Wizyta zespołu Obserwatorium w Hiszpanii w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie"

tl_files/raporty polska/2014/obrazy/grundtvig.jpgJesteśmy dumni, że możemy zaprezentować krótką relację z wizyty zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury (w składzie: Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko oraz Łukasz Dziuba) w Departamencie Kultury i Turystyki w hiszpańskiej Murcji. Wyjazd miał miejsce w dniach 17-22 marca 2014 r. Projekt został zrealizowany na zasadzie partnerstwa międzynarodowego w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program przewiduje (a raczej przewidywał, bo w obecnym kształcie został on już zakończony) możliwość podnoszenia kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją kadr dorosłych we współpracy z partnerem zagranicznym zajmującym się edukacją kadr dorosłych. Aby przystąpić do programu należało złożyć indywidualny wniosek aplikacyjny wraz z programem wizyty ustalonym z partnerem. Następnie wnioski poddane zostały ocenie i wybierane zostały te najbardziej wartościowe. Najczęściej realizowane były wizyty indywidualne, choć możliwe było również składanie wniosku na wyjazd grupowy – taka wizyta musiała być jednak odpowiednio uzasadniona, a każdy uczestnik musiał zadbać o odpowiedni program wizyty dostosowany do jego indywidualnych predyspozycji.

Jako zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury już od jakiegoś czasu dostrzegaliśmy wśród beneficjentów naszych działań rosnące zapotrzebowanie na informacje związane z projektami międzynarodowymi. Ponadto zauważyliśmy, że w informacjach dotyczących programów społecznych w nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 dużo silniej akcentowana jest współpraca międzynarodowa. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych beneficjentów i dostosować poziom naszych usług do poziomu europejskiego, postanowiliśmy się sprawdzić składając aplikację o wyjazd grupowy całego zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury. Wyjazd grupowy gwarantował podniesienie jakości usług oferowanych przez zespół Obserwatorium dla beneficjentów we wszystkich przestrzeniach – od doradztwa projektowego, przez wsparcie merytoryczne wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną w regionie, aż po upowszechnianie i edukowanie kadr kultury w zakresie europejskich standardów pracy w sektorze kultury.

Działalność Regionalnego Obserwatorium Kultury jest na tyle zróżnicowana, że każdy z członków zespołu bezproblemowo mógł postarać się o odmienny merytorycznie program wizyty. Omawiając tę kwestię nie można zapomnieć o niesamowicie istotnej roli, jaką pełniła tutaj organizacja goszcząca – w naszym przypadku był to Departament Kultury i Turystyki Regionu Murcja (www.carm.es). Nasz partner bardzo profesjonalnie podszedł do możliwości współpracy i zagwarantował bardzo bogaty merytorycznie i zakresowo program. Dzięki temu każdy z nas posiadał indywidualny, dostosowany do potrzeb, możliwości i obowiązków wykonywanych w instytucji macierzystej, program wizyty.

Sama wizyta realizowana była dość specyficzną formą nauczania, a mianowicie metodą job-shadowingu. Polega ona na tym, że każdy z członków zespołu Obserwatorium otrzymał indywidualnego opiekuna merytorycznego wizyty, który dzielił się z nami swoim know-how, a my staraliśmy się wyciągnąć jak najwięcej z możliwości jego obserwacji. I tak oto osoby, które „śledziliśmy”, starały nam się przybliżać następujące tematy:

  • Maciej Zygmunt – był „cieniem” Antonio Martineza Nieto – kierownika wydziału praw autorskich i to właśnie zgłębianie zagadnień prawa autorskiego oraz własności intelektualnej było kluczowe w przypadku wizyty Macieja;
  • Aleksander Lysko – był „cieniem” Carmen Batres Marin-Blazquez – zastępcy kierownika Departamentu Kultury i Turystyki, która odpowiedzialna jest za dziedzictwo kulturowe regionu. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego to temat przewodni wizyty Aleksandra;
  • Łukasz Dziuba – był „cieniem” Francisco Jimeneza Gracia – dyrektora Departamentu Kultury i Turystyki, którego jednym z zadań jest koordynacja Regionalnego Systemu Muzeów – autorskiego rozwiązania systemowego, które sieciuje muzea na poziomie regionalnym i właśnie to zagadnienie było najważniejsze w wizycie Łukasza.

Przez 4 dni robocze realizowaliśmy intensywny program wizyt indywidualnych, przyglądając się pracy naszych opiekunów i mieliśmy możliwość nawiązywania relacji z szerokim gronem ekspertów – współpracowników naszych mentorów. Nasi hiszpańscy partnerzy stworzyli nam komfortowe warunki do intensywnej pracy m.in. poprzez udostępnienie kontaktów z fantastycznymi osobami reprezentującymi środowiska: urzędników, naukowców i praktyków zajmujących się hiszpańskim sektorem kultury w interesujących nas przestrzeniach.

Doświadczenie i wiedzę zdobyte dzięki wizycie w ramach programu Grundtvig będziemy wykorzystywali w swojej codziennej pracy. Dlatego właśnie już teraz wszyscy nasi beneficjenci mają szansę skorzystać z odświeżonej oferty konsultacji projektowych poszerzonej o konsultacje projektów międzynarodowych. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • Pomoc w rozpoczęciu procedury poszukiwania partnera do projektu międzynarodowego,
  • Podstawowa konsultacja wniosku aplikacyjnego,
  • Wsparcie przy wypełnianiu raportu.

Cały czas monitorujemy także możliwości nawiązywania partnerstw międzynarodowych w ramach funduszy Unii Europejskiej. Partnerstwa międzynarodowe będą istotnym kryterium w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, dlatego gorąco zachęcamy do bieżącej obserwacji naszej aktualnej oferty szkoleniowej oraz śledzenia do naszego projektu informacyjnego przybliżającego nową perspektywę budżetową z perspektywy sektora kultury „Co dalej z kulturą 2014-2020”.

Wróć

0
Facebook