"Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy"

Projekt, który realizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w latach 2007 oraz 2008 przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania była audiowizualna dokumentacja obrzędów z wybranych miejscowości z terenu województwa śląskiego. Efektem projektów są filmy wideo z komentarzem etnologa, które mogą służyć jako dobry materiał wzbogacający edukację regionalną.

Filmy dostępne są online pod adresem:

I Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy (~3,3GB danych)

II Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy (~3GB danych)

Wróć

0
Facebook