnia),
można przysłać na konkurs maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 15 grudnia br.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=926:cztery-pory-karykatury&catid=444

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych OKFA

Do udziału w Festiwalu można zgłaszać dokumenty, animacje i fabuły. Organizatorzy nie narzucają autorom żadnych ograniczeń tematycznych i gatunkowych. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 30 minut. Filmy będą ceniane w trzech kategoriach:
- film niezależny (w tym produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
- film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
- film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych).

Nabór trwa do 27 kwietnia br.

http://www.okfa.ckis.konin.pl/

XXVI Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów. Na konkurs można przesyłać sztuki, które nie były ani publikowane, ani realizowane w teatrze, radiu lub telewizji. Każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy utwory.

Nabór trwa do 7 kwietnia br.

http://www.csdpoznan.pl/aktualnosci/konkurs-na-sztuke-teatralna-dla-dzieci-i-mlodziezy-0

XXV konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Uczestnik konkursu ma  za zadanie napisać opowiadanie. Objętość pracy nie może przekraczać 8 stron. W regulaminie czytamy: Opowiadania powinny podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości:
a) własne doświadczenia z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
b) zasadę fair play i szacunek dla innych,
c) radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą,
d) równowagę między ciałem a umysłem,
e) tradycje sportowe w rodzinie.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu 2 opowiadania.

Nabór trwa do 4 kwietnia br.

http://www.olimpijski.pl/pl/287,regulamin-konkursu-2014.html

Konkurs na gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować gadżet promujący Koszalin i Politechnikę Koszalińską.

1. Forma gadżetu powinna być interesująca, oryginalna i jednorodna formalnie.
2. Forma gadżetu może przybierać wartości użytkowe pod postacią biżuterii, małej formy rzeźbiarskiej lub innych podobnych im kształtów o małych gabarytach.
3. Spójność formy z technologią oraz harmonijny rezultat projektowy w relacji człowiek - otoczenie - skala, stanowią jego wartości.
4. Gadżet powinien być zaprojektowany w sposób uwzględniający prostą technologię kształtowania (minimum operacji obróbczych w tworzywie). Liczy się świadome i oryginalne wykorzystywanie właściwości konstrukcyjnych użytego tworzywa.
5. Dopuszczalne jest stosowanie elementów z innych tworzyw w jednej formie o ile będzie to uzasadnione racjami technologicznymi.

Nabór trwa do 30 kwietnia br.

http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/nowa/dokumenty/konkurs_gadzet.pdf

VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap I 
Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.
• Etap II
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.rozewiczopen.pl/

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „7 lives of fineLIFE”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Konkurs składa się z siedmiu etapów. Tematami poszczególnych etapów będą:
• fineSOUL,
• fineSTYLE,
• fineHOME,
• fineWAY,
• fineTIME,
• fineART,
• fineFOOD.

Tematy będa ogłaszane w kolejnych miesiącach trwania konkursu. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.

Nabór trwa do 25 czerwca br.

http://finelife.pl/#/7lives

Europejski konkurs Tetenal B/W Analogue Photography Competition 2014/2015

Uczestk musi mieć ukończone 18 lat. Na konkurs można przesyłać zdjęcia czarno-białe wykonane jedynie techniką analogową – począwszy od wywołania negatywu po naświetlenie obrazu na tradycyjnym fotograficznym papierze cz-b. Uczestnicy mają do wyboru 5 kategorii:
• portret, 
• styl życia (reportaż), 
• krajobraz,
• architektura,
• przyroda.

Nabór trwa do 31 marca br.

http://www.chemia-fotograficzna.pl/konkurs-fotograficzny,160.html

Muzealne spotkania z fotografią

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Na konkurs można przesyłać:

• zdjęcia wykonane podczas wizyty w muzeum, przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Mogą to być również zdjęcia przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

• multimedialne fotoreportaże (fotokasty) tematycznie związane z muzeum. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut.

Nabór trwa do 15 czerwca br.

http://www.pser.px.pl/mszf/regu/pol.html

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.  Objętość opowiadania nie może przekraczać 10 stron maszynopisu. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór twra do 30 czerwca br.

http://www.bibliokutno.pl/?pd=news&id=895

Fizyka da się lubić

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: doświadczalnej i literackiej. 
1) W części eksperymentalnej (drużynowej) zadaniem zespołu będzie wyznaczenie zawartości dwutlenku węgla w popularnym napoju gazowanym.
2) Esej  powinien w sposób poważny i twórczy odnieść się do życzeń, jakie spełnić miałby Wasz nauczyciel (Wasza nauczycielka) fizyki by Wam wszystkim czas na lekcji mijał przyjemnie i z pożytkiem. 

Nabór trwa do 1 kwietnia br.

http://www.wfis.uni.lodz.pl/ptf/konkurs/index.html

IV Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych

Tematem konkursu jest autorska interpretacja hasła „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH – STREFA TOŻSAMOŚCI 2015”. Na równych prawach oceniane będą fotografie wykonane przy pomocy tradycyjnych technik fotograficznych i prace powstałe przy użyciu fotografii cyfrowej. Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacja hasła, opanowanie środków formalnych, poziom warsztatu, umiejętność doboru środków wyrazu. Każdy autor może nadesłać 1 nieoprawioną pracę w formacie ograniczonym rozmiarem dłuższego boku, który nie powinien byćdłuższy niż 45 cm. Cykl prac zawierający do 5 zdjęć będzie traktowany jako jedna praca. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek lub wydruków.

Nabór trwa do 29 maja br.

http://www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/4mbfsp_regulamin_pl.pdf

Europejski konkurs fotograficzny CEWE „Our world is beautiful”

Zdjęcia można zgłaszać w sześciu kategoriach:
• Sport
• Ludzie
• Krajobraz
• Architektura
• Transport i infrastruktura
• Natura

Nabór trwa do 31 marca 2015 r.

https://contest.cewe-fotobuch.de/beautiful-world-2014/pl

Wieś, w której żyję

Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad-rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zaproszeni są wszyscy, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie. Objętość pracy może być dowolna. Można zgłaszać tekty, które nie były wcześniej publikowane.

Nabór trwa do 30 czerwca 2015 r.

http://www.cbr.edu.pl/index.php/item/369-konkurs-literacki-pod-haslem-wies-w-ktorej-zyje

Literacki Debiut Roku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej. Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nabór trwa do 15 kwietnia 2015 r.

http://literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook