Prezentujemy indeks interesujących ogólnopolskich konkursów artystycznych.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Na konkurs należy przesłać zestaw 3-5 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka wierszy może być dowolna. Przewidziana jest nagroda specjalna za wiersze inspirowane muzyką.

Nabór trwa do 15 października br.

http://lyzkamleka.poezja-art.eu/

„Energetyczny kadr” konkurs fotograficzny

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zinterpretować temat „Energetyczny kadr”. Do konkursu zgłosić można zarówno zdjęcia symbolicznie ujmujące temat, czyli zdjęcia, które „energetyzują”, jak również zdjęcia przedstawiające rzeczywiste obiekty. Prace konkursowe mogą być wprost związane z ENERGIĄ lub być nią inspirowane. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej zostaną odrzucone. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.gkpge.pl/energetyczny-kadr

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką. Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres Książnicy Płockiej.

Nabór trwa do 20 września br.

http://ksiaznicaplocka.pl/2015/06/03/konkurs-o-lisc-debu-regulamin/

Wolność Formy

Głównym celem konkursu jest wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie krótkich form wizualnych. Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

• Forma found footage – kompilacyjna forma filmowa, polegająca na wykorzystywaniu w nowym dziele fragmentów istniejących już materiałów filmowych innych autorów, na zasadzie cytatu [do 5 min]
• Wideoklip [do 10 min]
• Kreatywna forma reklamowa [do 5 min]
• Eksperymentalna krótka forma wizualna [do 8 min]

Nabór trwa do 14 sierpnia br.

http://interferencefestival.com/

„Etnoklimaty” konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży. Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane w Polsce i za granicą. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

Nabór trwa do 31 października br.

http://www.etnomuzeum.pl/etnoklimaty-konkurs-fotograficzny#

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą „L”. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej – do 10 stron maszynopisu.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.biblioteka.lebork.pl/new,1142,Jubileuszowy_konkurs_literacki_ogloszony

Chespa Packaging Design” konkurs na projekt opakowania

czestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie: studenci i absolwenci uczelni artystycznych oraz projektanci hobbyści bez fachowego przygotowania. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać model (prototyp) opakowania. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:

• „Na specjalną okazję”
Należy zaprojektować opakowanie na piwo.
• „Na co dzień”

Należy zaprojektować opakowanie dowolnego produktu. Opakowanie wraz z produktem będzie wręczane klientom firmy Chespa jako prezent z okazji 25-lecia istnienia firmy. 

Nabór trwa do 15 października br.

http://www.chespa.eu/strona/443/konkurs_chespa_packaging_design.html

Nagroda Harvill Secker dla młodych tłumaczy

Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Przeznaczony jest dla osób w wieku od 18 do 34 lat. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przetłumaczyć na język angielski opowiadanie Macieja Miłkowskiego „Tatuaż” z tomuWist, wydanego w 2014 roku nakładem Zeszytów Literackich. Tekst można pobrać ze strony konkursu.

Nabór trwa do 31 lipca br.

http://www.vintage-books.co.uk/about-us/harvill-secker/harvill_secker_young_translators_prize/#

X Festiwal Filmów Jednominutowych

Film konkursowy musi trwać dokładnie 60 sekund.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach:
• fabuła,
• minidokument,
• forma.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy filmy.

Nabór trwa 24 sierpnia br.

http://www.jednominutowki.pl/

9. Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:
• architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe,
• industrii – maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.),
• future – współczesne obiekty przemysłowe o architekturze futurystycznej.

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie dwie prace (dopuszcza się zwarte tematycznie cykle do 3 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca).

Nabór trwa do 5 września br.

http://www.fotopein.art.pl/

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O LAUR OPINA”

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 utworów poetyckich. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 4 września br.

http://www.pckisz.pl/index.php?a=s&m=8&r=2&id=2377

Japońskie Kadry 2015

Przedmiotem konkursu są fotografie przetworzone cyfrowo. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace powinny być inspirowane historią, sztuką i kulturą Japonii. W tym roku utworzono dodatkową kategorię: „W stylu Manga”.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.japonskiekadry.pl/

II Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poetyckiej i recytatorskiej.

• Konkurs poetycki
Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy – różnych lub tworzących całość.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.

• Konkurs recytatorski
Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie krótkiego filmu z recytacją dowolnego wiersza autorstwa Zbigniewa Jerzyny. Film może być nagrany dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego.

Nabór trwa do 15 października br.

http://www.sdk.waw.pl/konkursy-i-festiwale/2-konkurs-poetycki-im-zbigniewa-jerzyny

XIII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka

W konkursie mogą brać udział profesjonalni artyści z Polski i zagranicy. Przedmiotem konkursu są prace graficzne wykonane w technice druku wypukłego, szczególnie linorytu i drzeworytu. Każdy artysta może zgłosić maksymalnie dwie prace wykonane na podłożu papierowym. Format podłoża nie może przekraczać wymiarów 100 x 70 cm Przyjmowane będą prace, które powstały nie wcześniej niż w roku 2013 i nie były zgłaszane na inne konkursy. Udział w konkursie jest płatny. Opłata dla artystów z Polski wynosi 100 PLN, dla artystów zagranicznych 30 EURO.

Nabór trwa do 16 listopada br.

http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak

Konkurs na projekt i realizację muralu inspirowanego morzem

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural inspirowany morzem, tradycjami morskimi, nadmorskim i turystycznym charakterem Kołobrzegu. Zwycięzca zrealizuje swój projekt na elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu. Zgłoszenie powinno zawierać: projekt muralu, portfolio i CV, wypełnioną kartę zgłoszenia, kosztorys wykonania.

Nabór trwa do 10 lipca br.

http://www.kolobrzeg.pl/konkursmural

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Konkurs jest adresowany do twórców amatorów niezrzeszonych w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, którzy urodzili się lub zamieszkują w woj. podlaskim, albo których twórczość w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczy życia na Podlasiu lub zawiera akcenty związane z województwem podlaskim. Do konkursu można zgłosić:

• utwór poetycki (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów),
• utwór prozatorski (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu).

Tematyka utworów może być dowolna. Można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.woak.bialystok.pl/Default.aspx?pid=63&aiid=6898

V Konkurs Reportażu Amatorskiego

Konkurs jest adresowany do filmowców amatorów. Uczestnik musi mieć ukończone 15 lat. Do konkursu można zgłaszać reportaże filmowe o tematyce społeczno-kulturalnej. Czas trwania filmu nie może przekraczać 35 minut. Każdy uczestnik może zgłosić trzy reportaże.

Nabór trwa do 22 listopada br.

http://www.sdk.pl/do-konkursow/konkurs-reportazu-amatorskiego

Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”

Przedmiotem konkursu jest fotografia portretowa. Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę zdjęć. Format od 20x30 cm do 40x50cm. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł.

Nabór trwa do 21 września br.

http://www.portret.trzcianka.com.pl/

1. Ogólnopolski Festiwal Obrazu

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Hasło przewodnie I Ogólnopolskiego Festiwal Obrazu: „LUDZIE / PEOPLE”. Prace można zgłaszać w pięciu kategoriach:

• malarstwo, 
• fotografia, 
• plakat, 
• grafika, 
• film (również animowany).

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac z lat 2013-2015.

Nabór trwa do 30 września br.

http://zs25.pl/index.php?adres=pl/o-zespole-szkol/historia/festiwal-obrazu

15. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego RZESZÓW 2015

W Biennale mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci wyższych szkół artystycznych, teatry i instytucje artystyczne. Celem 15. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego 2015 jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej, bądź wydarzeń okołoteatralnych, powstałej w okresie od 2013 do 2015 r. Pokonkursowa wystawa odbędzie się w listopadzie i grudniu 2015 r. w Galerii Foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz w hallu Centrum Mikrotechniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Eksponowana będzie również w Galerii Domu Polskiego w Wilnie (marzec 2016), w Muzeum Designu w Bratysławie oraz w Galerii Armaturka UJEP-FUD w Usti nad Łabą”. Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac z lat 2013–2015. Minimalny format pracy to 50×70 cm.

Nabór trwa do 16 października br.

http://teatr-rzeszow.pl/biennale-plakatu-teatralnego/

IX Turniej Poetycki „Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

Na konkurs należy przesłać jeden utwór poetycki, który nie był wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Tematyka dowolna.

Nabór trwa do 5 września br.

http://www.nysa.eu/aktualnosc-7555-turniej_poetycki_orzech.html

32. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”

W ramach Festiwalu „Ale Kino!”odbywa się konkurs pełno- i krótkometrażowych filmów dla dzieci i młodzieży. Zgłaszającym film może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Można zgłaszać filmy aktorskie i animowane, wyprodukowane w latach 2013-2015. Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach: dziecięcej (do 14 lat) i młodzieżowej.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.alekino.com/

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Młody Wawrzyn”

Konkurs jest adresowany do studentów  kierunków artystycznych i artystów uprawiający malarstwo, w wieku do 40 lat. Na konkurs przyjmowana będzie maksymalnie 1 praca malarska danego autora, uprzednio nienagradzana i nieeksponowana oraz będąca własnością artysty. Zgłoszona praca musi być wykonana w technice olejnej lub akrylowej, a jej najdłuższy bok może wynosić maksymalnie 150 cm. Praca ma odpowiadać na temat przewodni konkursu, którym w tym roku jest cytat z Wesela Stanisława Wyspiańskiego - A to Polska właśnie”.

Nabór trwa do 30  września br.

https://www.facebook.com/GaleriaDNA/app_872366462806489

„Zabytkowa architektura wsi opolskiej” konkurs fotograficzny

Na konkurs można przesyłać zdjęcia zabytkowej architektury wiejskiej województwa opolskiego.

Fotografie mogą przedstawiać:
- wiejską architekturę mieszkalno-gospodarczą (np. domy, stodoły, spichlerze),
- wiejskie budynki reprezentacyjne (pałace, zabudowania dworskie),
- małą architekturę (np. gołębniki, pompy, haźle, ogrodzenia), 
- wiejską architektuę przemysłową (np. cegielnie, gorzelnie, wapienniki),
- rzemiosło wiejskie (np. kuźnie, młyny),
- budynki użyteczności publicznej (np. szkoły, remizy strażackie, sklepy),
- architekturę sakralną (np. kościoły, kapliczki).

Każdy uczestni może zgłosić od 3 do 10 zdjęć.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.muzeumwsiopolskiej.pl/news/zabytkowa-architektura-wsi-opolskiej-0

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie słowem” im. Mieczysława Czychowskiego

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat. Każdy uczestnik powinien przesłać zestaw 30-50 wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: 

• zestaw wierszy o dowolnej tematyce,

• zestaw wierszy dla dzieci,

• zestaw wierszy w kategorii „POETA REGIONU”.

Nabór trwa do 30 sierpnia br.

http://www.sapik.pl/web/dokumenty_do_pobrania/XXkonkurs.pdf

Międzynarodowy Konkurs Sztuki na Bilbordach Art Moves 2015

Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki na bilbordach. Temat tegorocznej edycji: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze? Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Nabór trwa do 22 lipca br.

http://artmovesfestival.org/pl/

Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych w konkursach.

Nabór trwa do 4 września br.

http://www.mokpiastow.pl/index.php/mok/606-komunikat-konkursowy-xxii-piastowskiej-biesiady-poetyckiej

Multimedia HAPPY END 13. Festiwal Filmów Optymistycznych

Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne i dokumentalne, pełnometrażowe i krótkometrażowe.

Nabór trwa do 1 sierpnia br.

http://happyend.multimediaoff.pl/

„Wszystko zostaje w rodzinie” konkurs na scenariusz serialu telewizyjnego

Zadaniem osoby zamierzającej przystąpić do konkursu jest stworzenie oryginalnego pakietu scenariuszowego serialu telewizyjnego, na dowolnie pojmowany temat przewodni „Wszystko zostaje w rodzinie”, składającego się z następujących elementów przesłanych w jednym pliku PDF:
• opisu pomysłu na serial telewizyjny – max. 1 strona maszynopisu;
• zarysu akcji pierwszego sezonu serialu (przy przyjęciu założenia, iż pierwszy sezon liczy 13 odcinków) – max. 1 strona maszynopisu;
• scenariusza pierwszego odcinka serialu – max. 45 stron maszynopisu;
• streszczenie pierwszego odcinka - max. 1 strony maszynopisu.

Nabór trwa do 1 września br.

https://www.facebook.com/AksonStudio/app_190322544333196

„27. Olense Kartoenale” konkurs rysunku satyrycznego

W tym roku tematem konkursu jest „Energia, wczoraj, dzisiaj, jutro”. 
Amnesty International ufunduje nagrodę specjalną dla najlepszego rysunku satyrycznego związanego z tematem „Prawo do azylu dla wszystkich”. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie pięć rysunków satyrycznych na każdy temat. 

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.olen.be/product/247/olense-kartoenale

II Ogólnopolski Konkurs na Małą Formę Dramatyczną

W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawiany przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram). Organizatorzy preferować będą spektakle realizowane w przestrzeniach małych sal teatralnych, z określoną liczbą aktorów (maksymalnie czterech aktorów). Długość dramatu nie powinna być większa niż 100 znormalizowanych stron maszynopisu.

Nabór trwa do 21 sierpnia br.

http://dom-literatury.pl/ii-ogolnopolski-konkurs-na-mala-forme-dramatyczna/

Festiwal Filmowy -18

W konkursie głównym mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 18 lat lub były niepełnoletnie w momencie ukończenia pracy nad filmem. Sekcja „18+VAT” przeznaczona jest dla filmowców, którzy nie ukończyli 23 lat. Na festiwal można zgłaszać filmy krótkometrażowe, trwające nie dłużej niż 20 minut. Tematyka filmów może być dowolna.

Nabór trwa do 17 sierpnia br.

http://www.minus18.com.pl/

„Czas na las” konkurs fotograficzny

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia pokazujące naturalne piękno polskich lasów. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych:

• Krajobraz – zdjęcia pejzażowe, przedstawiające wyjątkowość i malowniczość leśnej scenerii
• Dzika natura – zdjęcia przedstawiające zwierzęta, rośliny oraz owady żyjące w polskich lasach
• Adventure – zdjęcia przedstawiające aktywne spędzanie czasu w polskich lasach, np. trekking, jazda na rowerze, bieganie

Każdy uczestnik może przesłać do 5 fotografii w każdej kategorii konkursowej.

Nabór trwa do 19 lipca br.

http://lasy.national-geographic.pl/

Czwarta Strona Fantastyki

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. „Czwarta Strona Fantastyki” to konkurs literacki na najlepszą powieść fantastyczną. Utwór konkursowy musi zawierać się w obszarze tematycznym z zakresu literatury fantastycznej, w tym przede wszystkim fantastyki naukowej i fantasy. Formą dopuszczającą utwór do konkursu jest powieść. Minimalna objętość tekstu: 10 arkuszy wydawniczych (400 tys. znaków liczonych razem ze spacjami).

Nabór trwa do 31 grudnia br.

http://czwartastronafantastyki.pl/

Konkurs fotograficzny „Życie jest piękne” 2015

Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach:

• Moda,
• Natura,
• Miasto,
• Kulinaria.

Wymagany jest kadr pionowy (proporcje boków 3:4, długość krótszego boku minimum 2250 pikseli). W każdej kategorii można zgłosić dwa zdjęcia. Prace nie mogą być wcześniej publikowane.

Nabór trwa do 30 września.

http://zjp.kck.com.pl/index.php

22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima

W ramach festiwalu Etiuda&Anima odbywają się dwa międzynarodowe konkursy:

• Etiuda – konkurs na najlepszy krótkometrażowy film studencki. Można zgłaszać filmy trwające nie dłużej niż 30 minut, zrealizowane w latach 2013–2015.
Grand Prix: Złoty Dinozaur oraz nagroda finansowa.

• Anima – konkurs filmów animowanych (profesjonalnych, etiud studenckich oraz filmów niezależnych), o czasie trwania do 30 minut, zrealizowanych w latach 2013–2015.
Grand Prix: Złoty Jabberwocky oraz nagroda finansowa.

Nabór trwa do 31 lipca br.

http://etiudaandanima.com/

13. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy

W ramach festiwalu odbywają sie dwa konkursy:
• Konkurs Filmów Amatorskich – skierowany do twórców niezależnych, amatorów tworzących poza systemem komercyjnym.
• Konkurs Etiud Filmowych – skierowany do studentów oraz absolwentów szkół filmowych i kierunków związancyh z filmem w innych szkołach niż filmowe.  

Tematyka filmów zgłaszanych do konkursów może być dowolna. Czas projekcji do 30 minut. Filmy muszą być zrealizowane po 31 grudnia 2012 roku.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://opolskielamy.pl/

„Żyć razem” europejski konkurs fotograficzny

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zinterpretować temat „Żyć razem”. Każdy może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

Nabór trwa do 15 lipca br.

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/living-together.aspx#.VSwpA_msUlR

IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci świata” Pacanów 2015

Tematem konkursu są dzieci. Każdy uczestnik może zgłosić 2 zdjęcia pojedyncze lub jeden zestaw (do 5 zdjęć w zestawie). Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym (minimalna długość krótszego boku 24 cm).

Nabór trwa do 24 lipca br.

http://foto.pacanow.eu/

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym. Na adres Domu Literatury w Łodzi należy przesłać projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną.

Nabór trwa do 21 września br.

http://pulsliteratury.pl/konkurs-bierezina/

X Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Przedmiotem konkursu jest proza poetycka. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Nabór trwa do 28 września br.

http://pulsliteratury.pl/konkurs-sulkowskiego/

Konkurs na krótką formę komiksową

Każdy uczestnik może przysłać na konkurs jeden komiks stanowiący zamkniętą całość. Maksymalna liczba plansz:  8. Tematyka: dowolna. Technika wykonania:  rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. Format: A3 lub A4. Układ: pionowy. Pracę można wykonać indywidualnie lub zespołowo.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://komiksfestiwal.com/2015/03/konkurs-na-krotka-forme-komiksowa-26-mfkig/

Konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

W konkursie mogą uczestniczyć:

• studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych – kategoria studencka,

• uczniowie szkół artystycznych – kategoria uczniowska

• profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy – kategoria zamknięta,

• inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami – kategoria otwarta.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są dwie komplementarne sentencje:

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie Petera Druckera (1909-2005), amerykańskiego specjalisty, uważanego za ojca współczesnych metod zarządzania

oraz Choć może nie zawsze sobie to uświadamiamy, to właśnie postęp nauki zmienia oblicze świata ks. prof. Michała Hellera (ur. 1936), polskiego teologa i fizyka-kosmologa.

Celem konkursu jest uzyskanie utworu w formie plakatu, którego główną ideą będzie artystyczna interpretacja tych sentencji poprzez odniesienie się do problematyki ochrony własności intelektualnej, obejmującej m.in.: ochronę utworów, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych. Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę plakatów.

Nabór trwa do 15 września br.

http://www.uprp.pl/xiii-edycja-konkursu-na-plakat-2015/Lead02,60,11390,7,index,pl,text/

IV konkurs literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

 

Opis

Przedmiotem konkursu jest utwór literacki przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Może to być bajka, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań. Objętość pracy od 1 do 8 arkuszy wydawniczych. Tematyka współczesna. Utwór napisany prozą. Do tekstu nie należy dołączać ilustracji. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

• książka dla dzieci w wieku do 6 lat,

• książka dla dzieci w wieku 6-10 lat,

• książka dla dzieci w wieku 10-14 lat.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/xiv-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy

VIII Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2015

Każdy autor może przesłać na konkurs jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne.

Nabór trwa do 31 lipca br.

http://www.mbp.swidnica.pl/276-viii-ogolnopolski-konkurs-na-autorska-ksiazke-literacka-swidnica-2015

Wielkopolska Press Photo 2015

Osoby, które mieszkają lub pracują w woj. wielkopolskim mogą przesyłać na konkurs zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie. Inne osoby również mogą wziąć udział w konkursie, ale zdjęcia muszą być wykonane w Wielkopolsce. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw. 2014 r. oraz w  całym 2015 r. Prace będą oceniane  w pięciu kategoriach tematycznych:

• Wydarzenia

• Człowiek i jego pasje

• Życie codzienne

• Sport

• Przyroda i ekologia

Każdy autor  może zgłosić maksymalnie po trzy prace  w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 października br.

http://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/wielkopolska-press-photo/#Wielkopolska Press Photo

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Na konkurs należy przesłać zestaw 5-8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Zgłaszane utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach. 

Nabór trwa do 30 września br.

https://www.facebook.com/gsw.bwa/posts/10205954488892068:0

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Odnaleźć Wawel”

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Celem i tematem konkursu jest: odnalezienie i zatrzymanie w kadrze obecnego wyglądu Wzgórza Wawelskiego, z jego architekturą, detalami, otoczeniem i ludźmi. Zachęcamy, aby poprzez fotografie spróbować po raz kolejny odkryć niepowtarzalny urok i klimat tego miejsca. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 października 2015 roku. Prace należy dostarczyć w postaci odbitek (rozmiar od 30/40 cm do 40/60 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Nabór trwa do 31 października br.

http://wawel.krakow.pl/pl/op/165/Konkurs-fotograficzny-Odnalezc-Wawel

24. Europejski Festiwal Filmowy EUROSHORTS 2015

Do konkursu można zgłaszać filmy fabularne, animowane, dokumentalne lub eksperymentalne, zrealizowane w Europie i na innych kontynentach w latach 2014-2015. Czas projekcji nie może przekraczać 30 minut.

Nabór trwa do 15 września br.

http://euroshorts.pl/

Biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• kategoria I – techniki fotograficzne „szlachetne” (format prac: od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm),
• kategoria II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego (od 20 x 30 cm).

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i zestawy składające się maksymalnie z pięciu zdjęć (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.centrum-ostrow.pl/konkursy/remis-2015-20-biennale-fotografii-w-technikach-fotograficznych-i-cyfrowym-przetwarzaniu-obr

Książka przyjazna dziecku

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu są książki przeznaczone dla dzieci w wieku 7-14 lat. Książki muszą być napisane w języku polskim i nie mogą być adaptacjami, tłumaczeniami, wznowieniami.  Zgłoszenia będa przyjmowane w dwóch kategoriach:
• książki wydane po 31 grudnia 2013 r. w nakładzie nie mniejszym niż 100 egz.,
• książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egz. i niewprowadzone do sieci dystrybucji.

Głównym kryterium oceny jest wartość literacka utworu z uwzględnieniem: 
- kultury i bogactwa języka,
- fabuły, sposobu narracji oraz zawartych treści dostosowanych do wieku czytelników, 
- oryginalności, niepowtarzalności, 
- książka nie może zawierać treści niezrozumiałych dla dzieci, a powinna przekazywać treści służące kreowaniu pozytywnych postaw, m.in. takich jak patriotyzm, tolerancja, poszanowanie odmienności innych ludzi.

Nabór trwa do 30 września br.

http://www.muzeumzabawek.eu/mziz/index.php?option=com_content&task=view&id=1037&Itemid=44

IV ogólnopolski konkurs fotograficzny dla lekarzy OKIEM ESKULAPA

W konkursie może wziąć udział każdy lekarz oraz lekarz dentysta, który posiada ważne Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• Przyjaciele wśród nas
• Fotomontaż

Zdjęcia muszą być wykonane na papierze fotograficznym.

Nabór trwa do 31 sierpnia br.

http://www.izba-lekarska.org.pl/816-ogolnopolski_konkurs_fotograficzny_okiem_eskulapa

II Międzynarodowy Konkurs na Kompozycję Jazzową

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Przedmiotem konkursu jest kompozycja jazzowa w stylu dowolnym. Kompozycję należy przesłać w formie zapisanej partytury i głosów na poszczególne instrumenty. Wymagane jest nagranie audio na płycie CD lub nagranie live, studyjne, amatorskie. Czas kompozycji: 5-10 minut.

Etapy konkursu:
I etap – preselekcja i wybór 10 kompozycji finałowych;
II etap – otwart przesłuchania, podczas których Jury wyłoni trzech finalistów;
II etap – ogłoszenie wyników, koncert finałowy.

Nabór trwa do 21 sierpnia br.

http://mkkj.ck.art.pl/?page_id=709

Konkurs plastyczny na portret Fryderyka Chopina

W konkursie może uczestniczyć każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu ogłoszenia konkursu nie ukończył 36 lat. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym. Do konkursu można zgłaszać prace spełniające łącznie następujące wymagania:
• powstały w roku 2015,
• są stworzone w dowolnej technice malarskiej lub graficznej,
• stanowią własność ich autora,
• nie były wcześniej nagradzane,
• oryginał może występować tylko w jednym egzemplarzu,
• ich długość lub szerokość nie przekracza 2 metrów.

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie prace będa oceniane na podstawie fotografii przesłanych przez uczestników. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 25 prac. W drugim etapie Jury oceni oryginały prac i wybierze zwycięzców.

Nabór trwa do 15 września br.

http://pl.chopin.nifc.pl/institute/events/news/id/3745

Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2015

Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach, wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi. W każdej z czterech pór: 
• „Zima” (do 20 marca),
• „Wiosna” (do 15 czerwca),
• „Lato” (do 15 września),
• „Jesień” (do 15 grudnia),
można przysłać na konkurs maksymalnie 5 prac.

Nabór trwa do 15 grudnia br.

http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=926:cztery-pory-karykatury&catid=444

Część prezentowanych  materiałów pochodzi ze strony www.aktualnekonkursy.pl

0
Facebook