Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha

Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na okres zbierania materiałów do badań w jednym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Efektem badań może być utwór prozaiczny, scenariusz do filmu dokumentalnego, reportaż radiowy itp. Warunkiem przyznania stypendium jest wcześniejsze pozyskanie jednego z niemieckich mediów, które zgodzi się na publikację lub rozpowszechnienie przygotowanego przez stypendystę materiału przed szerszą publicznością.Stypendium obejmuje koszty związane z prowadzeniem badań (podróż, zakwaterowanie, tłumaczenia). Osoby, które nie posiadają stałych dochodów, mogą uzyskać wsparcie na pozostałe koszty utrzymania do wysokości 1000 euro miesięcznie przez maksymalnie pół roku.

Nabór trwa do 31 października każdego roku.

http://www.lcb.de/autoren/grenzgaenger/ 

Film fabularny

Projekt może złożyć reżyser lub scenarzysta. Zgodnie z założeniami profilu Studia, program pełnometrażowy skierowany jest do debiutujących reżyserów, którzy nie zrealizowali dotychczas filmu pełnometrażowego przeznaczonego do kin. Studio przyjmuje także projekty od osób bez wykształcenia filmowego, jednak z udokumentowanym doświadczeniem. Scenarzystą projektu pełnometrażowego może być zarówno debiutant jak i doświadczony autor.
Projekty filmów pełnometrażowych można składać do Studia Munka w trybie ciągłym.

Uwaga!

Studio Munka ogłosiło także inne programy: "Trzydzieści minut", "Młoda Animacja" oraz "Pierwszy dokument"

Wszelkie informacje i terminy naborów dostępne tutaj

MKiDN

Stypendia twórcze

O stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą starać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem (w tym twórczością ludową) i animacją kultury oraz opieką nad zabytkami. Stypendia półroczne.

Nabór do 20 września br.

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-2576.php

Program stypendialny Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Program stypendialny skierowany jest do członków Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. O stypendium ubiegać się mogą studenci szkół filmowych, którzy otrzymali absolutorium lub absolwentów szkół filmowych, którzy nie zrealizowali jeszcze swojego pełnometrażowego debiutu kinowego lub telewizyjnego.
Stypendium wynosi 1.000 zł miesięcznie, a otrzymywać je można przez 12 kolejnych miesięcy. 
Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Stypendialną raz na kwartał i przyjmowane są w sposób ciągły.

https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,344,24264,22,1,Stypendia-artystyczne.html

0
Facebook