Pomimo postępującej świadomości i wiedzy dotyczącej poprawnego formułowania wniosków aplikacyjnych związanych z uzyskaniem wsparcia finansowanego na projekty kulturalne, zauważalna jest nadal potrzeba przeprowadzania konsultacji projektowych w celu wyeliminowania pojawiających się w nich błędów.

Konsultacje, które proponujemy są całkowicie bezpłatne. Skierowane są one przede wszystkim do osób rozpoczynających przygodę z funduszami wspierającymi działalność kulturalną, ale również do osób, które posiadają pewne doświadczenia w tym temacie, ale nie mają całkowitej pewności co do informacji zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym.

W ramach konsultacji projektowych oferujemy:

  • wsparcie przy znalezieniu źródła finansowania dla Twojego projektu kulturalnego!
  • wsparcie związane z podstawami wypełniania formularza wniosku grantowego!
  • wsparcie dla projektów międzynarodowych! (konsultacja wniosku, pomoc przy szukaniu partnera, pomoc przy sporządzaniu raportu)

 

Służymy również wsparciem przy ustalaniu całościowej koncepcji projektu na zasadach określanych indywidualnie.

0
Facebook