"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze"

Projekt zrealizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea.

Kongresy Kultury – ogólnopolski i Kongres Kultury Województwa Śląskiego  - wskazały pilną potrzebę podjęcia tematu edukacji kulturalnej. Projekt badawczy „Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze” dotyczył tej właśnie sfery. Wśród wielu czynników, które warunkują jakość edukacji, szczególne miejsce zajmuje kadra i jej kompetencje. Celem projektu było stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych  i oświatowych województwa śląskiego.

Celem naszego projektu jest stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych  i oświatowych województwa śląskiego. Efektem projektu jest raport, którego treści pozwalają m.in. rozpoznać kompetencje i potrzeby realizatorów edukacji kulturalnej w województwa śląskiego, oraz materiał mogący służyć określeniu współczesnego programu kształcenia kadr.

To już finisz. Z dumą prezentujemy kolejny raport badawczy. Tekst ujrzał światło 10 grudnia 2012, podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. Zaprezentowaliśmy metodologie badania, tryb prac jak również praktyki edukacji kulturalnej i sposoby zawiązywania partnerstw w ramach projektów kulturalno-edukacyjnych. 

W celach upowszechnieniowych Raport można kolportować w wydziałach kultury i edukacji JST oraz w sieci dla wszystkich zainteresowanych.

Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze - konferencja podsumowująca 10.12.2012.

"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze" - raport

Wróć

0
Facebook